Pomozme Ukrajině
2 podpisy

Pomozme Ukrajině

Autor: Jan Kaczor | vloženo: 25.02.2022 | 2 podpisy
Sdílejte s přáteli

Pomozme Ukrajině

Ruská federace napadla suverénní evropský stát a dopustila se tím válečného zločinu agrese. Ukrajinská armáda a obyvatelstvo čelí početní i technologické převaze. V jistých místech bojů doslova stojí se zápalnými lahvemi proti tankům, obrněným vozům a raketometům. Dosavadní reakce České republiky a jejích spojenců je zcela nedostatečná.

Jako občané České republiky proto

ŽÁDÁME

své státní představitele, aby okamžitě přijali razantní opatření, která pomohou Ukrajině účinně bojovat proti ruské agresi a zasadili se o jejich přijetí v mezinárodních organizacích, jichž je ČR členem.

Žádáme zejména:

1. Vojenskou podporu Ukrajiny, tedy:

- zásobení vojenským materiálem a technikou v rozsahu, který si vyžádá,

- finanční a humanitární podporu,

2. Hospodářskou izolaci Ruské federace, tedy:

- vyloučení ze systému SWIFT,

- obstavení majetku Ruské federace a jejích představitelů, 

- přerušení hospodářských a dopravních styků, včetně přerušení odběru zemního plynu a ropy,

3. Diplomatickou izolaci Ruské federace, tedy:

- okamžité vyhoštění všech ruských diplomatů,

- vyloučení Ruska z mezinárodních organizací.

Jsme si vědomi, že přijetí opatření může výrazně snížit náš blahobyt. S touto skutečností jsme plně srozuměni a přijímáme ji. Svoboda není zadarmo. Je nepřijatelné, abychom jiné nechali umírat kvůli našemu pohodlí.


Let's help Ukraine

The Russian Federation has invaded a sovereign European state and committed the war crime of aggression. The Ukrainian army and population face numerical and technological superiority. At certain warzones, they are literally standing with Molotov cocktails against tanks, armoured vehicles and rocket launchers. The response of the Czech Republic and its allies to date has been wholly inadequate.

Therefore, as citizens and residents of the Czech Republic

WE DEMAND

our state leaders to immediately take decisive measures to help Ukraine effectively fight off Russian aggression and to push for their adoption in the international organizations of which the Czech Republic is a member.

In particular, we ask for:

1. Military support for Ukraine, i.e.:

- supplying Ukraine with military material and equipment to the extent that it requires,

- financial and humanitarian aid,

 

2. Economic isolation of the Russian Federation, i.e.:

- exclusion from the SWIFT system,

- seizure of the assets of the Russian Federation and its officials,

- suspension of economic and transport relations, including the suspension of natural gas and oil imports,

 

3. Diplomatic isolation of the Russian Federation, i.e.:

- immediate expulsion of all Russian diplomats,

- the exclusion of Russia from international organizations.

 

We are aware that the adoption of these measures may significantly reduce our welfare. We are fully aware of this fact and accept it. Freedom is not free. It is unacceptable to let others die for our convenience.

Komu bude petice předána: Vláda České republiky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 27

28. 06. 2022 | Mahi Sharma sanskaribhawna | Ghaziabad

Before a period I glanced through essential substance to relate my assessments then found your site on google.

Ludhiana Escorts
Escorts in Faridabad
Vasundhara Escorts Service Gallery
+0 | -0
doporučit +
28. 06. 2022 | Bhawna Sharma sanskaribhawna | Ghaziabad
Visit at whatever point on your site at first utilizing association point is a very essential.
Abhay Khand Escorts
Escorts in Aerocity
Ahinsa Khand Escorts Service
Karol Bagh Call Girls
Call Girls in Vaibhav Khand
Vaishali Call Girls
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | shabnam khan khan | Jaipur, Rajasthan, India
This is a great perused for me, Must confess that you are perhaps the Jaipur Escorts best blogger I ever saw.Thanks for posting this educational article.
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | sanjana singh | jaipur
Uncommonly lovely association and mind boggling creation. I like to see this particular circulate this genuinely is a superb convey thank you for serving them.
Escorts Jaipur
Escort Jaipur
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | sanjana singh | jaipur
Extraordinary post sharing . They need to take on their own contention while perhaps not nothing will happen. I expected to thank you for site
Jaipur Independent Escort
Independent Escort in Jaipur
Independent Escort Service in Jaipur
Jaipur Independent Escort Service
Independent Escort Service Jaipur
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | sanjana singh | jaipur
Incredible post sharing . They need to take on their own contention while perhaps not nothing will happen. I expected to thank you for site
Independent Jaipur Escorts
Independent Escorts in Jaipur
Independent Escorts Service in Jaipur
Jaipur Independent Escorts Service
Independent Escorts Service Jaipur
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | sanjana singh | jaipur
I Was Eagerly Looking For Content Like This, Right To The Point, And Detailed As Well Accordingly Depending Upon The Matter/Topic. You Have Managed This Greatly For Sure.
Jaipur Model Call Girl
Model Call Girl in Jaipur
Model Call Girl Service in Jaipur
Jaipur Model Call Girl Service
Model Call Girl Service Jaipur
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | sanjana singh | jaipur
I have been checking your blog site page for any regardless of the way that right now, would seem like customary I focus on something new Thanks
Model Jaipur Call Girls
Model Call Girls in Jaipur
Model Call Girls Service in Jaipur
Jaipur Model Call Girls Service
Model Call Girls Service Jaipur
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | sanjana singh | jaipur

I'm delighted to track down such a ton of supportive information here in the post. especially so ecstatic atrial and call young woman so a fair post and a very looking young woman post and kissing affiliations. thankful to you for sharing the post.
Jaipur Model Escort
Model Escort in Jaipur
Model Escort Service in Jaipur
Jaipur Model Escort Service
Model Escort Service Jaipur
+0 | -0
doporučit +
16. 06. 2022 | sanjana singh | jaipur
A reasonable blog exceptionally ponders unequivocally overwhelming information and zeroing in on that taking out I obviously have felt that this blog is having the standard's credit that qualifies a weblog to be a one.
Model Jaipur Escorts
Model Escorts in Jaipur
Model Escorts Service in Jaipur
Jaipur Model Escorts Service
Model Escorts Service Jaipur
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 2 (+1 nepotvrzený)

Podpisový arch v PDF
  • Petr Krajcigr Krajcigr | Havlíčkův Brod 1
  • Jan Kaczor | Praha - Lipence
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku