Vyjádření k záměru „Rozšíření parku Kraví Hory“
711 podpisů dosaženo

Vyjádření k záměru „Rozšíření parku Kraví Hory“

Autor: Radovan Přikryl | vloženo: 23.06.2022 | 711 podpisů
Sdílejte s přáteli

Jsme přesvědčeni o tom, že existence této lokality představuje pro Brno významnou kulturní hodnotu.

 

• Obáváme se, že pět dotčených budov bude vyklizeno, případně sanováno, ale na finanční prostředky pro rekultivaci této plochy na veřejný park se bude čekat ještě dalších několik let.

 

• Také se společně domníváme, že realizaci parkových úprav takového rozsahu by měla předcházet urbanistická a krajinářská soutěž, která nalezne koncepci pro celek území Kraví Hory.

 

Bývalý vojenský areál Kraví Hory je jednou z mála zbývajících brněnských lokalit, kde zakořenila komunita výtvarných umělců, hudebníků, architektů a řemeslných dílen. S nedávnou konverzí areálů Vlněny, Mosilany je čím dál složitější nalézt v Brně prostor, kde lze rozvíjet alternativní kulturu, věnovat se experimentální tvorbě v příznivých prostorových a finančních podmínkách.

Ateliéry a zkušebny v areálu Kraví Hory slouží jako umělecké a řemeslné zázemí začínajících i renomovaných umělců a místo je jedním ze zdrojů, které vyživuje alternativní kulturní scénu Brna. Areál se pravidelně otevírá veřejnosti prostřednictvím tématických workshopů i festivalové akce Open Studios. Jsme přesvědčeni o tom, že existence této lokality představuje pro Brno významnou kulturní hodnotu.

Rozumíme tomu, že budovy v areálu Kraví Hory neodpovídají po stavebně technické stránce současným standardům, přesto s minimálními investicemi do údržby zde mohou stát další desetiletí.

Chápeme snahu zastupitelů města Brna o naplňování záměru vyplývajícího z územního plánu města Brna a rozšiřování zelených rekreačních ploch s přístupem širší veřejnosti, ale postrádáme koncepční přístup ve vztahu ke zbytku areálu a širšímu území Kraví Hory. Navržený záměr vybourání části areálu sice rozšíří pobytové plochy s parkovou úpravou pro veřejnost, ale nenabízí koncepční řešení pro lokalitu ve vazbě na širší kontext a prostupnost územím. Naopak dílčím zásahem, jakým je navrhovaný stavební záměr vyhlídkového prstence znemožní možné budoucí varianty prostorových řešení.

Realizaci parkových úprav takového rozsahu by měla předcházet urbanistická a krajinářská soutěž, která nalezne koncepci pro celek území Kraví Hory ve vazbě na sousední lokality a stane se podkladem pro projekt, který stanoví etapizaci ve vztahu k dostupným investičním prostředkům.

Stavební záměr, který předkládá vedení brněnského Planetária investičně mnohonásobně převýší deklarovaných 10 miliónů Kč. Obáváme se, že pět dotčených budov bude vyklizeno, případně sanováno, ale na finanční prostředky pro rekultivaci této plochy na veřejný park se bude čekat ještě dalších několik let. Nad kvalitou výhledu, který nabídne navržený vyhlídkový prstenec visí otazník. V první fázi budou exponovány střechy zbylých budov areálu, parkoviště a sousední zahrádkářská kolonie.

Představujeme si, že levnější a v mnoha ohledech hodnotnější řešení, které by mohlo překlenout dobu, než bude záměr pro Kraví horu zjasněn a investiční prostředky zajištěny, by bylo umožnění větší pěší prostupnost areálem pro veřejnost. Prázdné zelené areálové plochy jsou často již dnes rekultivovány a upravovány místními nájemci a uživateli a drobné investice do nových klidových zákoutí, která by mohla vzniknout dílčími odstraněními plotu, by přidala areálu na atraktivitě a v zásadě předala veřejnosti mnohem větší a pestřejší pobytové plochy. Podporou umělecké a řemeslné náplně budov areálu, obohacené o služby, případně výstavní plochy s přístupem veřejnosti by areál získal na atraktivitě. Zjasnění zaměření náplně a vymístění nevhodných provozů a skladových ploch by ulevilo dopravní zátěži a s největší pravděpodobností akcelerovalo kreativní a investiční zapojení umělecké komunity do údržby a provozu budov i venkovních areálových ploch.

Aktuality

30.07.2022 18:32

8. srpna máme jednání s radními na magistrátu a zatím s námi souhlasí, že taková hurá akce není prospěšná tomu místu.Takto vznikají brownfieldy. Bylo nám řečeno, že je to akce pana ředitele Duška. Asi se chce nesmazatelně zapsat do historie Kraví Hory -)

 

09.08.2022 09:37

TISKOVÁ ZPRÁVA INICIATIVY ZA ZÁCHRANU AREÁLU NA KRAVÍ HOŘE
Včera 8.8.2022 na Nové radnici proběhla schůzka zástupců kreativní komunity z areálu na Kraví Hoře
s radními města Brna. V areálu Kraví Hory provozuje a užívá ateliéry, studia a zkušebny jako své
zázemí početná komunita hudebníků, řemeslníků, výtvarných umělců a architektů. Žádáme zástupce
města Brna, aby zvážili záměr vybourání 5-ti objektů, které jsou v majetku statutárního města Brna.
Areál 25ti objektů, jehož většinovým vlastníkem je VUT považujeme za jednotný celek a jeho
transformace by měla být řešena koncepčně v kontextu areálu i širšího území Kraví Hory. Kraví Horu
vnímáme nejen jako odpočinkové místo - park, ale je zde přítomen sport - plavecký areál, házená,
baseball, tenis, cvičiště psů… Hvězdárna, jako vědecké, ale i edukační místo popularizace vědy,
zahrádky, ateliéry umělců, grafiků a architektů. Lokalitu vnímáme jako unikátní místo s pestrým
obsahem možných aktivit, které je, jak myslíme důležité koncepčně rozvíjet a uvažovat o ní jako o
funkčním celku. Domníváme se, že přítomnost umělecká komunity v takto cenné lokalitě je ve
veřejném zájmu a tato by neměla být vyháněna na periférii. Areál je možné otevřít veřejnosti, budovy
odstraňovat postupně, případně některé z nich transformovat do podoby kreativního zázemí a
současně realizovat plánované parkové úpravy. Žádáme, aby rozhodnutí o bourání bylo odloženo a
navrhujeme, aby byla zahájena komunikace mezi městem a VUT Brno o budoucnosti areálu.
Nabízíme v těchto rozhovorech naši účast, na transformaci areálu naši spolupráci i případnou finanční
spoluúčast.
Fyzicky a prostřednictvím petičního portálu https://e-petice.cz/petitions/vyjadreni-k-zameru-
rozsireni-parku-kravi-hory-.html bylo k dnešnímu dni sesbíráno více než 700 podpisů.
O osudu areálu má rada města rozhodnout na svém zasedání tuto středu 10.8.2022.

 

09.08.2022 09:54

Přidávám ještě jednu lahůdku. Při argumentaci před radou města Brna, jako hlavní důvod pro demolici uvedl pan Dušek lež, že nájemci neplatí své nájmy. Dluh vystoupal do stovek tisíců. Očernil tak veřejně pana Vlka, předsedu svazu umělců Zkušebny.com. Záhy se zjistilo, že naopak mají přeplatek. Tak si říkám, jak je možné, že ředitel Brněnské hvězdárny, senátor, pedagog na brněnské přírodovědě může použít takovou lež k argumentaci? Kdo si ho zvolil, jako našeho zástupce do senátu?

 

10.08.2022 12:38

... a že to není promo pana Duška do senátu -). Udělejte si každý svůj názor.

 

Komu bude petice předána: Statutární město Brno,Rektor VUT

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 50

17. 08. 2022 | Ondřej Kučera | Brno
Jedinečné místo tohoto druhu je třeba zachovat a podporovat. Obávám se, že se jedná o poslední ostrůvek toho druhu v Brně.
+0 | -0
doporučit +
17. 08. 2022 | Martin Prchal Prchal | Brno
Alternativní kultura musí mít svůj prostor k životu, je to důležitá protiváha k té, která je považována za obecně přijatelnou a která pravidelně získává podporu. Město alternativní kulturu moc nepodporujte, tak ať jí alespoň neškodí.
+0 | -0
doporučit +
16. 08. 2022 | Radek NeHollan | Brno
Park na Kraví Hoře je super! Hollan a jeho melody boys chtějí v Brně jen stagnaci a chaos.
+0 | -0
doporučit +
16. 08. 2022 | Eva Urbánková | Šlapanice
Držím palce
+0 | -0
doporučit +
16. 08. 2022 | David Oplatek | Brno
Neničte bez náhrady to, co léta funguje.
+0 | -0
doporučit +
16. 08. 2022 | Marián Kadlčík | Brno
Nezhyňte!
+0 | -0
doporučit +
15. 08. 2022 | Hana Jelenová | Jedovnice
Earth without art is just eh..
+0 | -0
doporučit +
14. 08. 2022 | Eva Yildizova Yildizova | Brno
Prostor zkušeben a skladovacích prostor Kravi hory spolu se zahrádkářskou kolonii tvoří důležité místo setkávání nejenom umělců ale i všech generací bez nároku na drahé nájemné a tlaku na profit. Není potřeba neustále budovat další zábavní parky !
+0 | -0
doporučit +
12. 08. 2022 | Vojtěch Vašák | Brno
Držím palce!
+0 | -0
doporučit +
12. 08. 2022 | jdb jdb | Lahore
You have a good point here!I totally agree with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more people will read this article!!

jdb
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 711 (+49 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Barbora Mikulecká | Želešice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Patrik Chmelíček | Uherské Hradiště
 • Ondřej Kučera | Brno
 • Klára Honzlová | Brno
 • Michaela Mazalkova | Šlapanice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kateřina Holatová | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku