Vyhlášení soutěže na podobu náměstí Míru v Novém Boru
345 podpisů chybí 855

Vyhlášení soutěže na podobu náměstí Míru v Novém Boru

Autor: Ing.arch. David Urbánek | vloženo: 06.01.2016 | 345 podpisů
Sdílejte s přáteli

My níže podepsaní žádáme zastupitele a radu města Nový Bor, aby zastavili práce na aktuálním projektu rekonstrukce náměstí Míru (zveřejněném dne 23.11.2015 na webu města) a vyhlásili veřejnou architektonickou soutěž dle pravidel České komory architektů.

 

Nový Bor si zaslouží kvalitní nadčasový návrh tak důležitého veřejného prostoru jako je hlavní náměstí města!

 

Hlavními důvody proč je potřeba soutěž vyhlásit jsou:
1) rekonstrukce náměstí změní tvář města na desítky let a je nutné i za cenu zdržení revitalizace prostoru věnovat návrhu patřičnou pozornost a případně i veřejnou diskusi

2) nikde není veřejně prezentován autor současného návrhu (vzbuzuje podezření z neprůhledného výběru projektanta/střet zájmů)

3) kvalita prezentace je vzhledem k době vzniku (2015) velmi podprůměrná

4) na náměstí budou zbytečně 2 souběžné silnice - je ubírán prostor pro veřejnost

5) výjezd a vjezd na objízdnou komunikaci náměstí je navrhován z kruhového objezdu, kde na to není dostatečný prostor - komplikace dopravy na křižovatce

6) uprostřed náměstí je „prostor pro veřejnost“ sevřený silnicí a sloupky zabraňujícími vjezd na plochu

7) sloupky proti vjezdu do středu náměstí zabraňují bezproblémové víceúčelové využití náměstí

8) náměstí je pro pěší odtrženo silnicí od parku před MěÚ

 

Za petiční výbor:
Ing.arch. David Urbánek, Školní 246, Velešín (nar.: v Novém boru)

Osobu pro zastupování ve styku se státními orgány:

Ing.arch. David Urbánek, Školní 246, Velešín

Aktuality

08.01.2016 08:49

Dobrý den všem,

předem děkuji za to že podepisujete. Je zde i možnost stažení podpisového archu pro ruční sběr podpisů... Jen prosím nezapomínejte podtvrdit podepsání petice mailem který Vám dojde na mail uvedený při podpisu (možná to někomu skočí do spamu). Aktuálně již máme 7 nepotvrzených podpisů! Doufám, že se dotyční zatím jen nepodívali do e-mailu.

S pozdravem,

David Urbánek

 

12.01.2016 14:50

Vyšel o nás článek MF Dnes, který je psán evidentně ve prospěch radnice a pan starosta tam neříká pravdu, ale aspoň se o nás píše v tisku. Připravujeme reakci a vysvětlení veřejnosti v regionálních médiích.

V případě zájmu sledujte i diskuzi zde:

http://www.i-noviny.cz/hydepark/co-se-deje-v-boru-vite-nebo-nevite#.VpUEoFJK1dk

 

03.03.2016 15:08

Připravujeme pro všechny komu není lhostejná budoucí podoba Náměstí Míru architektonickou procházku po náměstí spojenou s následnou veřejnou diskuzí jejíž závěry předáme zástupcům města. Přijďte se blíže seznámit s prostorem náměstí a vyjádřit svůj názor, jak by mělo náměstí v příštím desítkách let vypadat.

https://www.facebook.com/events/1689788731303761/

ARCHITEKTONICKÁ A URBANISTICKÁ PROCHÁZKA
NEDĚLE 20. 3. 2016 – 14:30
místo setkání na Náměstí Míru před budovou městského úřadu

Rekonstrukce náměstí nemůže proběhnout bez většího zapojení místních občanů, kteří se na náměstí denně pohybují a tento významný veřejný prostor v centru města pravidelně využívají. Projděte se spolu s architekty po náměstí a pomozte zhodnotit současný stav veřejných prostranství. Prohlédněte si přímo na místě problémy a závady celého prostoru a seznamte se s možnostmi jejich řešení.

VEŘEJNÁ DISKUZE
NEDĚLE 20. 3. 2016 – 16:00
restaurant Grandhotel Pražák, Dvořákova 525, Nový Bor

Přijďte spolu s urbanisty diskutovat o stavu Náměstí Míru a především o vizích na jeho budoucí podobu. Seznamte se s aktuálním návrhem na jeho rekonstrukci i s problémy, které může vyvolat. Zapojte se do diskuze a řekněte nám, co se Vám na současném stavu náměstí a jeho okolí líbí nebo nelíbí, co Vám na náměstí chybí a co byste v budoucnosti nejvíce ocenili. Zajímá nás, jakou funkci, náplň a možnosti využití by podle Vás mělo centrum našeho města mít.

 

26.04.2017 07:30

Dobrý den,

díky všem za podpis pod peticí, i díky každému z Vás došlo k řadě změn k lepšímu a vypsání dílčí soutěže na dominantu náměstí. Protože bylo dosaženo maxima možného, bude petice z webu smazána. Aktuální informace najdete buď na webu Nového Boru nebo na facebookové stránce https://www.facebook.com/souteznamestiNB/ kterou se budu snažit udržovat do ukončení realizace náměstí.

Ještě jednou díky Vám všem za podporu.

S pozdravem,

David Urbánek

 

Komu bude petice předána: Radě a zastupitelům města Nový Bor

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 51

13. 01. 2016 | Ing. Ota Košek | Nový Bor
Se vší úctou k autorům petice a zcela racionálnímu důvodu a kvalifikovanému odporu proti projektu, je naivní tvrzení, že je možné jakési nepolitické řešení. Samotná petice je politický nástroj, to za prvé. Za druhé je nutné jednat se zastupiteli, což je jednoznačně politická rovina. Je to politická zodpovědnost zastupitelů pustit se do realizace projektu, na který nemají prostředky a nejsou schopni ani se pokusit o financování z veřejných zdrojů. Pan Ing. arch. Rýdl je jednoznačně ve střetu zájmů. Zakázku měl odmítnout, když jako architekt měl řešit urbanistický projekt jako úspornou variantu. Je to pod úroveň architekta. Navíc neprokázal za svoji dosavadní praxi těsně před důchodem, že by měl urbanistickou realizaci kdekoliv, která by prokazovala, že má na takovou věc vůbec nadání. Vizualizací prokázal, že nemá v sobě ani minimum sebereflexe. Jsme v daném oboru laik, ale na první pohled jsem měl husí kůži z toho, že to někdo mohl vůbec vypustit do světa a chtít to realizovat.
+1 | -0
doporučit +
08. 01. 2016 | Luboš Križan, Ing. arch. | Nový Bor
Mimo jiné - jako další základní problémy návrhu vidím v tom, že studie absolutně neřeší vztah k okolní zástavbě a okolním veřejným prostorům. Veřejný prostor přeci nemůžu dělat tak, že ho vyříznu z kontextu a co je okolo mě vůbec nezajímá. Vždyť mnoho lidí si ani nedokáže představit, jak je předložený návrh orientovaný - kde je městský úřad, kde je škola, kudy se půjde ke kostelu, kde je silnice s kruhovým objezdem apod. Návrh MUSÍ RESPEKTOVAT a ideálně se i inspirovat v okolní zástavbě. NAVÍC - VYHLÁŠENÉ SKLÁŘSKÉ MĚSTO - zde se nabízí spousta další inspirace. V tomto návrhu však jakákoliv inspirace zcela chybí, natož dodržení nějakých kompozičních či architektonických ZÁKLADNÍCH principů.
+1 | -0
doporučit +
07. 01. 2016 | Luboš Križan | Nový Bor
V současné době jsou nově až do března 2017 vypsány dotace pro obce s rozšířenou působností (ORP) na územní studie, které řeší veřejná prostranství. Za obcí jde pouze 10 % nákladů na vypracování této studie. Je to jedna z možných alternativ, pokud by město odmítalo vypsat regulérní arcitektonickou soutěž. Další možnost bych viděl v zapojení některé z vysokých škol (katedry urbanismu TUL, FSv nebo FA ČVUT) - věřím, že někteří vyučující by mohli mít velký zájem zadat projekt do ateliérové tvorby (přesvědčuje mě o tom např. nedávná prezentace pana architekta Radka Suchánka z katedry urbanismu TUL v Liberci, který se se svými studenty zaměřují cíleně na projekty v Libereckém kraji. Jasně - nedá se předpokládat, že studenti odevzdají v pentlích projektovou dokumentaci na rekonstrukci náměstí, nicméně jejich vize by se mohly stát cenným podkladem pro budoucí podobu náměstí. Jsem přesvědčen, že všechny jejich, byť konceptuální návrhy, by byly mnohem přínosnější a architektonicky kvalitnější než předložená "studie". Dovedu si i představit nějakou výstavu jejich projektů, např. v prostorách sklářského muzea. <br /> <br />Rád bych v této "kauze" zamezení realizace předloženého návrhu nabídl další spolupráci. Nebránil bych se zastupitelstvu nabídnout výše uvedené alternativy, osvětlit, jaké jsou možnosti, zprostředkovat kontakty na vysoké školy apod. V případě zájmu o spolupráci mě můžete kontaktovat na e-mailu lubos.krizan@seznam.cz ... S pozdravem Luboš Križan
+1 | -0
doporučit +
07. 01. 2016 | Jindřich Nešněra | Nový Bor
souhlasím s provedením transparentní soutěže na podobu a projekt náměstí. Tento způsob výběru v N.B. chybí
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 345 (+18 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Marta Pelikánová | Nový Bor
 • Martin Mareš | Nový Bor
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Maloušek | Praha
 • Olga Lischková | Kamenický Šenov
 • Petr Kratochvíl | Nový Bor
 • Rudolf Jaroš | Nový Bor
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Hanykýřová | Nový Bor
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?