Memorandum o principech spolupráce
15 signatures reached

Memorandum o principech spolupráce

Author: Nikol Švecová | Uploaded: 01.11.2022 | 15 signatures
Share it with your friends

MEMORANDUM O PRINCIPECH SPOLUPRÁCE volebních stran v Zastupitelstvu městské části Praha 1 ve volebním období 2022 – 2026.

My, níže podepsaní zastupitelé Zastupitelstva městské části Praha 1 podporujeme memorandum o principech spolupráce, založených na maximální otevřenosti a transparentnosti fungování Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1 ve volebním období 2022-2026. Základem spolupráce bude dosažení a dodržování následujících sedmi principů:

1. jmenovité hlasování na Radě MČ Praha 1 (tj. v zápise bude uvedeno, kdo jak hlasoval) – obdobně na výborech a komisích, na zastupitelstvu již toto platí, a to za předpokladu, že bude zajištěna dostatečná právní podpora hlasujících a zároveň tento princip nebude v rozporu s platnou legislativou,

2. právo přítomnosti zastupitelů na jednání Rady (za definovaných podmínek, bez možnosti zasahování do jednání Rady),

3. právo každého klubu předložit jakékoli usnesení Rady k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 1 a povinnost Zastupitelstva je na nejbližším zasedání projednat (tzn. v takovém případě nebude rozhodnutí Rady až do rozhodnutí Zastupitelstva aplikováno, pokud by pozastavením výkonu rozhodnutí Rady nehrozila škoda MČ Praha 1); právo předložit návrh na projednání bodu Radě a Zastupitelstvu bude mít i skupina 0,3 % fyzicky podepsaných občanů Prahy 1,

4. všechny materiály Rady a Zastupitelstva (tj. již s návrhem programu) budou k dispozici všem zastupitelům, členům výborů a komisí a konkrétní materiál rovněž zainteresovaným či dotčeným občanům,

5. opozice získá uvolněné funkce (tj. předsedů výborů a komisí) ve stejném poměru k výsledku voleb jako koalice,

6. vytvoření výboru pro vnější komunikaci, který bude odpovídat za komplex činností spojených s komunikací radnice s veřejností (včetně redakční rady tiskovin apod.),

7. dětský koutek na jednání Zastupitelstva a občerstvení pro všechny přítomné občany Prahy 1 a pozvané účastníky jednání ke konkrétnímu bodu či k bodu dotazy a interpelace občanů.

Toto memorandum vyjadřuje vůli ke spolupráci v Zastupitelstvu MČ Praha 1 postavené na výše uvedených principech.

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelstvu MČ Praha 1

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 6

03. 11. 2022 | Ivana Antalová | Praha 1
Díky a opět připomínám, že je potřeba principy rozšířit i směrem k zapojení veřejnosti a nestátním organizacím, přidat bezbariérovost a baby/senior friendly přístup, tzn. i zjednodušit.
+1 | -0
doporučit +
03. 11. 2022 | Martin Arden | Praha 1
Děkuji za iniciativu, některé body mi v memorandu chybí, přesto však v tuto chvíli souhlasím.
+1 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 15

Signature list in PDF
 • Ivana Antalová | Praha 1
 • Martin Arden | Praha 1
 • David Bodecek | Praha 1
 • Jonáš Felkel | praha 1
 • Pavel Čižinský | Praha 1
 • Broňa Sitár Baboráková | Praha 1
 • Petr Hejma | Praha 1
 • Petr Burgr | Praha
 • Michal Caban | Praha 1
 • Filip Lachmann | Praha 1
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition