za obnovení průjezdnosti MÚK Libhošť pro veškerou automobilovou dopravu
72 podpisů

za obnovení průjezdnosti MÚK Libhošť pro veškerou automobilovou dopravu

Autor: Petr Horák | vloženo: 04.01.2018 | 72 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o obnovení sjezdu a nájezdu na silnici I/48 (budoucí D48) z obce Libhošť, směr Nový Jičín, pro veškerou automobilovou dopravu a zachování plné průjezdnosti MÚK Libhošť až do dokončení a zprovoznění souběžné komunikace, která zajistí propojení silnice II/482 a silnice III/46433 z Rybí do Libhoště.

 

 

Součástí uzavírky hlavní trasy silnice I/48 od obce Rybí až po obec Rychaltice se od 1. 1. 2018 stalo i uzavření MÚK Libhošť pro veškerou individuální dopravu, která byla pro směr na Nový Jičín svedena na mimoúrovňovou křižovatku (MÚK) na silnici I/48 Sedlnice-Borovec. Do doby dokončení všech souběžných komunikací, týkajících se stavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“, zůstala MÚK Libhošť průjezdná pouze pro vozidla BUS, IZS, SÚS MSK a vozidla stavby. Tato situace má přitom trvat minimálně do 31. 7. 2018.

 

 

Na veřejné schůzi, která se uskutečnila v Libhošti dne 20. 7. 2017, bylo ze strany jak zástupců investora stavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ ŘSD ČR, tak i zhotovitele stavby – společnosti METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, občanům Libhoště přislíbeno, že k uzavření sjezdu a nájezdu z Libhoště, směr Nový Jičín, na silnici I/48 dojde až po dokončení výstavby souběžné komunikace, která bude nově spojovat Libhošť se silnicí II/482 a Novým Jičínem.

 

Současné řešení situace, kdy jsou obyvatelé Libhoště při cestě do Nového Jičína či zpět nuceni zcela zbytečně zdolávat několikakilometrový úsek, v němž je frekventovaná doprava svedena do dvou jízdních pruhů, je nejen nevhodné a nepohodlné, ale především nebezpečné!

 

Z výše uvedených důvodů proto nesouhlasíme s rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v jehož důsledku došlo k uzavření MÚK Libhošť pro veškerou individuální dopravu. Požadujeme revizi výsledků řízení o této dopravní uzavírce a obnovení režimu, v jakém MÚK Libhošť fungovala do 1. 1. 2018.

Komu bude petice předána: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 3

16. 01. 2018 | Martin Juchelka | Nový Jičín
V momentální situaci v případě jakéhokoliv důvodu zastavení dopravy mezi sjezdy Libhošť a Sedlnice-Borovec (např. nehoda) neexistuje okamžitá operativní objízdná trasa a dopravní kolaps vzhledem k současné hustotě provozu je nevyhnutelný.
+0 | -0
doporučit +
05. 01. 2018 | Vlasta Horačková | Libhošť
Musíme jezdit zbytečné kilometry na víc, a k tomu ještě po velmi nebezpečné komunikaci, kde je obrovský provoz, a ještě špatné značení.
+0 | -0
doporučit +
04. 01. 2018 | Marek Hanzelka | Libhošť
Dobrá práce ;-)
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Další zajímavé petice

Podpisy | 72 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
 • Richard Směja | Nováý Jičín
 • Petr Daron | Libhošť
 • Petra Juchelková | Nový Jičín
 • Martin Juchelka | Nový Jičín
 • Lucie Ocelková | Příbor
 • Zbyněk Tomšík | Libhošť
 • Radek Volek | Libhošť
 • Milena Meisslová | Nový Jičín
 • Růžena Marková | Sedlnice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Rostislav Skalík | Libhošť
 • Martin Skalík | Libhošť
 • Augustin Liška | Libhošť
 • Eva Dobiášová | Libhošť
 • Věra Čuntová | Libhost
 • Ivana Černochová | Veřovice
 • Jiri Lupik | Sedlnice
 • Petr Dresler | Nový Jičín
 • Vlasta Horačková | Libhošť
 • Dusan Palacky | Libhošť
 • Radek Horáček | Libhošť
 • Petr Zelinka | Kopřivnice
 • Věra Strakošová | Libhošť
 • Petr Borovský | Libhošť
 • Radmila Bolomova Bolomova | Libhošť
 • Hana Balážová | Libhošť
 • Žaneta Juřicová | Libhošť
 • Josef Horáček | Libhošť
 • Rostislav Leskovjan | Libhošť
 • Petra Skalíková | Libhošť
 • Martina Paličková | Nový Jičín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Marcela Hegarova | Libhošť
 • Lubomír veřmiřovský | Libhošť
 • Kateřina Sommer | Ostrava Poruba
 • Kateřina Demlová | Libhošť
 • Marek Fojtík | Libhošť
 • Jana Teichmannová | Libhošť
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Aleš Demel | Nový Jičín
 • Aleš Demel | Nový Jičín
 • Nikola Blažková | Nový Jičín
 • Radek Kulčák | Libhošť
 • Milan Šimíček | Libhošť
 • Václav Černoch | Veřovice
 • Július Botoš | Nový Jičín - Loučka
 • Hana Modrovičová | Libhošť
 • Petra Řeháková | Libhošť
 • Tomáš Frýdl | Libhošť
 • Roman Modrovič | Libhošť
 • Ivan Osmera | Kopřivnice
 • Miroslava Dobroňská | Libhošť
 • Tereza Krausova | Ostrava
 • Břetislav Kelnar | Libhošť
 • Miroslava Kelnarová | Libhošť
 • Kristýna Dvořák Kelnarová | Libhošť
 • Tomáš Kulčák | Libhošť
 • Jana Škarková Škarková | Libhošť
 • Kristýna Škarková | Libhošť
 • Josef Škarka | Libhošť
 • Rostislav Krupa | Libhošť
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radim Lacina | Libhošť
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Jalůvka | Libhošť
 • Andrea Hoštová | Libhošť
 • Václav Hanák | Kopřivnice
 • Markéta Bukorova | Libhošť
 • Josef Boháč | Libhošť
 • Marek Hanzelka | Libhošť
 • Michaela Válková | Libhošť
 • Petr Horák | Libhošť