Zachraňme magnolie, historickou dlažbu, žádejme informace - rekonstrukce ul.Nádražní v Českém Těšíně
669 podpisů

Zachraňme magnolie, historickou dlažbu, žádejme informace - rekonstrukce ul.Nádražní v Českém Těšíně

Autor: ProTěšín Petiční výbor | vloženo: 10.05.2021 | 669 podpisů
Sdílejte s přáteli

V Nádražní ulici v Českém Těšíně probíhá od dubna 2021 rekonstrukce v rámci projektu Po stopách těšínské tramvaje - rozvoj přeshraniční turistiky. Má dojít k vybudování nového "bulváru", součástí kterého je:

1) vykácení zeleně vč. magnolií (nemalá část již byla vykácena). Nový výsadbový plán neznáme.

2)  odstranění a odvoz historické dlažební (žulové) kostky dvou velikostí (malá - světlá žula, velká - červená žula)

3) tristní a nedostatečná komunikace MěÚ Český Těšín ve věci příprav, průběhu, etapizace a finální podoby.

Touto peticí usilujeme o získání dostatečného počtu podpisů občanů, aby rada města přizpůsobila projektovou dokumentaci a realizovala rekonstrukci dle níže uvedeného.

Podpisem občané Města požadují:

1) zachování stromů magnolií naproti vlakovému nádraží. Magnólie, krom své přirozené funkce a krásy, je stromem charakterizujícím naše město Český Těšín / Cieszyn.

2) zachování dlažební kostky pro příští generace / budoucí citlivé úpravy ulice. Kostky nezpůsobují žádné technické obtíže (jak vyplývá z projektové dokumentace), vytěžením a odvozem dojde ke značnému nárůstu víceprací, tím i ceny (a je vysoce pravděpodobné, že se dlažba ztratí).

3) vytvoření uceleného webového portálu a veřejně přístupného informačního místa, kde bude město Český Těšín, jako investor, komunikovat přípravy, projektovou dokumentaci, vizualizace všech etap, časový plán rekonstrukce, výsadbový plán, aktuální i budoucí organizaci dopravy, parkovacích míst a ploch, pravidla pro zásobování a hromadné dopravní prostředky, informační telefón a e-mail pro dotazy občanů. 

Aktuality

15.05.2021 09:51

Petice zveřejňěna dne 15.5.2021. Přípravy probíhaly od 10.5.2021. 

 

25.05.2021 18:48

Petice pokračuje, za podpisy děkujeme. Nově si můžete stáhnout i podpisové archy a podepsat je i v rodině nebo předat známým v domě či v ulici. Podpisové archy jsou na https://www.nadraznitesin.webnode.cz

 

14.06.2021 11:39

Dnes 14.06.2021 na jednání Zastupitelstva města Český Těšín bude předána 1. část petice s doposud sesbíranými podpisy. Petice nekončí, Podpisy sbíráme dál, a to elektronicky i fyzicky na petičních místech (https://nadraznitesin.webnode.cz/petice/).

Otázek kolem rekonstrukce Nádražní ulice je stále hodně, budeme se ptát. Předáním dosavadních podpisů plníme slib a dál naplňujeme cíl petice. Věříme, že se vedení města bude peticí seriózně zabývat.

Jednání zastupitelstva města můžete sledovat osobně na radnici nebo přes internet od 15.00. Na této adrese (https://www.tesin.cz/mesto-cesky-tesin/zastupitelstvo-a-rada-mesta/terminy-schuzi/) bude v15:00 vedle data 17. zasedání ZM zobrazen proklik na živé sledování.

 

16.08.2021 12:04

Děkujeme všem, kteří petici podepsali. Děkujeme těm z vás, kteří nadále sledujete, komentujete a vnímáte, jak vedení města stavbu vede a nenávratně devastuje historii.

Aktuální dění z posledních 2 měsíců najdete na https://nadraznitesin.webnode.cz/ bodově sepsáno.  

Úsilí, které bylo vynaloženo, se vyplatilo, nebylo a není marné. Radní si řadu informací a komentářů četli, možná o nich i přemýšleli. Konkrétně se podařilo: 1.) zachránit Magnólie, 2.) donutilo se vedení města pracovat s obyvateli (ač bohužel opět nekoncepčně, ješitně a pokrytecky - jde o projekt Měníme Hlavní - o tom určitě také napíšeme). 3) určitě si uvědomili vratkost svých pozic.

Nepodařilo se, bohužel, zachránít velké množství červené historické žulové kostky. Památkáři doporučili zachovat a využít, vedení města tvrdilo, že je použije na ul. Hlavní a proto musí kostky schovat, aby se nerozkradly. V Cieszynie dokonce šetrně vybírali tuto kostku z jiných ulic, aby ji dostali do nejužšího historického centra. V Č. Těšíně je však skutečnost jiná  - kostky frézováním viditelně a mechanicky poničili, a to i v místech, které dle dokumentace neměly být vůbec frézovány. Vedení na hodnotu (nejen materiální) nehledí, ba přímo na ní rezignuje.... jen aby se to stihlo. 

Sledujme práce a jednání vedení města dál. Není správné, že občanské iniciativy a obyvatelé samotní svou nespokojeností a komentáři vedou práci města. Město musí pracovat pro občany, dávat podněty, být zorganizované. Vedení, které není koncepční, je nebezpečné (https://nadraznitesin.cms.webnode.cz/realizator/). 

Děkujeme, že jste aktivní. Sledujte a zajímejte se o naše město a naše radní. 

 

16.08.2021 12:08

Doplnění: funkční odkaz na stránku o rekonstrukci Nádražní ulice: https://nadraznitesin.webnode.cz/realizator/ 

 

16.08.2021 12:12

 

Aktuální dění v posledních 2 měsících najdete bodově sepsáno na:  https://nadraznitesin.webnode.cz

 

11.09.2021 08:23

Naše petice, kterou jste podepsali, bude projednávána na zastupitelstvu města Č. Těšína 13.9. od 15 hodin na radnici. Město nám neposkytlo důvodovou zprávu ani návrh rozhodnutí. NEVÍME, jak rozhodnou. Víme, že chyb, na které jsem upozorńovali od začátku, mají při stavbě povícero. Víme, že dlažbu, kterou deklarují uchovat pro další generace, těžce poničili (frézováním). Víme, že informace nejsou, krom pár vizualizací a fotek. Nikdo neví, jak etapy budou pokračovat. Není jasné proč změnili tloušťku dlažby, nevíme, kdy bude kácena ostatní zeleň, není známa organizace dopravy, jedovaté tisy červené budou i u autobusových zastávek, mobiliář není vůbec prezentován, koleje v chodníku změnili až po našem upozornění, nikoho vedení neinformovalo, že na Nádražní při pokládce dělali pokus/ testování nového způsobu pokládky (a pak opět rozebrali), odfrézování 2. části vozovky dle dokumetnace vůbec nemělo proběhnout atd..... PŘIJĎTE na zasedání ZASTUPITELSTVA dne 13.9. od 15 hod. na radnici.(Program ZM: https://www.tesin.cz/wp-content/uploads/2021/09/401.2021-internet.pdf). Necháme si přečíst důvodovou zprávu i návrh usnesení. Více také na  https://nadraznitesin.webnode.cz/foto

...a dávejte, pokud to vidíte stejně, petici dále podepisovat. Ještě stále naděje jest, že další etapy rekonstrukce budou udělané zodpovědně! Děkujeme za podporu a zájem o dění!

 

11.05.2022 00:48

Je to rok, co jsme zveřejnili PETICI (www.e-petice.cz/petitions/zachovani-magnolii-na-ul-nadrazni-v-ceskem-tesine.html) , kterou jsme žádali (i) záchranu Magnolii, (ii) informace o postupu a plánu prací, (iii) zachování dlažby. 

Rok se s rokem sešel. Magnolie stojí dál. Barevně kvetly a teď se zelenají. Stromy stojí díky VÁM VŠEM, kteří jste viděli, vnímali nebo cítili, že "tlačené" úpravy nezvratně změní charakter ulice i místa.

DĚKUJEME moc za PODPISY i podporu. 

Za petiční výbor: Kateřina Krainová Byrtusová, Alena Hasáková, Michal Utíkal, Wieslaw Kubica, Czeslaw Kraina

P.S.

Je vidět, že mnohým z nás není ani dnes lhostejné, jak se věci kolem ul. Nádražní mají. Sledujte počiny vedení města dál. Stojí to za to. Sledujte facebookové stránky ProTesin (https://www.facebook.com/minutyprotesin) a stránky www.nadraznitesin.webnode.cz.

K dalším bodům petice: Další body bohužel naplněny nebyly ani náznakem. Hotovo není, ač býti mělo. Ulice se mění k obrazu industriálnímu. Parkovací místa nejsou a nebudou. Dopravní řešení nelogické - naroste zátěž provozu i emisí ve středu města. Historická žulová dlažba je "vysypaná" nedaleko centra. Výsadba brání využívání zeleně, chybí mobiliář (lavičky, koše). Dodatečné změny v projektové dokumentaci. "Zvláštní" dodatky ke smlouvě o dílo. Žádná komunikace s občany a prodejci v ulici. Žádné kompenzace lidem a firmám. Vedení chrání dodavatele místo obyvatel... Pokud Vás to zajímavá více, sledujte stránky https://nadraznitesin.webnode.cz/ a také @minutyprotesin. 

Je jasné, že mnohým z nás to nebylo a není lhostejné. Sledujte počiny vedení města dál. Stojí to za to. 

 

 

Komu bude petice předána: vedení města Český Těšín - radním a zastupitelům města

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 99

23. 05. 2021 | Jarmila Pechová | Český Těšín
Snad se nám to společně podaří. Ty stromy něco pamatují a patří k ulici Nádražní. To, že o ničem, co se děje nevíme je pravda pravdoucí. Sdce nad Těšínem bolí. Všechny města i vesnice kolem dokola kvetou a Těšín padá hloub a hloub do bahna.
+1 | -0
doporučit +
22. 05. 2021 | Renáta Wrzecionková | Český Těšín
Je třeba zachovat ty stromy. Jsou krásné. To je jediné co tam je ještě hezké. Oproti Hlavní Třídě. Tam už zničili všechno.
+1 | -0
doporučit +
21. 05. 2021 | Judita Gattnarová Gattnarová | Český Těšín
Snad ta petice zachrání život stromů... Byla by škoda utnout tak nádherné stromy plných životu... Včely, ptáci, hmyz... A hlavně my jsme jejich součástí... Stromy aspoň trochu filtruji ten smart aut a autobusů a jiných podobných výparu... Zachraňte stromy
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 669 (+49 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Přemysl Zipser | Český Těšín
 • Kateřina Černohorská | Český Těšín
 • Petr Szewieczek | Český Těšín
 • Witold Rybicki | Cesky Tesin
 • Marek Bubík | Český Těšín
 • Grzegorz Hareza | Cesky Tesin
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Šimon Kratochvil | Český Těšín
 • Jaroslav Krabica | Český Těšín
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici