Zastavování vlaků dálkové dopravy v České Třebové
67 podpisů chybí 9933

Zastavování vlaků dálkové dopravy v České Třebové

Autor: Jiří Pálka | vloženo: 03.12.2015 | 67 podpisů
Sdílejte s přáteli

 

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

adresát: Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1

 

       My, níže podepsaní občané České Třebové a okolí, prostřednictvím této petice žádáme Ministerstvo dopravy České republiky o úpravu dopravní obslužnosti dálkovou dopravou ve směru do/z Brna hl.n. a dále na Slovensko a Rakousko. Dopravní obslužnost dálkovou dopravou v uvedeném směru bylo v době platnosti JŘ 2014/2015 na dobré úrovni. JŘ 2015/2016 je v tomto směru značným zhoršením, protože při cestování do Bratislavy jsou cestující nuceni využít nástupní stanici Pardubice hl.n. a nebo trávit neúměrnou dobu cestování regionální dopravou, popř. v nekulturním prostředí značně vyžilých vlaků kategorie R.

 

       Vzhledem k tomu, že železniční stanice Česká Třebová je uzel s rozsáhlou spádovostí pro cestující dálkovou dopravou nejenom do Prahy a Ostravy, ale především do Brna a dále do sousedních zemí, tak požadujeme:

1. Aby Ministerstvo dopravy České republiky dodržovalo základní dokumenty dopravní politiky státu, tzn. Bílou knihu a Zelenou knihu.

2. Aby Ministerstvo dopravy České republiky přestalo ignorovat požadavky a potřeby krajů a místních samospráv v oblasti dopravní obslužnosti dálkovou dopravou objednávanou Ministerstvem dopravy České republiky.

3. Aby při tvorbě Studií a projektů vztahujících se k dopravní obslužnosti území Ministerstvo dopravy České republiky plně spolupracovalo s oprávněnými složkami krajů a místních samospráv a ve vyjadřovacím procesu bralo vážně jejich připomínky a požadavky.

4. Aby bylo zamezeno svévolnému rozhodování úředníků Ministerstva dopravy České republiky      
o omezení nebo zrušení dopravní obslužnosti území vlaky objednávanými Ministerstvem dopravy České republiky bez jakéhokoliv projednání s oprávněnými složkami krajů a místních samospráv.

5. Aby bylo umožněno občanům České republiky využití prostředků dopravní obslužnosti v místech,
ve kterých je požadavek krajů a místních samospráv.

 

       Prostřednictvím této petice usilujeme o zlepšení dopravní obslužnosti pro občany nejen České Třebové, ale i obcí, pro něž je dostupnost České Třebové výhodnější, než Pardubice hl.n. Dále pomocí této petice usilujeme o dodržování ustanovení dokumentů dopravní politiky státu ze strany Ministerstva dopravy České republiky a tím i o omezení svévolných
a neodborných zásahů úředníků Ministerstva dopravy České republiky, které jsou zdrojem zhoršení stavu v oblasti dopravní obslužnosti. Tzn., že tyto zásahy nikdo nechce a proto se s nimi ani nehodláme dále ztotožňovat. Chceme dát plně najevo, že dopravní strategie zemí na západ od našich hranic jsou pro nás, občany České republiky nepřijatelné a máme za to,
že dopravní strategie České republiky má odpovídat podmínkám České republiky a ne státům s jinými zvyklostmi a s jinými ekonomickými podmínkami. Odmítáme sledovat „závody“ na kolejích mezi Prahou a Ostravou, které jsou zdrojem narušení požadované dopravní obslužnosti. Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednávány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

 

 

S pozdravem

 

Jiří Pálka a Stanislav Ešner

 

Za petiční výbor:

Jiří Pálka a Stanislav Ešner

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb.


 

Komu bude petice předána: Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 3

21. 12. 2015 | Jaroslava Sedláková | Lanškroun
Plně s Vámi souhlasím. Sama jsem si to vyzkoušela 15.12.2015, když jsem jela z Lanškrouna do Brna. Nic nenavazuje jako dříve a trčíme skoro hodinu na nádraží v České Třebové. To samé i při zpáteční cestě, kdy vlak do LA ujede o pár minut z ČT. <br />Sedláková
+0 | -0
doporučit +
17. 12. 2015 | Lukáš Horáček | Česká Třebová
Dobrý den, <br /> S vydáním nového jízdního řádu, mám značné výhrady nejenom ke zrušenému zastavování dálkových spojů, ale také s večerním rychlíkem č.877, který jste posunuli o 10 minut dřív a já musím jezdit až tím následujícím! S pozdravem Lukáš Horáček
+0 | -0
doporučit +
15. 12. 2015 | Hana Dohnalová | Česká Třebová
S díky se přidávávám <br />
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 67 (+5 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Karel Melezínek | Lanškroun
 • Martina Jansová | Ostrov u Lanškrouna
 • Slavomír Jansa | Dolni Čermna
 • Jakub Jansa | Ostrov
 • Daniela Jansová | Dolní Čermná
 • Martin Štembírek | Česká Třebová
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Strnad Oldřich | Lanškroun
 • Zdeněk Vykydal | Lanškroun
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?