Změna lokality záchytného parkoviště Purkyňova mimo obytné zóny
209 podpisů chybí 291

Změna lokality záchytného parkoviště Purkyňova mimo obytné zóny

Autor: Jiri Vanek | vloženo: 09.06.2019 | 209 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení spoluobčané. Radnice Králova Pole, ve své touze zavděčit se magistrátu a sama sobě se opět snaží poškodit náš životní prostor.

Vybrané městské části měly za úkol najít místa pro záchytná parkoviště Projektu P+R [1]. V Řečkovicích byli lidé informováni a odmítli velmi smysluplnou lokalitu, a radnice je vyslyšela. V Králově poli již byly kroky učiněny bez jakékoliv publicity. Královo Pole se rozhodlo o dvě lokality, kdy první - u Královopolského nádraží [2] je řekněme v pořádku, ale druhá má být na Purkyňové mezi Herčíkovou a Červinkovou [3].

 

Současný stav dané parcely není nijak úžasný, ale jedná se o jeden z posledních kousků souvislé zeleně v dané lokalitě. Budete radši chodit přes betonovou plochu? Budete se denně koukat na stovky přespolních snažících se zaparkovat? Když už tam má být betonová plocha za 30 miliónů, možná by tam mohl být lesopark či cokoliv užitečného obyvatelstvu? Slovanské náměstí se již sobeckým zásahem radnice na poušť proměnilo. Nenechte i Purkyňovu a Herčíkovu! Za parkovištěm přitáhnou další developeři!

Pokud takové parkoviště opravdu musí být, pak ať je na druhé straně dálnice, v již tak betonovém Technologickém parku, nebo mnohem dříve na betonových plochách za Řečkovickým nádražím a s upravenou MHD, aby vůbec nezajížděla do obytných částí čtvrtí.

 

Co můžete:

Bombardujte magistrát 542 171 111 posta@brno.cz

Bombardujte radnici: 541 588 111/541 211 334 podatelna@krpole.brno.cz

a zodpovědnou úřednici paní Malou: 541 588 237 mala@krpole.brno.cz

můžete také podepsat tuto petici

 

[1]https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-4-namestka-primatorky/odbor-dopravy/oddeleni-koncepce-dopravy/strategie-parkovani-ve-meste-brne-navrhova-cast/cast-d-hromadne-parkovaci-kapacity/parkoviste-typu-p-r/

 

[2]https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OD/verejna_doprava/Strategie_parkovani_ve_meste_Brne_-_navrhova_cast/Cast_D_Hromadne_parkovaci_kapacity/1._parkoviste_typu_P_R/D-1-9_Kralovo_pole_-_garaze.pdf

[3]https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OD/verejna_doprava/Strategie_parkovani_ve_meste_Brne_-_navrhova_cast/Cast_D_Hromadne_parkovaci_kapacity/1._parkoviste_typu_P_R/D-1-4_Purkynova.pdf;

Aktuality

26.06.2019 00:19

Dne  24.6 vydala MC Kr.Pole prazvlastni tiskove prohlaseni.  Muj nazor na nej si muzete precit zde.  Poprosim o precteni a pripadnou  kritiku v komentarich. Na jednani s urady jsou tyto nesmirne vhodne.

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/tiskova-reakce.pdf

 

26.06.2019 10:23

Dne 25.6.2019 v dopolednich hodinach - tedy den pred zasedanim rady MMB, jsem peticy podal:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190620-potvrzeniPodani.pdf

Vcetne  52 rucne ziskanych hlasu:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190620-rucne-vysledky.pdf

tedy celkem 192 hlasu. Vrele diky!

Prosim, toto neni konec, dale sdilejte, dale bombardujete magistrat a kr.pole.  Petici budeme vysoce pravdepodobne podavat koncem srpna, pred dalsim zasedanim rady, znovu./

 

26.06.2019 10:29

V tiskove sprave z 24.6.2019 se pise, ze magistrat nema  vhodne pozemky na sever od  Hradecke u konecne tramvaje c12 technologicky park. Prosim posudte sami:

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/cuzak.png

Data do obrazku jsem vyplnil s nejlsi vuli, pokud jsem se nekde spletl, nevahejte me opravit!

 

28.07.2019 10:41

V úterý 23. 7. se z popudu Zahrádkářů Tesla uskutečnilo setkání radních Jaroslava Suchého (školství a tělovýchova) a Filipa Chvátala (územní plán a rozvoj), zahrádkářů Jana Synaka a paní Heleny Vařejkové a mě, jakožto iniciátora petice, přímo na zahrádkách Tesla. Radním byla ukázána jak činnost zahrádkářů, tak stav zeleně v okolí (včetně vzrostlé plané zeleně mezi zahrádkami a Herčíkovou), aby pochopili, jak nezbytná je tato lokalita pro život v okolí Červinkovy a Herčíkovy a pro Sportovní areál Vodova. Nakolik mohu subjektivně jako zaujatý pozorovatel soudit toto setkání, bylo pozitivní, a radní získali ten potřebný vhled, jaký jim od prostého nárysu ve studii a z projektové dokumentace chyběl.

 

28.07.2019 13:04

Během posledního měsíce jsem se setkal s několika radními a zhlédl několik možných plánů parkoviště na Purkyňové. Většina z těchto plánů je rozpracované a tudíž nezávazné dílo, nicméně z nich plyne obrovské riziko, které, stane-li se skutečností, pravděpodobně nepůjde nijak zvrátit.

Hrozí, že projekt parkoviště P+R Purkyňova se - možná jako reakce na tuto petici - uzavře, ale pouze proto, aby se parkoviště vrátilo jako součást růstu haly Vodova a Fotbalového stadiónu Srbská. Na těchto plánech se objevují další ubytovací kapacity, další spojovací silnice a parkovací místa a domy - a tyto, překvapivě, na zcela identické lokalitě, proti které brojí tato petice, jen s velmi vratkým argumentem, proč musí být zrovna tam -  aby sloužil hale a fotbalovému stadiónu. Tím bude tato petice prakticky anulována (dalo by se i říci, že se jí vyjde vstříc) a u nového parkoviště v rámci rozvoje sportu a relaxace se nebudou muset ani splnit kritéria platná pro P+R jako je zelená střecha a pod.
Jedná se o politiku drobných ústupků jejímž výsledkem bude za několik let konec Herčíkové, Červinkovy a Vodovy jak je známe. S parkovištěm a hotely přijdou další a další developeři, dokud nepokácí poslední strom, a poslední stálý obyvatel neustoupí krátkodobému pronájmu.
Pořád vidím jako zásadní odklon jakékoliv parkovací plochy z Brna ven, ne dovnitř. Tedy v našem případě o pouhých 700 metrů dále, k Technoparku, ke sjezdu z rychlostní komunikace, k uzlu MHD, k místu, kde se může alespoň trošku rozvíjet.

Pokud můžete, shlédněte pozemky za Hradeckou [5]. Zde jsou nejdůležitější pozemky nad smyčkou tramvaje (prý se tam má ale rozšiřovat vozovna Medlánky) a sjezd z Hradecké, který je údajně pro parkovací dům odborem dopravy JMK nedoporučený, ale možný (uvnitř oblouku sjezdu). Obě tato místa mohou být záchranou pro Herčíkovu a pro zeleň na Purkyňové. Samozřejmě další alternativy vítány.
Dle Královopolského zpravodaje je dne 7.8.2019 setkání starostky s občany na Kr.Polské radnici. Jedná se pravděpodobně o jednu z posledních možností v rámci této petice zkusit radnici odklonit od jejich záměru vnutit parkovací dům a parkoviště  mezi Sportovní halu Vodova a Zahrádky Tesla.. Pokud můžete, přijďte a diskutujte. Nakonec, volili jsme zastupitele všichni.


[1] https://www.brno.cz/brno-aktualne/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/a/sportovni-areal-na-vodove-se-rozroste-o-treninkovou-halu/
[2] https://www.ibrno.cz/sport/63321-sportovni-areal-na-vodove-se-rozroste-o-treninkovou-halu-za-125-milionu.html
[3] https://www.ibrno.cz/sport/62902-na-vodove-by-mohla-vzniknout-nova-sportovni-a-curlingova-hala.html
[4] https://brnensky.denik.cz/ostatni_region/exkluzivne-v-brne-vznika-novy-plan-pro-fotbalovy-i-hokejovy-stadion-20130916.html
[5] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/cuzak2.png

add odkaz 4: Nakolik vím, sportoviště na BVV i rekonstrukce stadionu za Lužánkami padly , a veškeré snahy STAREZu se nyní upírají na Vodovu a Srbskou.

 

28.07.2019 14:19

V předchozím měsíci jsem několikrát navštívil Radnici  MČ Králova Pole, a jedna z informací, které jsem dostal bylo, že pozemek p.č. 4617/1 [1](plocha uvnitř sjezdu z Hradecké do Technoparku) je sice pro stav bu záchytného parkoviště ideální, ale byl zamítnut na jihomoravském kraji. Po těchto důvodech se pídil JUDr. Petr Šulc a odpověď z odboru dopravy JMK můžete zvážit zde:

"Dobrý den,
umístění parkovacího domu na pozemku parc.č. . 4617/1 v k.ú. Královo Pole není předběžně vhodné z hlediska problematického napojení.
V našich dostupných podkladech jsme ovšem nenašli žádný návrh nebo záznam o projednání takového návrhu.
Město Brno pokládá silnici II/640 za komunikaci přenášející dálkovou dopravu, tudíž zřejmě samo uznalo za nevhodné negativně ji ovlivňovat nájezdem či vyprazdňováním parkovacího domu.
Pokud by takový návrh měl být někdy předložen, musel by být doložen kapacitními výpočty dopravního napojení s vyhodnocením ovlivnění provozu na pásu silnice II/640 Řečkovice - Žabovřesky.
Nepředpokládáme, že umístění parkovacího domu při ul. Purkyňově, která je místní komunikací, by negativně mohlo ovlivňovat provoz silnice II/640 nad míru přípustnou.
Tím se JMK nepřísluší k tomuto řešení vyjadřovat. Jedná se o činnost města v samostatné působnosti, příp. výkon přenesené působnosti úřadů města, nikoliv kraje.
Ing. Michal Franek
odbor dopravy
oddělení rozvoje dopravy
vedoucí oddělení"

Důležité jsou dva faktory: nebyl nalezen záznam o projednání návrhu na parkovací dům ve sjezdu. Parkovací dům ve sjezdu patrně možný je, ale nebude to snadné - pokud někdo z vás je zdatným projektantem, možná by mohl na radnici Kr.Pole dodat podněty, které by jim výstavbu zde usnadnili.

[1] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/cuzak2.png - vpravo dole, označen jako sjezd z rychlostní komunikace.

 

02.08.2019 10:42

V ý z v a
k veřejnému projednání výstavby parkoviště lokalitě Purkyňova, Brno-Královo Pole


Žádáme starostku MČ Brno – Královo Pole paní Ing. Karin Karasovou, aby v souladu s vydanou Tiskovou zprávou ze dne 24. 6. 2019 dostála slibu projednání záměru výstavby parkovacího domu na a parkoviště na ulici Purkyňova a svolala mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Královo Pole ve vhodných prostorách pro účast široké veřejnosti, a to nejpozději do 10. září 2019.
Bodem veřejného projednání navrhujeme – Výstavba parkovacích míst v MČ Brno – Královo Pole za účelem odklonění osobních vozidel směřujících do středu Brna na úkor zelených ploch u areálu ulic Herčíkova – Purkyňova – Červinkova – Vodova.
Vzhledem k tomu, že se k občanům dostávají protichůdné informace o tomto záměru, a to jak z královopolské radnice, tak i z odborů a od některých zastupitelů radnice města Brna, je nanejvýš vhodné, aby naši zvolení zastupitelé v městské části Královo Pole předstoupili před občany a vysvětlili jim svůj postoj k likvidaci veřejně přístupné zeleně ve prospěch rozvoje individuální dopravy za prací a sportem, a tak tlumili význam městské hromadné dopravy ve městě Brně aj.

V Brně 2. 8. 2019


……………………………………..      …………………………………………..
JUDr. Petr Šulc       Mgr. Jiří Vaněk    
Červinkova 7          Skácelova 2a       
612 00 Brno           612 00 Brno        
    

 
Městská část Brno – Královo Pole
Vážená paní
Ing. Karin Karasová
BRNO

 

10.08.2019 16:54

územní studie celého areálu není dopracovaná ani projednaná, ale už se plánuje stavět. Kolem vnitřní komunikace do areálu z Vodovy budou parkovací místa (dnes se tam parkuje na trávě po pravé straně načerno pouze při velkých akcích)
https://www.brno.cz/brno-aktualne/co-se-deje-v-brne/a/na-vodove-bude-nova-treninkova-hala/

Za informaci velmi děkuji paní arch. Vařejkové.

 

Nová (třetí) hala pro míčové sporty - tentokrát tréninková - bude na místě betonového hříště mezi Halou a kluzištěm.  Dle linku výše: současně s novou halou přibude i osmdesát parkovacích míst podél přístupové komunikace do areálu.

 

Já sám na té hale trénuji 4x týdně, a autem k ní přijíždí absoulutní menšina cvičenců. Sportovcům tedy místa nechybý. Ani návštěvíkům běžných sportovních akcí. Komu tedy?

 

13.08.2019 16:47

Výzva starostce, aby toto téma bylo důkladně probráno na zasedání s občany odeslána: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/VyzvaOdeslana.pdf

Cílené zasedání je tedy: https://kralovopole.brno.cz/setkani%2Dzastupitelu%2Ds%2Dobcany/d-625856  

V době psaní této aktuality tedy 4. září 2019 od 17:00 h ve velké zasedací místnosti ÚMČ

 

25.08.2019 20:25

Text aktuality byl autorem odstraněn.

 

28.08.2019 08:31

Vážení signatáři petice

Několik z vás si, zcela právem, stěžovalo na zveřejnění nahrávky z jednání s paní starostkou. Zahájil jsem tedy kroky k jejímu odstranění.

Musím ale upřesnit, že jsem nikdy nahrávání neinicioval, ani jsem nežádal její zaslání. Ale v okamžiku, kdy takováto věc existuje, přišlo mi jako lepší ji zveřejnit úplně, než ji nechat pokoutně šířit.

Jelikož opravdu k této nahrávce nemám vůbec žádný přístup, odstranění může trvat, dokonce se ani nemusí podařit.

 

 

28.08.2019 18:50

Záznam se podařilo odstranit. Ještě jednou zdůrazňuji, že ač mám plnou zodpovědnost za jeho zveřejnění, nemám vůbec nic společného s jeho autorstvím.  Postřehy z jednání zůstávají:

 * ač modré zóny padly několikrát, nikdy nebylo zdůrazněno, že problém místních s parkováním modré zóny vyřeší. Dokonalé nejsou, ale toto opravdu řeší

* bylo potvrzeno, že parkovací monstrum v zeleni u haly má sloužit návštěvníkům

 * nebyl zodpovězen tepelný ostrov který novými stavbami vznikne
 * jiné ekologické výtky byli odbyty s tím že to mají na starost úředníci, "oni" že neznají detajly
 * za výmluvu byl brán magistrát, přitom magistrát dal městským částem (velkou!) možnost volby, včetně odmítnutí
 * znevážení MHD ve prospěch osobní dopravy (ač "reklama" mluví opačně) nebylo vysvětleno
 * dle paní starostky existují tisíce lidí, kteří parkoviště chtějí. Jenže mi ho chceme taky, jen jinde. Vůbec tomuto nebyl dán prostor. Navíc pochybuji že ty tisíce lidí bydlí v okolí haly Vodova, ba že vůbec bydlí v Kr.Poli
 * bylo přiznáno že Purkyňova je "pro všechny nejjednodušší", nikoliv nejlepší
 * opět padla v diskuzi smyčka sjezdu z dálnice, jejíž zamítnutí se nám ale nepodařilo na JMK dohledat
 * proč nemůže být parkoviště na pozemcích technoparku nebylo zodpovězeno (to co tam padlo není odpověď)
 * zdá se že se o změně vůbec neuvažuje, přitom volení představitelé jsou dle magistrátu ti jediní kde to může začít


4. září 2019 od 17:00  je setkání zastupitelů s občany. Za petici tam určitě budu a s nad tam budou i lidé kteří tomu parkovišti tak fandí, protože argumenty pro mě opravdu velmi zajímají.
S vřelými díky za účast na srpnovém setkání
 J

 

30.08.2019 17:47

Vážení signatáři petice,

Včera jsem obržel oficiální odpověd z ÚMČMB Kr.Pole na petici:
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/odpovedStarostka20190830.pdf

Naše městská část se tedy od našeho problému distancuje, přičemž toto je v rozporu se vším, co mi bylo řečeno na magistrátu. Na magistrátu mi bylo jasně řečeno, že jim je to jedno kde to parkoviště bude. Magistrát zadal městským částem, aby našli vhodné lokality pro parkoviště P+R. Tedy ÚMČ Kr.Pole vybral nádraží, ulici Sportovní, a ulici Purkyňovu. To že se nyní parkoviště P+R spojilo či změnilo na parkoviště pro návštěvy haly, je pravděpodobně  zcela jiný příběh. Navíc jsem z magistrátu dostal zcela jasně na srozuměnou, že pokud budou volení představitelé MČ Kr.Pole proti tomuto parkovacímu domu, pak tam nebude.

Tyto otázky zasílám jako odpověď paní Karasové. Její odpověď dávám magistrátu na vědomí, stejně tak s aktualizovanou peticí:
203 halasů digitálních: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190830.pdf
52 ručních podpisů z Června: https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190620-rucne-vysledky.pdf
39 ručních podpisů ze Srpna:  https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/petice/petice-purkynova-20190830-rucne-vysledky.pdf
Tedy  294 hlasů. O 102 více než v Červnu. Díky!

Držte palce na zasedání magistrátu 3.9.2019
  J.
 

 

11.09.2019 18:52

Toto se primo tyka nasi veci: https://tvbrno1.cz/zpravy/jihomoravsky/brno/510/v-kralove-poli-vyroste-treninkova-hala

"Financováním se Magistrát zatím nezabýval, ovšem dle slov Jaroslava Suchého by město chtělo halu postavit kompletně z dotačních titulů. Současně poblíž vznikne i parkoviště pro 80 automobilů a celá stavba je připravována tak, aby nenarušila další možnosti rozvoje územi"

Techto 80 mist ma byt mezi kluzistem a sport-hotelem. Snad to aspon nebude vybetonovano durch.
Take to ze je "celá stavba je připravována tak, aby nenarušila další možnosti rozvoje územi" je podle me prusvich, neb k rozovji uzemi patri novy parkovaci dum ci rozvoj fotbaloveho stadionu.

 

11.09.2019 19:00

Panu Judr. Šulcovi se podařilo telefonické setkání s paní Primátorkou, a dle mých informaci to bylo setkání velmi pozitivní, paní primátorka byla vstřícná, a je ochotna zabývat se naším problémem. Navíc přislíbila zadat průzkum oka pro parkovací dům pod Hradeckou. Toto je veliký úspěch. Vřelí dík oběma!

 

Komu bude petice předána: Radnici Královo Pole a Magistrátu města Brna

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 56

13. 06. 2019 | Jiří Volánek | Královo Pole
Zkontaktoval jsem zastupitele MČ Královo Pole a referenty odboru dopravy města Brna. Do dnešního dne se mi dostala pouze jedna odpověď a to od zastupitele MČ Reného Pelána (Královopolští patrioti): na celé věci se mi nelíbí nejen výběr místa v zastavěné oblasti a dopravní komplikace, ale i v takto zásadním zásahu do tváře Králova Pole "ne"konzultace naší radnice s občany.
Pokud se vůbec o umístění této stavby bude rozhodovat na úrovni zastupitelstva městské části, máte mou podporu (pokud bude vůbec co platná)
Jelikož s občany to nikdo moc neprobíral, zřídili jsme na našem fb profilu na toto téma anketu.
https://www.facebook.com/kralovopolstipatrioti
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

12. 06. 2019 | Petr Šulc, JUDr. | Brno
Dobrý den všem, situace je velmi vážná, očekával jsem od nového vedení města a vedení městské části daleko moudřejší rozhodování. Navrhovaná lokalita parkoviště bude především sloužit firmám, studentům VUT... Odstavná parkoviště se dělají mimo zóny bydlení a v dosahu MHD. Musí-li být skutečně parkoviště vybudováno, o čemž já pochybuji, nechť je v místech konečné 12 na pomezí MČ Královo Pole a Medlánky.. Královo Pole se stává i díky "přechodnému" sportovišti místem se zhoršujícím bydlením, kvalitou ovzduší, kvalitou volnočasových aktivit. Dnes ještě můžeme běhat po zeleni, zítra po dalších plochách betonu a asfaltu.
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

23. 08. 2019 | Aristid Franc | Brno
Po dopisu paní primátorky panu Vaňkovi mám pocit, že stále se nehledá dost aktivně alternativní řešení situace na úrovni města. Alternativní řešení by mělo být založeno na opravdu velmi tvrdé práci jak odborníků z magistrátu, tak místních KP zastupitelů a třeba by se mohli zapojit i "kvalifikovaní" občané. Je nutné začít jednat se všemi subjekty ( i soukromými) v okolí a najít místo, kde třeba dnes již nějaké parkoviště existuje nebo jsou zde podzemní garáže a zde pokud možno stavět. A ne zabírat novou zelenou plochu.ta je vzácná a téměř nenahraditelná, zejména vzrostlé stromy. Zeleně v Králově Poli v posledních letech i díky výstavbě technologického parku nebo výstavbě Na kopcích opravdu ubylo dost. A stabilizace fotbalového stadiónu v Králově Poli vyvolává u mnoha místních opravdu až vztek na ty co něco takového prosazují. Je pozoruhodné, že celé minulé období se zdálo, že znovuoživení stavby fotbalového stadionu za Lužánkami je v dlouhodobějším horizontu možné a nyní najednou to možné není. Úředníci jsou na magistrátě stále stejní, je možné že jednou dávají politické reprezentaci pozitivní signály a jakmile se reprezentace změní, tak zřejmě vydávají negativní signály ke stejné věci. Nebo jak to tedy vlastně je? Měla by snad existovat aspoň nějaká kontinuita.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

30. 07. 2019 | Aristid Franc | Brno
Bohužel to co se přepravuje v oblasti ulice Purkyňova je ukázka pohrdání přírodou, jde to i proti opatřením na snížení vlivu klimatické změny na území města Brna. Nade vše je postaven zájem "rozvoje sportu" a zcela nesmyslného P+ R parkoviště několik km uvnitř města místo na okraji (podívejte se do Prahy, kde to řeší v rámci OC na okraji!!). Přitom se podívejte na to kolik je sportovišť v Králově Poli včetně obrovského málo využitého areálu VUT Brno pod Palackého vrchem. I tam dokonce má možnost královopolská veřejnost sportovat po splnění jednoduchých registračních podmínek.Co se týče městského fotbalového stadionu, ten opravdu do této lokality dlouhodobě nepatří. Možná budoucí snaha jej zde stabilizovat představuje obrovskou zátěž pro okolní obyvatele této residenční čtvrti.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

30. 06. 2019 | Helena Žáková Žáková | Brno
Nesouhlasím s výstavbou parkoviště místo zahrádkách. Neberte poslední zeleně ve městě!!!!!!
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

26. 06. 2019 | Helena Vařejková | Brno
"Vybudování parkoviště v okrajové části Králova Pole má rovněž zamezit zajíždění vozidel do centra Králova Pole" Takže my jsme "na okraji", kam patří záchytná parkoviště, aby se ulehčilo "centru". Pěkně děkuji.. Sice nevíme, co všechno se ještě podaří nacpat do areálu (více fotbalu, další haly - to už budou 3-4??), ale proč nepřidat ještě externí mimobrněnská vozidla. Není zpracovaná, projednaná a odsouhlasená územní studie, nejsou známé kapacity, vazby v území, průchody, obslužnost. Zase se něco řeší od prostředku

+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

26. 06. 2019 | M Kodýtková |
p. Vaněk, Vaše reakce na tiskou zprávu je trefná. Přidám k tomu pár bodů: Tecnopark je už v katastru Medlánek a je tam údajně plánována další výstavba RD :( To je možná důvod proč radnice "tlačí" Purkyňovu. Podle Královopolského zpravodaje má být na Purkyňové (kde moc místa není) 610 míst, ale na nádraží Královo Pole "jen" 345 míst - přitom je to daleko významnější přestupní uzel a místa je tam cca stejně. A další věc, na Vodové se má ve sportovním areálu stavět - netuším teda kde (jelikož už tam dle mého není místo - pokud teda nezruší nějaké to tréninkové hřiště :( ) https://www.archiweb.cz/en/n/home/brno-zvazi-stavbu-dvou-sportovnich-hal-v-arealu-vodova
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

26. 06. 2019 | Aristid Franc | Brno
Prohlášení radnice zdá se být chaotické.Je sice pěkné, že tam bude nějaká zelená zeď za pár let, ale to nenahradí úbytek množství vzrostlých stromů. Prohlášení o tom, že byla prověřována možnost stavby za radiálou, ale že to nejde, protože tam nemáme pozemky je přesně o tom, co jsem již jednou psal. Přece není za každou cenu základním parametrem pro rozvoj města fakt, že tam někde zrovna jako město máme pozemky! Přimlouval bych se za daleko rozsáhlejší vyjednávání i se subjekty, jež jsou tam etablovány.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

18. 06. 2019 | Mgr.Aristid Franc | Brno
Lokalita je nevhodná z mnoha důvodů. Z hlediska územního plánu je nutno územní plán dosti ohnout. V bezprostředním okolí jsou sportoviště pro mládež, rekreační zahrádky, panelové domy se stovkami obyvatel, hřiště, dětská hřiště. Vše předpokládá čistý vzduch a ne placené megaparkoviště pro 600 + vozidel pro přespolní. Parkoviště bude mít několik pater, tak že Vám to z motorů bude fučet i ve vyšších patrech pod nos.Lokalita je zřejmě částečně v minulosti asanovaná skládka, která v současné podobě zřejmě ničemu neškodí. Může to být ovšem problém, když se začne do toho vrtat (nebezpečné odpady vč. třeba azbestů ze stavby sídliště). Také se to pěkně prodraží.Jsou zde desítyk vzrostlých stromů a hnízdí zde spousta ptáků. Podle koncepce přípravy města Brna na klimatickou změnu schválené v minulém volebním období by se mě mj. měla zachovávat maximálně vzrostlá zeleň a nebetonovat(!). Klimatická změna není utopie, zatím to vypadá na reálný fakt daný mnoha faktory vč. geologických aj.Voda v krajině (i ta podzemní) nám v Brně také mizí, stačí se zeptat geologů např. na České geologické službě.Takže tohle už není záležitost nějakých stranických názorů a "her", tady už jde o to, zda budeme v Králově Poli žít v relativně zdravém prostředí, bez množství emisí v blízkosti obytné zástavby a sportovišť a nebudeme se třeba v létě "smažit". Voda mj. také ovlivňuje stavby, na to nezapomínejme.Tak doufejme, že rozumní ve všech stranách toto pochopí. Na okraj ještě uveďme, že KP je obklíčeno rychlostními komunikacemi s množstvím vozidel, příjezd na plochu bude dosti komplikovat v ranní špičcce průjezd tramvají a další a další. Doporučuji hledat jinou lokalitu, třeba proměnit nějaké existující parkoviště za hradeckou radiálou v parkovací dům. Nakonec je tam i lepší přístup k tramvajím apod. Může se udělat nějaká společná investice s VUT, ADMaS,CEiTec apod.není přece základní podmínkou pro stavby města fakt, že "tam máme přece pozemky". ZKUSTE PROSÍM O TOM I VŠICHNI ODPOVĚDNÍ JEŠTĚ POŘÁDNĚ PŘEMÝŠLET!! Nakonec jsou zaručeně mezi Vámi třeba i přírodovědci a lékaři, kteří jste na něco přísahali při ukončení studia.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 06. 2019 | Jiri Vanek | Brno
Pani Walterova, cituji:
https://www.kralovopole.brno.cz/assets/File.ashx?id_org=80903&id_dokumenty=625522

"na ulici Purkyňova rovnou 610 míst. " z:

"Mezi jedenácti navrženými lo-kalitami se v Králově Poli nachá-zejí rovnou tři – u nádraží Královo Pole by mělo vzniknout 345 míst, na ulici Sportovní pak 465 míst, na ulici Purkyňova rovnou 610 míst. Základním principem P+R parko-višť je vytvoření parkovacích stání v lokalitách, odkud mohou lidé dál pohodlně pokračovat městskou hromadnou dopravou"
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

11. 06. 2019 | David Petr Petr | Brno
Super akce sou to kokoti necobdelat tam.. Konecna 12 je idealni...
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podepsat petici

Podpisy | 209 (+10 nepotvrzených)

  • Radek Drápal | Brno
  • Michaela Širůčková | Brno
  • Vít Mičánek | Brno
  • Patrik Vágner | Brno
  • Gabriela Pávišová | Brno
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Michal Humpolík | Brno
  • Hana Humpolíková | Brno
  • Zdenka Kopecká | Brno
  • Lenka Chalupová Chalupová | Brno 21

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku