Za zachování matematiky „dle Frause“ na ZŠ gen. F. Fajtla
43 podpisů

Za zachování matematiky „dle Frause“ na ZŠ gen. F. Fajtla

Autor: Jana Bartošová | vloženo: 07.04.2014 | 43 podpisů
Sdílejte s přáteli

PETICE
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní rodiče žáků a podporovatelé ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 9 – Letňany, prostřednictvím této petice žádáme, aby na základní škole generála Františka Fajtla DFC, Rychnovská 350, Praha 9 zůstala zachována jako hlavní způsob výuky matematiky metoda dle prof. Hejného (tzv. „Fraus“) a nedošlo k jejímu útlumu jak je plánováno vedením školy od září 2014 a je uvedeno v zápise ze schůzky rady SRPŠ s vedením školy ze dne 19.2.2014.

Hlavní argumenty pro zachování této metody výuky matematiky:

 

1.    Jedná se o platný model výuky matematiky na prvním stupni základní školy, který nemá v úmyslu MŠMT ČR do budoucna potlačovat, a školy mohou tuto metodu používat dle svého uvážení.
Vyjádření Mgr. Svatopluka Pohořelého (Odbor vzdělávání - Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) z dubna 2014.


2.    Jedná o propracovanou a asi 50 lety prověřenou metodu vycházející z dokonalé znalosti psychologie učení, z nejnovějších pedagogicko-psychologických poznatků a podepřenou a důkladně propracovanou a ve světě uznanou teorií poznávacího procesu v matematice.
Vyjádření doc. RNDr. Nadi Vondrové, Ph.D. vedoucí Katedry matematiky pedagogické fakulty v Praze a doc. RNDr. Dariny Jirotkové, Ph.D. ze stejného pracoviště z března 2014.


3.    Žáci takto vedení dosahují naprosto skvělých výsledků v celostátních soutěžích (např. matematická soutěž Klokan – Cvrček), kdy získávají plný počet bodů, nebo třída jako celek je vysoko nad průměrem školy i kraje a i nejslabší žáci dosahují celokrajských průměrů. Jsou velmi úspěšní v příjímacím řízení na gymnázia a jiné střední školy.
Vyjádření prof. Milana Hejného a doc. RNDr. Dariny Jirotkové, Ph.D., H-mat, o.p.s. z dubna 2014.


4.    Tato metoda výuky rozvíjí logické a kritické myšlení dětí a atmosféra ve třídě vybízí ke spolupráci. Děti díky této metodě mají matematiku rády, samy nalézají vhodná řešení, učí se argumentovat a prezentovat vlastní názory. Získané zkušenosti pak umí využívat i při výuce jiných předmětů. Metoda plně vyhovuje i dětem se speciálními potřebami vzdělávání, které díky tomuto přístupu mohou i v matematice dosahovat plně svých možností a dále se tak rozvíjet.
Zdroj www.h-mat.cz a sdílená rodičovská zkušenost autorů petice s rodiči na jiných školách.


5.    Naše škola v současné době zaměstnává výborné a zkušené pedagogy, kteří se dále ve výuce matematiky metodou prof. Hejného vzdělávají a chtějí její principy ve výuce využívat a její zachování na Základní škole GFF, Rychnovská 350, Praha 9 podporují.
Zdroj osobní rozhovory rodičů a pedagogů z několika posledních týdnů a měsíců.
Děkujeme.

 

Za petiční výbor:
Jana Bartošová, Malkovského 597, 199 00  Praha 9, tel. 775974060
Jan Dolínek, Malkovského 597, 199 00  Praha 9, 
Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
kterýkoliv člen petičního výboru 

Aktuality

23.04.2014 20:21

Petice byla dne 23. dubna 2014 předána řediteli školy a starostovi Městské části Praha 18.

Děkujeme všem za podporu!

 

Komu bude petice předána: Řediteli ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla, Praha 9 a zřizovateli ZŠ, tj. Úřadu Prahy 18 - Letňany

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 9

15. 04. 2014 | Jana Kozlerová | Praha 9
Ano, metoda pr.Hejného je odlišná od standardní výuky, neznamená to ovšem, že je špatná. Naopak, učí děti nový způsob myšlení.
+0 | -0
doporučit +
11. 04. 2014 | markéta Málková | Hovorčovice
Jan promiň, v úterý mě zasekli mě u zubaře. Tak alespoň takhle. Markéta
+0 | -0
doporučit +
11. 04. 2014 | Michaela Hoblíková | Praha 9
Syn zde nastupuje od září do 1.třídy, tahle metoda byla jedním z hlavních důvodů (kromě rozšířené HV a VV, proč jsme ho zapsali právě tady. Je krokem zpátky rušit metodu, která se v praxi osvědčuje.
+0 | -0
doporučit +
11. 04. 2014 | Josef Palatin | Praha 5
Proč rušit něco, co dětem vyhovuje a přináší výsledky?
+0 | -0
doporučit +
10. 04. 2014 | Martina kučerová | Praha
Rodiče by měli rozhodovat, co je pro jejich děti lepší...víc než odbornost je cit.
+0 | -0
doporučit +
10. 04. 2014 | Lenka Rondevaldová | Praha 9
Taky se přidávám k podpisu. Dcera je již ve čtvrté třídě a učení s "Frausem" zahajovali. Letos nastupuje syn do první a neumím si představit, že už se bude učit jinak. Takže všema deseti jsem pro zachování! Díky za petici!
+0 | -0
doporučit +
10. 04. 2014 | Martina Machová | Praha 9 - Letňany
Díky!
+0 | -0
doporučit +
08. 04. 2014 | Ivana Maňhalová | Hovorčovice
Přidávám se k předchozímu komentáři, děkuji mnohokrát za aktivitu tvůrců petice. Mluví mi mluví z duše.
+0 | -0
doporučit +
07. 04. 2014 | Gabriela Syrovátková | Praha 9
Děkuji Vám mnohokráte za tuto iniciativu a věřím, že pomůže k zachování výuky matematiky dle Frause na naší škole!
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 43 (+4 nepotvrzené)

 • Kristýna Marešová | Radkov u Telče
 • Filip Vaculík | Plzeň
 • Lubomír Loucký | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Natalia Orlova | Praha
 • Jana Kozlerová | Praha 9
 • David Pavlík | Praha 18
 • Václav Pískač | Praha 9
 • Veronika Křtěnská | Praha 9
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?