Zastavte komerční projekt CENTRAL BUSINESS DISTRICT podle Zahy Hadid
519 podpisů

Zastavte komerční projekt CENTRAL BUSINESS DISTRICT podle Zahy Hadid

Autor: Jiří Gebert, ing.architekt. ČKA, BYAK, Bubenečská besed | vloženo: 18.01.2020 | 519 podpisů
Sdílejte s přáteli

VÝZVA MINISTRU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

k respektování závazků památkové ochrany světového kulturního dědictví hlavního města Prahy

Zastavte komerční projekt CENTRAL BUSINESS DISTRICT podle Zahy Hadid, který nenávratně poškodí jedinečnou identitu historického centra Prahy!

 

Central Business District v oblasti Masarykova nádraží není cesta pro moderní rozvoj historického města!

Vážený pane ministře, my, níže podepsaní, považujeme projekt atelieru Zahy Hadid pro společnost Penta, navržený na území pražské chráněné památkové rezervace v okolí Masarykova nádraží, pro centrum Prahy za krajně nevhodný. Uvědomujeme si zejména ohrožení statutu Prahy jako světového kulturního dědictví UNESCO. Souhlas státní správy a samosprávy s tímto záměrem by obětoval historické centrum Prahy tvrdému komerčnímu využití, a to bez ohledu na veřejný zájem o obyvatelné prostředí města.

V dotčeném území od Masarykova nádraží až k Vítkovu je třeba vyřešit funkční vazby na stávající zástavbu. Rozvoj lokality musí být výsledkem komplexní urbanistické rozvahy a veřejné shody o jejím využití a formě. Skupina Penta však bez potřebné diskuze a na základě vlastní soutěže chce realizovat projekt „Central Business District“, který nenapravitelně zničí harmonický charakter centra města, jeho identitu a historickou hodnotu. Navržené naddimenzované budovy poškodí velikostí i měřítkem dochovanou harmonii městské struktury, vyvážený vztah staré a nové zástavby i ikonickou dominantu Vítkova. Architektonické řešení projektu s vysokou zlatou klecí a pásem robustních bloků vnáší do území chaos v podobě cizorodého prvku, který nemá šanci stát se městotvorným faktorem. Obří fasády a mamutí komplexy nepřinášejí pestrost a proměnlivost parteru města. Naopak vždy znamenají zhoršení kvality životního prostředí a nárůst dopravních problémů.

Ve světě se již z urbanistických omylů dávno poučili. V Praze však zájmy developerů mívají často prioritu před ochranou světového kulturního dědictví. Pražský magistrát, respektive jeho výkonná složka památkové péče, prosazuje zpravidla jiný postoj než je odborné stanovisko NPÚ - organizace Ministerstva kultury.

Celé historické jádro Prahy je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO od roku 1998, kdy se český stát smluvně zavázal k jeho ochraně. Tato skutečnost nás všechny - občany, architekty i projektanty, investory i developery, státní správu i samosprávu - zavazuje pečovat o jedinečnou a krásnou Prahu s úctou a pokorou. Vidíme však, že při rozhodování orgánů památkové péče selhává státní správa a samospráva. Chybná rozhodnutí musí být zrušena a další rozvoj města už nesmí probíhat podle přání developerů.

My, níže podepsaní, Vás vyzýváme, abyste zrušil souhlas s realizací obřího komerčního projektu Central Business District společnosti Penta v oblasti Masarykova nádraží, který především nevzešel ze zásadní urbanistické studie lokality, ale ze soukromé iniciativy developera, a je v zásadním rozporu s pravidly památkové ochrany města Prahy.

 

Vizualizace projektanta, bloky výška 38,5,čelní blok ca 42 m, 44m výška ochozu Prašné brány. arch. forma typu Quadrio.

Polyfunkční objekt Masaryk Centre 1 má atiku v západní části v délce 42 m ve výši 37,55 m, zvýrazněný západní akcent nároží dokonce dosahuje výše v projektu 41,9 m.

 

Komu bude petice předána: VÝZVA MINISTRU KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 90

30. 05. 2020 | Ivana Brožková | Litoměřice
Nechápu proč tolik lidí brojilo proti chobotnici, když tak málo lidí brání centrum města!!!
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

23. 05. 2020 | Vít Janoušek | Praha 4 - Krč, Pankrác
Napište svůj názor na podmínky smlouvy Rady Prahy 1 s CBD na FB: "Nechceme Central Business District" (https://www.facebook.com/groups/241408906516928)

https://www.praha1.cz/masaryk-centre-praha-1-schvalila-dohodu-s-prague-cbd-s-rozsirenymi-zavazky-investora/

Dohoda obsahuje další rozšíření závazků investora – společnosti Prague CBD:

Garance prostupnosti území a propojení s Prahou 8.
Podíl až 50 % bytové plochy v objektech další etapy projektu Masaryk Centre na území MČ Praha 1, včetně snahy o vytvoření dalších parkovacích stání v objektu pro rezidenty MČ Praha 1.
Zajištění služeb občanské vybavenosti (1. NP a část 2. NP), přístupných veřejnosti.
Minimalizace dopadu výstavby na okolí (podrobný plán organizace výstavby).
Podíl na revitalizaci ulic Havlíčkovy, V celnici a Hybernské (projektová příprava).
Přímý finanční podíl na revitalizaci ulice V celnici (10 mil. Kč).
Příspěvek 40 mil. Kč na realizaci platformy přestřešení Masarykova nádraží a vytvoření nové parkové plochy přístupné veřejnosti, a to s garancí, že tato částka v případě nerealizace platformy přestřešení připadne MČ Praha 1 a může být následně investována do revitalizace oblasti okolo Masarykova nádraží.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

19. 05. 2020 | Vít Janoušek | Praha 4 - Krč, Pankrác
Na Zastupitelstvu Prahy 1 (https://www.praha1.cz/zastupitelstvo-mc-praha-1/ - svolání) bude přednesena v bodě 13 informace o: https://www.praha1.cz/masaryk-centre-praha-1-schvalila-dohodu-s-prague-cbd-s-rozsirenymi-zavazky-investora/ - této dohodě o "rozšířených" závazcích investora Masaryk Centre 1 (Central Business District):

Dohoda obsahuje další rozšíření závazků investora – společnosti Prague CBD:

Garance prostupnosti území a propojení s Prahou 8.
Podíl až 50 % bytové plochy v objektech další etapy projektu Masaryk Centre na území MČ Praha 1, včetně snahy o vytvoření dalších parkovacích stání v objektu pro rezidenty MČ Praha 1.
Zajištění služeb občanské vybavenosti (1. NP a část 2. NP), přístupných veřejnosti.
Minimalizace dopadu výstavby na okolí (podrobný plán organizace výstavby).
Podíl na revitalizaci ulic Havlíčkovy, V celnici a Hybernské (projektová příprava).
Přímý finanční podíl na revitalizaci ulice V celnici (10 mil. Kč).
Příspěvek 40 mil. Kč na realizaci platformy přestřešení Masarykova nádraží a vytvoření nové parkové plochy přístupné veřejnosti, a to s garancí, že tato částka v případě nerealizace platformy přestřešení připadne MČ Praha 1 a může být následně investována do revitalizace oblasti okolo Masarykova nádraží.
Od nefunkčně absurdního návrhu objektu (tzv. "bílého psa", kterého si snad nepřál ani investor) se po "usilovném" vyjednávání návrh dostal do podoby základní funkční náplně běžného komerčního objektu v centru Prahy, vnější podoby sotva kosmeticky upravené, pro historické centrum nadále nepřijatelné a k závazkům, které jsou ve skutečnosti samozřejmou technickou a finanční součástí projektu (dost možná jen v objemu úprav okolí podle potřeb investora) a navíc jsou formulovány tak vágně, že výsledek vlastně ani není fixován. Je to tristní výsledek
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

19. 05. 2020 | Vít Janoušek | Praha 4 - Krč, Pankrác
Tyto dokumenty:
1) a 2) Dvě usnesení Rady MČ Praha 1 o doplnění podmínek smlouvy
3) Usnesení Rady HMP s Pentou - dohoda o spolupráci
4) Program Zastupitelstva Prahy 1
5) Podmínky aktivní účasti veřejnosti na Zastupitelstvu Prahy 1
Vydané Územní rozhodnutí
jsou k dispozici ZDE:

https://drive.google.com/drive/folders/1nf1_4KvwEtOwrRkHYeOHSIRo8vWnnkG5?usp=sharing
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

19. 05. 2020 | Vít Janoušek | Praha 4 - Krč, Pankrác
Dnes v úterý 19.05.2020 má Zastupitelstvo Prahy 1 na svém programu bod Informace ohledně dohody, kterou Rada Prahy 1 uzavřela s developerem. Aktuálně jde o bod 13. Program je k dispozici zde: https://www.praha1.cz/app/uploads/2020/05/PROGRAM2020_15ZZ_19_05_2020_final_web.pdf. Přímý přenos je k dispozici zde: https://www.praha1.cz/zastupitelstvo-mc-praha-1/
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

14. 05. 2020 | Alexandr Rosen | Praha 5
Je to moc velké!
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

14. 05. 2020 | Antonín Pokrupa | Praha 2
Vážení, projekt je ovlivněn původem architektky, není na něm nic zvláštního, co by se vyjímalo architektuře v UAE apod. Bude tento objekt v hledáčku turistů po prohlídce Karlova mostu? Těžko. Proč si takový komplex nepostavite za někde za Prahou?
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

13. 05. 2020 | Adam Bažant | Hradec Králové
Jsem proti výstavbě předimenzovaného projektu ignorujícího kvalito svého okolí. Je to obří projekt který je stavěný jen pro maximální zisk a neohlíží se na to, jak ovlivní své okolí. Jsou to jen metry čtvereční kanceláří obalené laciným pozlátkem.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

12. 05. 2020 | Ladislav Trylč | Praha 4
Monstrózní, předimenzované, ošklivé, nevhodné místu...
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

11. 05. 2020 | Ludmila Šmakalová | Benešov
Park ano, ale další komerční budovu, která trčí do prostoru? Proč? Není už dost kancelářských prostor nejen v centru Prahy? Nejsem architekt, jen člověk, který vnímá, že máme potřebu ve všech městech v centrech zastavět každou možnou plochu komerční stavbou. Nejen Praha, ale i Benešov jsou toho příkladem. Z parku není užitek a peníze....
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

04. 03. 2020 | Vít Janoušek | Praha 4 - Krč, Pankrác
Toto NENÍ politický komentář, ale informace o akci. Zdržuji se jakéhokoliv politického komentáře a na žádnou reakci politického charakteru nebudu reagovat, neboť nejsem dostatečně znalý politické situace v Zastupitelstvu Prahy 1:

https://www.facebook.com/groups/1594596180823887/permalink/2570842716532557/

Citace textu, jehož nejsem autorem:

"Stavba kancelářského kolosu vedle Masarykova nádraží se přiblížila. PENTA podala stavebnímu úřadu žádost o územní rozhodnutí. A nové vedení Prahy 1 (staré struktury ODS, TOP09, STAN, KDU a ANO s podporou režiséra Michala Cabana) jasně řeklo, že půjde podnikatelům na ruku. Nelze tedy čekat, že současný starosta Petr Hejma, navíc sám developer, podá proti této předimenzované budově v rámci územního řízení námitky.

Vyzývám všechny, kteří se chtějí angažovat, jak občany ze sousedství Masarykova nádraží tak ostatní, aby tuto středu přišli od 17:00 do 18:00 do zastupitelské místnosti u Úřadu Městské části Praha 1, Vodičkova 18 (v průchodu uprostřed schodiště) na strategickou poradu. Můj telefon je 602/387061 nebo 776/882774.

10.března je zastupitelstvo Prahy 1 a tam se bude stavba obchodně-administrativního komplexu u Masarykova nádraží projednávat. Bude to možná poslední šance, jak něco ovlivnit.

Pavel Čižinský

odvolaný starosta Prahy 1"
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 519 (+39 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Aneta Jeníčková | Sopotnice
  • Ivana Brožková | Ústí n.L.
  • Petr Stojaník | Úvalno
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Lukáš Stuchlík Stuchlík | Sopotnice
  • Ivana Brožková | Litoměřice
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Ondřej Skála | Praha 8
  • Jan Kremer | Praha 5

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku