Výzva ke změně systému řízení Mateřských škol Litoměřice a odvolání ředitelky Mgr.Bc. Moniky Mejtové
669 podpisů

Výzva ke změně systému řízení Mateřských škol Litoměřice a odvolání ředitelky Mgr.Bc. Moniky Mejtové

Autor: Martina Smejkalová | vloženo: 06.09.2023 | 669 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení zástupci rady města Litoměřice,

 

my, rodiče dětí a zaměstnanci litoměřických mateřských škol a další dotčené skupiny, se na Vás obracíme jako na zřizovatele s naléhavou výzvou. Jsme hrubě nespokojeni s fungováním MŠ ve městě. Ze školek odcházejí kvalitní učitelky a mnoho rodičů dá raději dítě do soukromého zařízení. Jako hlavní příčinu vidíme nebezpečnou koncentraci moci v rukou jediné osoby – ředitelky M. Mejtové. Žádáme:

 

* ZMĚNU SYSTÉMU ŘÍZENÍ LITOMĚŘICKÝCH MŠ
* PROVEDENÍ PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI PEDAGOGŮ A RODIČŮ
* PROŠETŘENÍ PODEZŘENÍ NA BOSSING ZE STRANY ŘEDITELKY MEJTOVÉ
* V PŘÍPADĚ POTVRZENÍ NAŠICH VÝHRAD ODVOLÁNÍ ŘEDITELKY MEJTOVÉ

 

Fungování 11 mateřských škol pod jediným vedením má mimo jiné tyto následky:

* Nemožnost výběru pro rodiče a děti. Školky jsou unifikované, pokud je rodič nespokojený, musí hledat v soukromém sektoru.
* Systém je zastaralý a rigidní. V mnoha případech nebere ohledy na potřeby dětí. Příkladem může být nucení dětí k odpočinku na lůžku po obědě.
* Tento systém brzdí manažerský růst perspektivních učitelek, z nichž by se za jiných okolností mohly stát ředitelky jednotlivých školek. Město přichází o kvalitní osobnosti.

 

Především však jde o obrovskou koncentraci moci (i zodpovědnosti) v rukou jednoho člověka.

Pod vedením ředitelky Mejtové vidíme v litoměřických MŠ:

* Vládu „silné ruky“. Rozhodování z pozice moci, která nepřipouští diskuzi. Nerespektování práva na odlišný názor. V mnoha případech máme také podezření na bossing.
* Neempatický přístup k zaměstnancům, dětem i rodičům.
* Přesouvání učitelek ze školky do školky nehledě na jejich názor a na přání dětí a rodičů.
* Mocenskou personální politiku. Pokud učitelka projeví odlišný názor, je na ni vyvíjen nátlak, který často vede až k ukončení pracovního poměru. Kvalitní učitelky odcházejí za hranice našeho města, do soukromých MŠ, či úplně opouštějí profesi.  
* Nedostatečnou komunikaci směrem k rodičům. Důležité informace se často nedozvědí vůbec nebo jen „z druhé ruky“.

 

Jsme si vědomi, že velká část našich výhrad může být postavena do roviny „tvrzení proti tvrzení“. Některé nelze doložit jinak, než výpovědí postižených učitelek. Ty si však často nechtějí přidělávat problémy, nebo se zkrátka bojí o práci. Navrhujeme proto prošetření nezávislou institucí se zárukou anonymity. Například Mobbing free institut (www.sikanavpraci.cz).

 

Změny by ideálně měla iniciovat Komise výchovy a vzdělávání při Radě města Litoměřice, kde je však ředitelka Mejtová jako politická nominantka. Do posledních voleb vnímali zaměstnanci i rodiče určité politické krytí její vedoucí pozice. S tím větší nadějí jsme kvitovali změnu politického vedení města, které, jak pevně věříme, dokáže celou věc posoudit objektivně, bez minulých osobních vazeb.

 

Věříme, že vám záleží na tom, aby se dětem v našem městě dostávalo kvalitního předškolního vzdělávání. Doufáme, že se naším podnětem budete zabývat a shledáte, že je třeba přistoupit ke změnám, které umožní kvalitnější pedagogickou práci. Tu jsou schopni vykonávat pouze ti, kdo nežijí v neustálém strachu o místo. Zároveň to určitě ocení i rodiče a pozitivně se to projeví i u dětí.

 

Prosíme o sdělení vašeho stanoviska našim zástupcům M.Smejkalové a J.Kotěrovi

emaily: M.Smejkalovi@seznam.cz a kotera@centrum.cz  

Samozřejmě uvítáme také osobní jednání.

 

V Litoměřicích dne 6. 9. 2023

 

Rodiče a zaměstnanci litoměřických mateřských škol

 

Autoři výzvy:

Mgr. Bc. Martina Smejkalová, rodič a Manažerka projektu MAP Roudnicko

Mgr. Jan Kotěra, rodič a ředitel Střediska ekologické výchovy SEVER, Litoměřice

Mgr. Vladimíra Bitalová, 45 let praxe v ltm. školství

Mgr. Hana Vocásková, rodič

 

Níže máte spolu se svým podpisem možnost přidat svou zkušenost s organizací a vedením litoměřických MŠ.

Aktuality

21.09.2023 14:18

Vážení a milí podporovatelé výzvy.

Děkujeme za Vaše ohlasy a zkušenosti, které s námi sdílíte. Rádi bychom Vás informovali o nadcházejících událostech:

* V tuto chvíli budeme pomalu ukončovat sběr podpisů. Možnost podpisu a přidání Vašich příspěvků máte do 28. 9., pak sběr podpisů zastavíme.

* Požádali jsme o schůzku Radu města Litoměřice (11.10.), které bychom rádi předložili výzvu společně s podpisy. Po tomto setkání Vás budeme informovat o dalších krocích.

* V těchto a následujících dnech se postupně setkáváme se všemi, kteří projevili zájem o osobní setkání. Není Vás málo.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Autoři výzvy

 

27.09.2023 20:39

Vážení přátelé,

ozýváme se s novinkami. Postupně se scházíme s těmi z Vás, kdo projevili zájem sdílet své negativní zkušenosti s paní ředitelkou. Všem moc děkujeme za odvahu! Někteří s námi dokonce půjdou na schůzku s panem místostarostou Adámkem, kterou máme domluvenou na středu 4. října. Vás ostatní prosíme o trpělivost - rada města se kauzou bude zabývat teprve až dostane výsledky šetření, o které požádala Českou školní inspekci a Oblastní inspektorát práce (ten se má zaměřit na bossing).

My, autoři výzvy, Vám můžeme slíbit, že kauzu nenecháme "vyšumět". I díky Vašim komentářům pod výzvou je naprosto jasné, že se jedná o problém, který nejde jen tak "zamést pod koberec". A myslíme si, že to tak vnímá i radnice. 

Děkujeme za podporu!

 

Komu bude petice předána: Rada města Litoměřice

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 87

08. 09. 2023 | Vladimíra Hejdová | Litoměřice
Nebýt despotické moci paní M. Mejtové, neodhodlala bych se vyzkoušet si sama manažerskou roli. Na postu ředitelky “svobodné” venkovské jenotřídky o to víc nerozumím její neúctě k zaměstnancům.
+10 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

14. 09. 2023 | Eva Diničová | Litoměřice
Dlouhodobé praktiky této paní ředitelky opravdu nejsou ku prospěchu pedagogů, rodičů natož dětí.
Za vynaloženou aktivitu, zapojení se do různých ekologických projektů, prezentování třídy jste jako zkušený pedagog odměněni vytýkacím dopisem a pohrůžkou § 52 písm.g ZP.
Co se týče spotřebního koše a stravování dětí, měla by paní ředitelka navštívit roudnické školky, kde mají děti pestrou a vyváženou stravu, dostatek ovoce a zeleniny , netrpí hlady a POZOR - můžou si i přidat ( v mém předešlém zaměstnání, MŠ Litoměřice , děti dostaly přídavek do jednoho dětského hlubokého talíře - počet dětí ve třídě 23).
Nám všem podepsaným jde především o spokojenost dětí a pedagogů.
+6 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 09. 2023 | Marek Budinský | Litoměřice
Dekuji za tuto iniciativu. Snad to již dopadne. Stále mi nejde na rozum, jak může zřizovatel školek tuto situaci tak dlouho tolerovat. Jak je vidět, nejde o ojedinělé excesy v jedné školce, ale dlouhotrvající styl "vládnutí" paní ředitelky ve všech školkách, které jí jsou podřízené. Vytváření toxického pracovního prostředí plného strachu o svou práci, kde jakákoliv iniciativa, kreativita či jen trochu jiný názor jsou trestány a končí odchodem učitelek, které děti zbožňovaly, by nemělo být tolerováno v žádné organizaci, natož pak v dětské. Toto není prostředí, kde se můžou děti cítit dobře a ve kterém chceme, aby bylo o naše děti pečováno. Bossing není správný způsob vedení lidí v jakékoliv organizaci. Paní ředitelka selhává manažersky a lidsky.
+6 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 09. 2023 | Václav Hejda | Litoměřice
Stále mám v paměti co moje žena zažívala coby učitelka v MŠ Lipová pod vedením p. Mejtové než byla donucena podat výpověď. Pro školku žije, tuto profesi miluje, ale vedení si toho nevážilo. Naštěstí teď pracuje ve školce mimo dosah této bývalé nadřízené…
+5 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 09. 2023 | Vlasta Fryčová | Hoštka
Děkuji za všechny současné i bývalé učitelky (skvělé inspirující kolegyně, které byli nuceny odejíti), i za rodičovskou veřejnost k tomuto počinu. Snad se konečně blýská na lepší časy pro litoměřické školky a všechny, kterých se to i nadále týká, jenž zažívají letitý problém nátlaku a šikany.
+5 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 09. 2023 | Josef Havlík | Litoměřice
Na bossing MM vůči nejkvalitnějším a dětem nejprospěšnějším učitelkám,které uštvala až k výpovědím bez zajištění kvalitativně alespoň trochu rovnocenných náhrad,směřovala už v 03/2016 k rukám 1. místostarosty KK stížnost rodičů dětí z MŠ Lipová. Marně...
+5 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 09. 2023 | Vladimíra Daňková | Litoměřice
Jako bývalá učitelka MŠ Kytička přeji mým kolegyním a provozním zaměstnancům ,aby pracovali v přívětivějším prostředí. Jejich klid a spokojenost se v první řadě pozitivně projeví na jim svěřených dětech.
+5 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

09. 09. 2023 | Veronika Šilarová | Litoměřice
Kvůli paní ředitelce musíme seznamovat naše děti každý skoro půlrok s novou paní učitelkou, protože žádná tu její despotickou nadvládu nevydrží a raději odejde. Už nechceme přicházet o skvělé pedagogy! Naštvaná máma dvou holčiček.
+4 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

09. 09. 2023 | Ivana Brejníková | Litoměřice Pokratice
Jako bývalá učitelka MŠ musím souhlasit se všemi body a moc děkuji autorům výzvy, že se odhodlali znovu otevřít letitý problém s vedením mateřských škol a doufám, že nové vedení města již začne tuto dlouhodobou bezvýchodnou situaci řešit.
+4 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 09. 2023 | Jana Mrázková | Litoměřice
Konečně!!
Jako bývalá zaměstnankyně - učitelka MŠ pod vedením p.Mejtové,se ráda připojuji k této petici pro její odvolání z funkce ředitelky. Její nevhodné, despotické a mocenské chování vůči zaměstnancům a rodičům je nepřístupné,aby zastávala tuto funkci ředitelky školek. Z toho mateřinkového subjektu si vytvořila " rodinnou firmu" na úkor kvalitních učitelek i potřebných zaměstnanců ve školkách. Pevně doufám,že nové vedení a Rada města Litoměřice se bude touto dlouhotrvající situací pečlivě zabývat. Přece nám Všem jde o dobro a zdraví občanů, rodičů a hlavně,aby vaše a naše děti byly spokojené a těšily se do školky na své paní učitelky.
+4 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

08. 09. 2023 | Josef Havlík | Litoměřice
Na bossing MM vůči nejkvalitnějším a dětem nejprospěšnějším učitelkám,které uštvala až k výpovědím bez zajištění kvalitativně alespoň trochu rovnocenných náhrad,směřovala už v 03/2016 k rukám 1. místostarosty KK stížnost rodičů dětí z MŠ Lipová. Marně...
+5 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 669 (+38 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jan Hejda | Žitenice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Josef Douša | Litoměřice
 • Petr Hrdlička | Litoměřice
 • Martin Machleidt | Lovosice
 • Gottwaldová Marie Marie | Litoměřice
 • Veronika Křenková | Litoměřice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici