Chceme zachránit pestrost předškolní péče
16637 podpisů

Chceme zachránit pestrost předškolní péče

Autor: Tereza Valkounová | vloženo: 14.10.2014 | 16637 podpisů
Sdílejte s přáteli

Ve věci zákona o dětské skupině Asociace lesních MŠ prostřednictvím e-petice.cz úspěšně realizovala tři petice. První, "Změňte zákon o dětských skupinách" podpořili aktivní občané téměř 14 000 podpisy.

"Věříme, že petice přispěla k dialogu nás a dalších zasažených organizací, se senátory, který vyústil ve vrácení zákona zpět poslanecké sněmovně. Prostřednictvím poslední petice, Chceme zachránit pestrost předškolní péče cílené na další projednávání zákona v Poslanecké sněmovně, vyjádřilo svůj názor 16 634 osob. Hlasy 16 634 lidí zajisté přispěly k tomu, že vládní koalice přislíbila okamžité zahájení novelizace tzv. Zákona o dětské skupině" říká paní Kvítková z Asociace lesních MŠ.

Přestože zákon č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině byl schválen, poslanci dostáli svému slovu a v dubnu 2015 schválili Novelu zákona 247/2014, v půli května novelu schválil Senát a 21.5. ji podepsal prezident. Novela obsahuje zcela zásadní prvek, totiž volitelnost registrace. Každá instituce pracující s dětmi, se nyní může svobodně rozhodnout, zda chce do rejstříku vstoupit, či nikoliv. Stovky organizací, nejen lesní mateřské školy, ale také organizace pracující s dětmi ve vyloučených lokalitách, rodinná centra, skauti atp., které dohromady pracují s několika desítkami tisíc dětí, tak nemusí letos na podzim ukončit svou činnost. 

Dává Vám činnost portálu e-petice.cz smysl?

Podpořte jeho provoz darem, který jste schopni poskytnout.

 • Měsíčně
 • Jednorázově

Děkujeme!

Text petice Chceme zachránit pestrost předškolní péče

Zákon o dětských skupinách je podruhé vrácen Sněmovně. Při zářijovém schvalování několikrát zaznělo, že je to špatný zákon, ale lepší než nic. Zásadně nesouhlasíme s takovým postupem při schvalování zákona, který může zlikvidovat tisíce fungujících míst pro předškolní děti.

 

 

Prodlužující se debata k navrhovanému zákonu ukázala na důležitý fakt: objevuje se čím dál více subjektů, které jsou zákonem ohroženy. Nejhlasitěji bily na poplach lesní mateřské školky. Zákon jim ukládá být něčím, čím ze své podstaty nejsou a je velmi nepravděpodobné, že se včas podaří vyjednat zcela nový druh právní úpravy, který by je z tohoto nebezpečí vyvázal. Ještě hůře na tom jsou některá rodinná centra, velká část z nich totiž poskytuje služby pravidelné péče o předškolní děti. Jim nikdo vlastní legislativní úpravu neslíbil, a tak se organizace sdružené v Unii center pro rodinu a komunitu obávají, že kvůli plnění náročných požadavků pro dětskou skupinu budou nuceny svůj mnohaletý provoz omezit nebo ukončit. V České republice existuje dohromady více než 600 rodinných center, která navštěvuje odhadem 30.000 dětí.
 

Další ohroženou skupinou jsou zařízení pro chudé děti ve vyloučených lokalitách. Do přeplněných mateřských škol se ohrožené děti dostávají velmi obtížně, proto je existence speciálních předškolních klubů základem pro šance dětí na běžnou vzdělávací dráhu. Dnes je podobných zařízení několik desítek a odhadem poskytují vzdělávací podporu pro více než tisíc předškolních dětí. Vzdělání předškolním dětem, pro něž jsou kluby jedinou dostupnou alternativou, poskytuje například Člověk v tísni, který má kluby v deseti městech, IQ Roma servis z Brna, Cheiron T z Tábora, Diecézní charita Brno, společnost Tady a teď z Plzně, o.p.s., Sdružení sociálních asistentů z Ostravy, Diakonie ČCE ze Vsetína, Občanské sdružení Salinger z Hradce Králové, Amalthea z Chrudimi a řada dalších. Tyto organizace provozují unikátní obdobu školek a zákon o dětské skupině se na ně bezpochyby vztahuje. Mnoho z nich však nejde stavebně upravit na normy dětské skupiny vzhledem k charakteru nemovitostí. Slibované dotace na rekonstrukce objektů jsou velmi nejisté a jisté je pouze to, že je časově nereálné v roční lhůtě úspěšně získat granty a k tomu zvládnout celou přestavbu. Nemluvě o zbytečně vynaložených prostředcích tam, kde to funguje i bez nich. A aby toho nebylo málo, schválená verze zákona (tzn. bez zamítnutého pozměňovacího návrhu Senátu) má natolik vágní definici dětské skupiny, že se cítí ohroženy i organizace jakkoli pravidelně pracující s předškolními dětmi, jako jsou mladí dobrovolní hasiči, skauti, turisté, YMCA. Tyto organizace zastřešuje Česká rada dětí a mládeže, která při plném výkladu zákona odhaduje negativní dopad na 10 tisíc dětí.

 

Důvodová zpráva k zákonu o dětských skupinách popsaná rizika zákona neuvádí a je z toho tedy zřejmé, že předpokládaný přínos nové úpravy je nadhodnocený. Pokud se Poslanecká sněmovna rozhodovala ve snaze „zvolit menší zlo,“ pak je čím dál jasnější, že přijmout takto nastavený zákon je neúnosné riziko. Na to poukázal Senát, prezidentské veto, a také dvě petice čítající tisíce podpisů.

 

Prosíme proto poslance Parlamentu České republiky, aby zákon vrátili navrhovateli k přepracování. Pouze tak bude riziko odvráceno. Nové dětské skupiny nelze vyměnit za léta fungující organizace. Zákon je nezbytné změnit tak, aby byla zachována i zařízení mimo režim dětské skupiny a my, níže podepsaní, jsme připraveni takový proces a verzi zákona podpořit.

 

 

Tereza Valkounová
předsedkyně Asociace lesních mateřských škol
 

Aleš Sedláček
předseda Česká rada dětí a mládeže


Nikola Křístek
člen výkonné rady Unie center pro rodinu a komunitu


Jan Černý
ředitel programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni

Aktuality

21.10.2014 21:43

Máme poslední den před uzavřením petice.

Prosíme, sdílejte tuto petici všem, koho by také mohlo zajímat, že stát ohrožuje něco, co dobře funguje a nutí rodiče, aby dávali své děti jen do dětských skupin nebo mateřských škol

Zákon o dětských skupinách bude projednáván v pátek dopoledne. Petici uzavřeme ve středu večer a ve čtvrtek ráno bude předána předsedovi Sněmovny. 

 

03.11.2014 11:02

Napište dnes vládním poslancům (ČSSD, ANO, KDU-ČSL) - zítra budou rozhodovat!

Schvalování zákona o dětských skupinách bylo několikrát odsunuto. Během odsouvání se vládní strany dohodly, že když zákon přijmou, bude obratem novelizován. Proč vláda nezvolila čistší legislativní cestu: přijetí veta a následného předložení nového poslaneckého návrhu (což trvá procesně srovnatelně dlouho, jako v případě novelizace)? Postup, kdy je přijat rizikový zákon se slibem jeho změny neumenšuje naši nejistotu. Slib předložení novely bude pravděpodobně splněn, ale není vůbec jisté, zda bude dostatečná podpora novelu prosadit. Oproti tomu pokud by zákon zítra neprošel a poté byl znovu předložen opravený, měla by být mnohem větší šance k jeho přijetí ve verzi dětských skupin jako jedné možné nikoli jediné alternativy.

Naléháme proto na poslance zejména vládních stran, ať dají přednost jistotě pro všechny - přijmou veto a poté novou verzi zákona. Pomozte nám, aby tato výzva dolehla k poslancům co nejsilněji.

Pro další argumenty lze použít dokument na www.bit.ly/detskaskupina

Kontakty na poslance dle klubů jsou zde:  www.psp.cz/sqw/organy2.sqw?k=1

 

 

22.12.2014 22:22

Dnes (22.12.) prošla médii zpráva o schválení novely k zákonu o dětských skupinách. Zpráva se týkala schválení na úrovni vlády, což je jistě důvod k radosti a naději v její finální přijetí. Novela obsahuje klíčovou změnu směrem k volitelné možnosti stát se dětskou skupinou. Dalším krokem je její schvalování Sněmovnou.  Zde nám dává naději skutečnost, že se k novele připojilo rekordních 95 poslanců.  Doufejme, že bude projednána i schválena již na nejbližším jednání Sněmovny ve druhé půlce ledna 2015 a následně Senátem. Velmi bychom si přáli, aby byla současná nejistota ukončena do jara 2015, kdy probíhají zápisy do nejrůznějších zařízení pravidelné předškolní péče.Při příležitosti této dobré zprávy bych Vám ráda poděkovala za dosavadní podporu a zájem aktivně přispět k zachování pestré palety pravidelných aktivit pro předškolní děti. Přeji Vám pokojný vánoční čas a více takových dobrých zpráv ve všem, co je pro Vás důležité pro nadcházející rok.

Tereza Valkounová

 

 

21.05.2015 21:52

Slavíme!

Dnes byla schválena novela zákona o dětských skupinách. Mnoho organizací pracujících s dětmi "jinak" má nyní potvrzenou možnost fungovat dále mimo režim dětských skupin.  

Děkuji Vám za podporu, která byla v časech vyjednávání velmi důležitá!

Tereza Valkounová

 

Komu bude petice předána: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 16637 (+774 nepotvrzených)

 • Andrea Čtrnáctová | Plzeň
 • René Vokřínek | Dolní Kounice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • David Kodým | Písek
 • Dagmar Vyklická | Brno-Řečkovice
 • Radana Čablová | Praha
 • Jaroslav Vašátko | Opatovice nad Labem
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Honetschläger | Praha
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici