Žádost o přehodnocení revolučních personálních změn v diecézi Ostravsko - Opavské
295 podpisů

Žádost o přehodnocení revolučních personálních změn v diecézi Ostravsko - Opavské

L'auteur: Farní Rodina Zábřeh | Téléchargé: 30.05.2024 | 295 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní farníci, tímto vyjadřujeme své znepokojení a žádáme o podrobné vysvětlení změn v personálním obsazení farnosti Ostrava - Zábřeh. Chápeme, že diecéze ostravsko – opavská má personální problémy, ale právě proto, s ohledem na synodální princip, je vhodné naslouchat farní rodině na společné cestě v Kristu.

 

Po 22 letech tvrdé práce pro naši farnost má dojít ke změně ve vedení farnosti, kterou duchovně a ekonomicky vede P. Vitězslav Řehulka. Generální vikář, Mons. Jan Czudek, navrhnul přesunu duchovního do farnosti Moravská Ostrava. Má dojít k přesunu dalších kněží v celé diecézi ostravsko - opavské. Přestože se jedná o radikální zásah, komunikace ohledně těchto změn je ze strany vedení diecéze zcela nedostatečná, bez elementárního respektu k farním společenstvím, což v nás vyvolává mnoho otázek o manažerské kompetentnosti generálního vikáře.

 

Církevní autority mají právo rozhodovat o personálních změnách, avšak rozhodnutí má být založeno na objektivních faktech a diskusi. Máme obavy z dopadu těchto změn na doposud vytvořené unikátní dílo v podobě vybudovaného kostela svatého Ducha s pastoračním centrem Jana Pavla II., život naší farní komunity a naše připravované investiční projekty v podobě dostavby fary kostela, která je nedokončena. Přestože se dílo za 22 let podařilo převážně díky vedení P. Vítězslava Řehulky téměř dokončit, měl by být z farnosti vytržen před jeho úplným završením. Toto nevzbuzuje důvěru partnerů, farníků a ani zástupců municipality ke krokům generálního vikáře.

 

Zejména z výše uvedených důvodů, s ohledem na synodální principy, které zmiňuje papež František i generální vikář, proto žádáme a navrhujeme, dříve, než diecézní biskup vydá příslušné pověřovací dekrety:

 

Podrobné vysvětlení důvodů, proč byl generálním vikářem navržen přesun současného faráře farnosti Ostrava – Zábřeh ve chvíli, kdy není dokončen celý projekt kostela svatého Ducha a změnu návrhu tohoto rozhodnutí tak, aby P. Vitězslav Řehulka, jako farář a statutár  farnosti Ostrava – Zábřeh, mohl s pomocí partnerů, kteří v něj mají plnou důvěru, dokončit započaté dílo v podobě dostavby kostela svatého Ducha.

 

Možnost veřejného setkání s generálním vikářem Mons. Janem Czudkem v pastoračním centru Jana Pavla II., kde bychom mohli otevřeně diskutovat o jeho plánech s farností Ostrava – Zábřeh a kde bychom mu mohli představit vizi farníků.

 

Věříme, že otevřená komunikace a transparentnost jsou klíčové pro udržení důvěry a jednoty církevního společenství. Farnost Ostrava - Zábřeh přispívá k prezentaci celé diecéze ostravsko - opavské. Prosíme, abyste našim žádostem věnovali pozornost, kdy chápeme i potřeby celé diecéze, ale nejdražší jsou díla nedokončená.

 

V závěru organizační výbor petice uvádí, že P. Vitězslav Řehulka se na jejím vzniku nijak nepodílel a nepodílí, kdy jde čistě o hnutí farníků, kteří naléhavě vnímají, že je ohroženo dokončení díla, na kterém s partnery soustavně pracovali přes 22 let a do kterého ze svých vlastních prostředků a darů partnerů, včetně vlastní práce farníků, pod vedením P. Vitězslava Řehulky, investovali bezmála 100.000.000,- Kč. Nelze přitom říci, že by farnost Ostrava – Zábřeh nepřispívala k dílu celé diecéze ostravsko opavské, když právě z této farnosti v poslední době vzešla tři nová duchovní povolání.

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na brzkou odpověď.

 

S úctou,

Komu bude petice předána: Mons. Mgr. Jan Czudek, Th.D.

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Messages | 41

09. 07. 2024 | f a r n í r o d i n a | OSTRAVA - ZÁBŘEH
DĚKUJEME za dosavadní podporu, a to i těm, co ji nevyjádřili veřejně

Zavádějící informace ze strany biskupství k procesu přeložení farářů budeme průběžně uvádět na pravou míru, a to včetně názorů odborníků na danou problematiku

již brzy synodaostrava.cz
+3 | -0
doporučit +
17. 06. 2024 | Andrea Klimešová | Ostrava
Otec Vita, je součástí naší rodiny. Moc prosíme o zvážení přesunu.
+3 | -0
doporučit +
17. 06. 2024 | Hana Slaničanová | Ostrava
Smutné, věřím, že se ještě najde smírčí cesta, jak situaci vyřešit
+2 | -0
doporučit +
17. 06. 2024 | Aneta Červená | Ostrava
Otec Viťa je klenot, svým dobrým srdcem Vás dokáže podpořit v těžkých chvílích, laskavým slovem utěšit a dodává Vám naději a klid na duši. Jeho kázání mám nejraději, jeho projev je jasný, procítěny a vědomý.
+2 | -0
doporučit +
17. 06. 2024 | Marek Borsuk | Ostrava
Prosim o zvazeni rozhodnuti.
+2 | -0
doporučit +
17. 06. 2024 | Hana Borsukova | Ostrava
Vitezslav Rehulka je nepostradatelny pro nasi farnost.Je motorem na nasi ceste byt lepsim katolikem,farnikem clovekem...
+2 | -0
doporučit +
16. 06. 2024 | Štefan Jurčák | Ostrava - Bělský Les
Je smutné,že nás musí náš drahý kněz opustit.
+2 | -0
doporučit +
15. 06. 2024 | Jaroslav Lux | Ostrava
Je to neuvěřitelné jak k této výměně přistoupilo nové vedení diecéze. Biskup František předával v r.2018 při zřízení farnosti faráři dekret se slovy napořád. Za vybudování nového kostela a úspěšnou pastorační činnost.Jako výraz stability i pro farníky.
+2 | -0
doporučit +
15. 06. 2024 | Marie Kvasničkova | Ostrava-město
Bolestná situace pro naší farní rodinu způsobená necitlivým přístupem a bídnou komunikací ze strany biskupství. Vnímám to jako velký šrám pro celou diecézi.
+2 | -0
doporučit +
15. 06. 2024 | Herbert Štefek | Ostrava
Postrádám ten závažný důvod přemístění o. Vítězslava z farnosti, kterou dostal jako farář od předešlého biskupa F. Lobkowicze cituji:"NAPOŘÁD". Postrádám alespoň základní míru komunikace s farníky a vnímám to jako pohrdání nejen jimi ale i celou synodalit
+2 | -0
doporučit +

Signer cette pétition

Signatures | 295 (+18 nepotvrzených)

 • Jan Bilnica | Paskov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Bohdana Holáňová | Oslavany (okr. Brno-venkov)
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Radim Plšek | Ostrava
Tu veux un changement? Commence ici!
 • Crée
 • Soutiens
 • Partage
Créer une pétition