Petice proti postavení nového parkovacího domu v Českých Budějovicích na Máji - Antonína Barcala
35 podpisů

Petice proti postavení nového parkovacího domu v Českých Budějovicích na Máji - Antonína Barcala

Autor: V A | vloženo: 29.05.2023 | 35 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení občané,

rád bych vás touto cestou informoval o důležité záležitosti, která se týká našeho okolí a zachování přírodního prostředí. Na adrese Máj Ant. Barcala v naší lokalitě plánuje výstavbu parkovacího domu, který by se nacházel přímo vedle našeho lesa. Tato stavba by měla významný dopad na životní prostředí a přírodní krásu našeho okolí.

 

Zároveň je vhodné podotknout, že primární část obyvatel části města Máj bude mít zamýšlený parkovací dům celkem z ruky, a je tedy diskutabilní, do jaké míry by byl parkovací dům využíván.

V případě, že by město zvážilo jiné pozemky k výstavbě tohoto zamýšleného parkovacího domu (případně jejich odkup), určitě by bylo možné zvolit jiné pozemky, které budou blíže více zastavěným částem a ulicím V.Volfa, M.Chlajna - např. v lokalitě u Penny na J. Bendy, kde je volná plocha mezi garážemi a parkováním, běžně se na této ploše konají poutě, pozemek je v soukromém vlastnictví. Na obdobném místě by obyvatelé by měli parkovací dům blíže. Není nutné zastavět volné místo vedle lesa na Ant. Barcala, které je nedotčené, s výjimkou točny autobusů. 

Kromě toho je faktem, že spousta obyvatel nebude mít zájem o to docházet pro své zaparkované auto přes celý Máj například z M.Horákové, nebo V.Volfa, až na A.Barcala. Pokud by tito obyvatelé o takto vzdálené parkování měli zájem, neparkují své auta v šílených podmínkách, co mají přímo před barákem a často své auto ráno musí hledat. Pokud by do svého auta chtěli docházet, zaparkují ho na některém z volných, vzdálených míst - například u nákupního centra Čtyři Dvory, nebo v již existujících garážích.

V lese se často konají akce pro děti, dále je v lese možné spatřit žadu volně žijících zvířat a dojít si odpočinout do klidného prostředí za sídlištěm. Tato skutečnost by byla výstavbou a následnou existencí parkovacího domu na tomto místě narušena.

 

Proto bychom chtěli společně vystoupit a vyjádřit svůj nesouhlas s touto plánovanou výstavbou. Připojujeme se k petici, která žádá zastavení projektu parkovacího domu a zachování lesa nedotčeného.Tato stavba by měla významný dopad na klid a ticho v našem okolí, a proto bychom chtěli vyjádřit svůj nesouhlas a připojit se k petici proti této výstavbě.

Důvody, proč bychom měli podpořit tuto petici, jsou následující:

Klid v okolí: Les a jeho okolí jsou často místem, kam lidé chodí hledat klid, odpočinek a harmonii s přírodou. Výstavba parkovacího domu by přinesla zvýšený provoz, což by mohlo vést k rušení klidu v okolí lesa. Toto rušení by negativně ovlivnilo obyvatele, turisty a další návštěvníky, kteří hledají tiché a klidné místo pro relaxaci a rekreační aktivity.

 

Přírodní prostředí: Les na Máji Ant. Barcala je přírodní oázou a domovem pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Výstavba parkovacího domu by mohla narušit jejich přirozený životní prostor a mít negativní dopad na biodiverzitu.

Kvalita ovzduší: Lesy jsou přirozenými čističi vzduchu, které produkuji kyslík a zachycují škodlivé látky z okolí. Výstavba parkovacího domu by mohla zvýšit dopravu, emise a negativně ovlivnit kvalitu ovzduší v našem okolí.

 

Estetická hodnota: Lesy jsou nejen důležité z hlediska životního prostředí, ale také mají velkou estetickou hodnotu. Výstavba parkovacího domu by mohla narušit harmonii okolí a znehodnotit přírodní krajinu.

 

Proto vás vyzývám, abyste se připojili k této petici a vyjádřili svůj nesouhlas s plánovanou výstavbou parkovacího domu. Společně můžeme mít větší sílu a dosáhnout změny ve prospěch zachování lesa.

Podepište petici a sdílejte ji mezi svými přáteli, rodinou a sousedy. Informujte je o důležitosti ochrany přírody a nutnosti zachování našeho lesa pro budoucí generace. Sami jsme zodpovědní za ochranu životního prostředí, a tím i zajištění kvality života pro nás všechny.

 

Děkujeme za váš čas a podporu.

 

S úctou a pozdravem

Níže jsou články s bližšími informacemi k plánovanému parkovacímu domu:
https://www.c-budejovice.cz/nove-vedeni-resi-parkovani-na-maji
https://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/budejovice-chteji-na-maji-stavet-parkovaci-dum-pro-pet-set-aut-20230328.html

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/parkovani-doprava-budejovice-maj-parkovaci-dum-automobil.A230329_717024_budejovice-zpravy_pkr

Aktuality

04.06.2023 23:33

Diskuze k tématu:
Kromě toho je vhodné při postavení nového parkovacího domu zvážit, jakým způsobem bylo rozhodnuto, že bude vystavěn parkovací dům na A. Barcala, a jaké byly provedeny kroky. Mezi hlavní otázky se řadí:

-Byla provedena důkladná analýza stávajícího stavu parkování? Pokud ano, jakým způsobem a jaké byly výsledky analýzy?
-Bylo toto parkování konzultováno s obyvateli celého Máje, pro které je primárně parkování určené? Využívali by toto parkování? 

Petice určitě není mířena proti novým parkovacím místům na Máji obecně, ale je mířena proti parkovacímu domu na točně A.Barcala.

Na Máji je aktuálně mnoho lokalit, kde by se stávající parkování dalo modernizovat, tak, aby bylo blíže více osídleným částem Máje, které mají s parkováním reálný problém a parkování v těchto lokalitách např. N. Frýda, V.Volfa, a dalších je obtížné, otázkou však je, zda by tamní obyvatelé  panelových domů využívali parkování na A.Barcala.  Vzhledem ke skutečnosti, že parkoviště vedle točny bylo koncem roku 2021 rozšířeno o více než 80 míst (https://budejcka.drbna.cz/zpravy/33453-na-budejckem-sidlisti-maj-je-pres-80-novych-parkovacich-mist.html), přičemž večer je vždy večer v okolí A.Barcala možné zaparkovat - buď u obchodu Norma, nebo právě na nově rožšířeném parkovišti míst volných je diskutabilní, zda-li je vhodné parkoviště postavit zde. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zvážit, na základě jakých kritérií bylo toto místo vybráno, a kromě toho informovat obyvatele sídliště, pro které by byl parkovací dům určený, o jeho výstavbě a následně s nimi projednat vhodnost daného místa, a zda by by vůbec občané Máje toto parkoviště v dané lokalitě využívali, vzhledem k jeho zamýšlenému místu. V opačném případě je výstavba kontraproduktivní, pokud ji občané Máje nebudou využívat, např. z důvodu vzdálenosti od bydliště.

 

07.06.2023 05:29

K dnešnímu dni jsme se snažili získat informace na odpovědných místech na městě, na základě čeho má být celý parkovací dům realizován, vzhledem k situaci, která na Máji je - a ačkoliv bylo před rokem a půl zrovna v lokalitě A. Barcala navýšeno parkování o +- 80 míst a tato lokalita prošla modernizací, většinu dní/nocí jsou nacpané jiné lokality Máje, a tato lokalita se dle dostupných informací s tak kritickým stavem nepotýká. Je tedy diskutabilní, jaké analýzy předcházely plánovanému projektu na A. Barcala, a proč byla vybrána pro obyvatele zrovna tato lokalita - bohužel tyto informace nejsou nikde zveřejněny, i přesto však bez konzultace s cílovou skupinou obyvatel je tato věc projednávána opakovaně na městě.

Není však specifikováno, jakým způsobem byla analýza provedena, zvolen počet míst, a proč například nebudou modernizovány stávající parkovací místa, která na Máji jsou, a jejich rozšíření by bylo blíže kritickým oblastem, kde parkování je doopravdy bídné.

Zároveň není doposud jasné, na základě čeho byl stanoven počet parkovacích míst, když není ani známá detailní podoba analýzy, na základě které byl tento projekt parkovacího domu založen. Je tedy otázkou, jak moc je ten projekt relevantní, když s cílovou skupinou obyvatel nebyl projednáván, pouze byla publikována zpráva s pár informacemi médii.

Veškeré nově získané informace budou postupně zveřejňovány.

 

 

Komu bude petice předána: Magistrátu města České Budějovice

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 5

31. 05. 2023 | Romana Lančová | České Budějovice
Podepisují a souhlasím, z Frýda je mi parkovací dům u lesa na nic.
+1 | -0
doporučit +
30. 05. 2023 | Tomáš Adamec | České Budějovice
Dobrý den .

Souhlasím s vámi , že daná lokalita je nevhodně vybraná .
Já sám si nedokážu představit , že půjdu s nákupem takovou dálku .
Nejhorší bude , že až se toto postaví , tak město bude dávat pokuty úplně každému automobilu na sídlišti Máj .
+1 | -0
doporučit +
29. 05. 2023 | Michal Mareček | České Budějovice
S peticí souhlasím, ale jen napůl, parkovací dům naše sídliště potřebují, vhodná lokalita by mohla být i naproti přes silnici u Normy, tam jsem dvě obrovská parkoviště, která by mohla jít do země. Klidně dvě patra, jako to má třeba Mercury. Stávající parkoviště vedle pošty a vedle Penny by zase mohla o dvě patra nahoru. Navíc město už roky slibuje, že předělá parkovací stání právě v ulici V.Volfa a okolí, je tam místy suchá zeleň, kde celý rok nic neroste + nesmyslně organizované místa na stání. Chce to jen organizačně lépe to parkování, co už tady je, rozdělit. S parkovacím domem mi to přijde akorát jako takové drž-hubné. Nemají koule (město) na to uzavřít půlku sídliště (třeba Volfofku) aby předělali parkování. Oni nemají koule ani na to, to uzavřít a vyčistit a spravit vozovku. Takže to, že to parkování chtějí řešit jim nevěřím.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 35 (+2 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • frantisek sosna | ceske budejovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jaroslava Viková | České Budějovice
 • Jana Konopová | České Budějovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Tomáš Moravec Moravec | České Budějovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici