STOP zástavby parkoviště u kapličky v Hraběticích
128 podpisů

STOP zástavby parkoviště u kapličky v Hraběticích

Autor: Jitka Routková | vloženo: 08.09.2018 | 128 podpisů
Sdílejte s přáteli

~~Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Petiční výbor zastupuje (Routková Jitka Ing. , 25.4.1966, Sadová 881/4, Jeseník )
Vážení zastupitelé obce Janov nad Nisou a pane starosto obce Janov nad Nisou,
na avizovaném zastupitelstvu dne 19.9.2018 v tomto volebním období do 10/2018 má být schválen nový územní plán obce Janov nad Nisou.
 

My, níže podepsaní, protestujeme proti navržené změně N.222, kdy je plocha 1350 m2 z parcely č. 756/4 k.ú. Janov nad Nisou (parkoviště) nově vymezena do plochy občanské vybavenosti (OK) a jediná omezující charakteristika, podmínky a limity využití ploch je: komerční zóna prodej na parkovišti Limity: CHKO zóna III. Dle koeficientu zastavěnosti je možno až 338 m2 plochy zastavit stavbami. https://hrabetice2.webnode.cz/.

 

Umístěním zařízení podobného typu se území nejen nenapravitelně esteticky, ale také přírodně poškodí.

Vyzýváme Vás, abyste odložili  schvalování nového územního plánu narychlo v poslední dny Vašeho mandátu, a tím  umožnili jeho projednání až novému zastupitelstvu po volbách, aby věc mohla být ještě znovu projednána a uvážena. 

 

Podpisující petice dává souhlas subjektu údajů ke zpracování osobních údajů před zahájením zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Komu bude petice předána: Pro Zastupitelstvo obce Janov nad Nisou a starostu obce Janov nad Nisou

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 13

20. 09. 2018 | Jitka Routková |
Po zveřejnění komentáře jsem byla upozorněna, že pan Ing. Ondřej Štryncl z AOPK se jednání zastupitelstva dne 19.9.2018 neúčastnil.

Prosím pane inženýre přijměte mou omluvu, že jsem si Vás spletla s jinou osobu na jednání a nepravdivě Vás označila jako osobu, kterou projednávaní UP ponechalo na jednání v netečnosti. Osobním mailem jste byl upozorněn na záměr schválit plochu N.222.

Routková Jitka Ing. za petiční výbor
+0 | -0
doporučit +
20. 09. 2018 | Jitka Routková |
Děkuji Vám Všem, kteří petici podpořili.
Bohužel se něco schválilo, ale nikdo neví co, nazývá se to územní plán, ale co je jeho obsahem a jaké jsou změny od zatím zveřejněného na posledním veřejném jednání dne 14.8.2017 jsme se ani na zastupitelstvu nedozvěděli. Znění územního plánu, jak má být dne 19.9.2018 schválen, nebylo běžnému občanu k dispozici.
Bohužel vyjma zastupitelů paní Mgr. Marie Bürgerové a Ing. Petra Mlejnka se zastupitelé obsahem petice nezabývali. Pan Jaroslav Jansa, Mgr. Adam Kulich a Michal Surkov po celou dobu více jak dvou hodinové diskuse mlčeli, vypadalo, že je diskutovaná problematika kvality územního plánu vůbec nezajímala.
K ploše N.222 bylo řečeno panem starostou dost nepravd, více na https://hrabetice2.webnode.cz/. Nejzajímavější závěr debaty byl, že nikdo ze zastupitelů na parkovišti žádnou stavbu na výměře 338 m2 zastavěné plochy nechce stavět. PAK PROČ TO TEDY ÚZEMNÍ PLÁN VYMEZUJE? Prý si musíme věřit, že obce žádný takový záměr zástavby nemá.
Paní Ing, arch Jana Mejzrová, jindy tak plamenně hájící zájmy ochrany přírody a krajinného rázu, ve stanovisku AOPK ze dne 2.4.2014, č.j. SR/0642/JH/2012-5 k návrhu ÚP píše, že „návrh je nedostatečný, z návrhu ÚP není zřejmé, k čemu mají sloužit plochy OK v krajinářsky nejcennějších částech obce, a proto nelze posoudit jejich veřejnou prospěšnost a potřebnost pro fungování obce z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny. Správa CHKO JH požaduje konkrétněji specifikovat plochy, v opačném případě (nejsou-li nezbytně potřebné) je nelze návrhu ÚP dále sledovat.“
Najednou však Paní Ing, arch Jana Mejzrová překvapivě ve finiši územního plánu obce Janov nad Nisou rezignuje, když dne 16.8.2017 vydává stanovisko, č.j. SR/1557/LI/2017-1, kde je uvedeno „vydává stanovisko k částem řešení návrhu ÚP Janov nad Nisou, které byly změněny od veřejného projednání (11. 11. 2015): AOPK ČR doporučuje zvážit podmínky využití plochy N.222 (nejedná se o změnu oproti návrhu územního plánu 2015) – měly by se jednat spíše o zázemí parkoviště se službami než o komerční prodej. Jedná se o výjimečnou lokalitu, která by měla být vyhrazena pouze pro zázemí parkoviště.“ Mlčky toleruje, že plocha N.222 občanské vybavenosti není regulativem upravena (vyjma limit CHKO III) a umožňuje využití rozporné se stanovisky AOPK. Navíc však obec dle vyjádření zastupitelů na jednání dne 19.9.2018 plochu N.222 se, kde je možno zastavět 338 m2, nepotřebuje a nehodlá ji zastavit a ani prodat (tzn. dle stanoviska AOPK ze dne 2.4.2014 takovou plochu přece nelze v ÚP vymezit a dále sledovat!!). I pana Ing. Jiřího Huška a pana Ing. Ondřeje Štryncla z AOPK, kteří se jednání zastupitelstva dne 19.9.2018 osobně účastnili, nechává faktické vymezení nové plochy v novém územním plánu N.222 občanské vybavenosti s komerčním charakterem hospody a byty pro správce, personál a majitele objektu, chladnými, přestože je to rozporné se stanovisky AOPK.
Měří tedy AOPK všem stejným metrem a nejsou její stanoviska ve vnitřním rozporu. Zjistila AOPK dostatečně skutečný stav a ví vůbec, co územní plán připouští, má vůbec zájem tuto situaci řešit a nebo je ve vztahu k obci ve vztahu něco za něco?
Routková Jitka Ing. za petiční výbor
+0 | -0
doporučit +
18. 09. 2018 | Petr Mlejnek | Janov nad Nisou
Ano, také nesouhlasím s takovým spěchem, navíc územní plán nevychází vstříc rozvoji obce, ale zájmům spekulantů.
+0 | -0
doporučit +
18. 09. 2018 | Jitka Routková |
Vážený pane starosto,
ano, chyby děláme každý, ale v daném případě nelze tvrdit, že jste se jen o řád upsal při psaní komentáře na www.e-petici.cz, ale naopak dlouhodobě prezentujete územní plán s takovou podstatnou chybnou úvahou.

Jednak to byl Váš argument, kterým jste chtěl potvrdit nepravdivost petice, kde tvrdíme, že na místě je možno postavit stavbu na 338m2 zastavěné plochy. A jednak je mi známo z ohlasů lidí na petici, že myšlenku, že na parkovišti bude jen drobná stavba o 34 m2, hlásáte delší dobu. A tak jste po celou dobu územní plán v tak důležité a veřejné lokalitě u kapličky v Hraběticích prezentoval zásadně odlišně od skutečnosti. A po pravdě řečeno, by proti stavbě 34 m2 opravdu nikdo nic neměl, proto každý, kdo se spokojil pouze s Vašimi slovy, byl mystifikován. Možná jste byl mystifikován i Vy sám a nevěděl jste, co se vlastně na parkovišti za stavbu v územním plánu skutečně povoluje. Vaše chyba navíc nemůže být ani prostým upsáním se v komentáři k nepravdám v petici z důvodu, že i z grafického vyjádření změn v katastrální mapě, je na první pohlede zřejmé, že se nevymezuje plocha 135 m2, ale plocha významně větší. Jen podotýkám, že sousední dům stojící na parcele p.č. st. 567 má zastavěnou plochu 89 m2. Plánovaná zástavba parkoviště v územním plánu 338 m2 je tedy na první pohled v měřítku lokality megalomanská.

A už to samo je tedy zásadním důvodem, aby se schvalování územního plánu odložilo po komunálních volbách a lokalita okolo kapičky byla znovu pravdivě posouzena.

Vaše životní moto prezentované na webu politického uskupení SLK je:
„V životě nevěř tomu, kdo tě klame, ale nezklam toho, kdo ti věří.“ (neznámý autor). viz. http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/kandidatka-slk-16-daniel-david.html.

Lidé Vám věřili, prokažte tedy, že to byla opravdu jen chyba, za kterou se nejen omluvíte, ale i ji odstraníte a hlavně, že máte vůbec zájem chybu odstranit.

A to nelze jinak než odložit schválení této změny v novém územním plánu. Pokud budete hlasovat pro schválení návrhu územního plánu, pak Vaše omluva za chybu nemůže být upřímná a poctivá.

Routková Jitka Ing. – Petiční výbor
+0 | -0
doporučit +
18. 09. 2018 | Daniel David | Janov nad nIsou
Dobrý den,
pokud udělám chybu jsem připraven nést následky a zároveň se omluvit. Ano jako učitel matematiky jsem udělal chybu a orientační výměra je skutečně 0,135 ha což je 1350 m2 a při koeficientu zastavitelnosti 25% je maximální plocha zastavitelnosti 338 m2. Za chybu se omlouvám. Nechci komentovat ostatní nepravdy které se vyskytují v petici a opakuji pokud Vás to zajímá na jednání ZO budete mít možnost zjistit jak je to doopravdy.

Daniel David starosta obce Janov nad Nisou
+0 | -0
doporučit +
15. 09. 2018 | Jitka Routková |
Ještě bych doplnila svou větu „Jak vyplývá z Vaší informace, tak ani Vy, jako starosta obce a zastupitel osobně se účastnící projednávání územního plánu za obce, nevíte, co je obsahem územního plánu, a to v tak důležité otázce, která se týká celého regionu. Už samo to svědčí o tom, že je třeba odložit schvalování výsledného územního plánu, obsahujícího tak hrubou chybu v prezentaci změny N.222 starostou obce.“

Z jednání zastupitelstva je známo, že parkovné je zásadním příjmem rozpočtu Janovské o.p.s., jejímž cílem je vylepšovat sportovní areál (včetně sokolovny) a podmínky pro sportovce. Nyní bude snížena parkovací plocha o 26 %,
1. Jak bude tedy Janovská o.p.s saturovat výpadek příjmů?
2. Dojde k zvýšení parkovného, když nelze očekávat v době ekonomického růstu snížení výdajů na sportovní areál obce, či jakou vizi má obce ve vztahu k další činnosti o.p.s.?
3. Kde bude parkovat těch 26 %, jaké řešení obec a územní plán nabízí?

Routková Jitka Ing. –Petiční výbor
+0 | -0
doporučit +
14. 09. 2018 | Jitka Routková |
Vážený pane starosto,
dovolím si reagovat na Vaše informování veřejnosti o „nepravdách“.
1) V roce 2014 v návrhu územního plánu nebylo žádné změny N.222, v textu návrhu se žádná informace o N.222 nevyskytuje.
2) Tvrzení, že nový územní plán plochu zmenšuje na 135 m2, je od Vás jako učitele matematiky velmi úsměvné, převody jednotek se učí ve 4. třídě základní školy, neberte si to osobně, ale vždy platilo, že 0,135 ha=1350 m2, nikoliv pouhých 135 m2, jak uvádíte ve svém tvrzení o nepravdách v petici. Takže navrhovaná zastavěná ploch činí 338 m2, nikoliv 34 m2. To je hrubá chyba, která staví situaci o budoucím stavu parkoviště zásadně do jiného světla, než je prezentována. Tvrdíte, že plochu nelze využít pro ubytování, na veřejném projednání územního plánu dne 14.7.2017 tak nebylo, v této době tam nebyl žádný regulativ (vyjma CHKO.III). Necituje ve svých „nepravdách“, co se konkrétně na vymezení této plochy N.222 změnilo a co se konkrétně bude schvalovat.
3) Ano, je to dlouhá doba, ale to nic nemění na situaci, že parkoviště v Hraběticích není dořešeno. Je tam povolována nadměrná stavba na 338 m2 zastavěné plochy, bez omezení výšky a není dořešeno, kde budou auta parkovat, až jim ubude 26 % stávající plochy. Jak vyplývá z Vaší informace, tak ani Vy, jako starosta obce a zastupitel osobně se účastnící projednávání územního plánu za obce, nevíte, co je obsahem územního plánu, a to v tak důležité otázce, která se týká celého regionu. Už samo to svědčí o tom, že je třeba odložit schvalování výsledného územního plánu, obsahujícího tak hrubou chybu v prezentaci změny N.222 starostou obce. A pokud je územní plán v řešení od roku 2009, pak jistě 1-2 měsíce snese odkladu.

Routková Jitka Ing. –Petiční výbor
+0 | -0
doporučit +
14. 09. 2018 | Petr Čermák | Liberec
Jako malý kluk jsem koukal na nádhernou krajinu. Výhled na Krkonoše je nádherný. To vše se má zničit. Kde budou stát auta, pro která je již nyní málo místa? Jak vysoké bude monstrum, které se má postavit? Kdo stojí za tím rychlým předvolebním rozhodnutím
+0 | -0
doporučit +
13. 09. 2018 | Daniel David | Janov nad Nisou
Několik důležitých faktů k nepravdám uvedeným v petici.
1) Ve stávajícím ÚP obce je od změny č.1 z roku 2005 daná plocha vymezena jako zastavitelná a dle regulativů je plocha vymezena jako Občanské vybavení kde je mimo jiné možné jako přípustné vybudovat stravování nebo ubytovací jednotky. Navíc bez možnosti regulovat zastavitelnost plochy.
2) Nový územní plán danou plochu vymezuje jako Plochy občanského vybavení - komerční služby a zmenšuje danou plochu na orientační velikost 135 m2 a navíc se zastavitelností max. 25 % (tzn. že maximální velikost dané stavby je cca. 34 m2) a navíc ji neumožňuje využít pro ubytování
3) Nový ÚP se připravuje již od roku 2009
4) Pokud Vás zajímají úplné informace o ploše N.222 a celém novém Územním plánu Janov nad Nisou určitě se je dozvíte na jednání zastupitelstva které je výše avizované.
Daniel David, starosta obce Janov nad Nisou
+0 | -0
doporučit +
11. 09. 2018 | Michal Böhm | Hlavní město Praha
Jizerky mám rád, jezdím tam často, a zejména v zimě jinde nejde zaparkovat. Kaplička je sama o sobě pěkným solitérem.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 128 (+4 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
  • Peter Benko | Hlavní město Praha
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Matěj Trejtnar | Mladá Boleslav
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jana MUDr.Šimková | Jablonec nad Nisou
  • Ondřej Pospíšil Pospíšil | Liberec
  • Eva Pospíšilová Kočárková | Liberec
  • Jana Cahová | Janov nad Nisou
  • Matej Mejstrik | Velhartice
  • Eva Kočárková | liberec

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku