Petice za záchranu stromořadí v Belgické ulici
1724 signatures remaining 3276

Petice za záchranu stromořadí v Belgické ulici

Author: Martin Švihla | Uploaded: 16.09.2014 | 1724 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, prosazujeme zachování stromořadí v Belgické ulici, jeho postupnou obnovu a průběžnou údržbu. Zároveň odmítáme plošné kácení, navrhované v projektu stavby tzv. rekonstrukce ul. Belgická podle záměru TSK hl. m. Prahy.
(Po podpisu petice můžete podpořit stromořadí v Belgické i hlasováním o Alej roku 2014. Děkujeme.)

Se záměrem tzv. rekonstrukce ul. Belgická podle projektu TSK hl.m. Prahy zásadně nesouhlasíme, protože plošné kácení by na desítky let poškodilo:

- všechny obyvatele ulice zásadním zhoršením životního prostředí
- majitele nemovitostí (nemovitosti se vzrostlými stromy v ulici mají obecně až o 15 % vyšší cenu)
- provozovatele restaurací, kaváren, hotelů (právě atmosféra ulice do ní přivádí návštěvníky)
- výjimečnou atmosféru ulice nacházející se v památkové zóně

 

V souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, se obracíme na Zastupitelstvo MČ Praha 2 a Zastupitelstvo hlavního města Prahy ve věci veřejného zájmu.

 

My, níže podepsaní občané žádáme, aby

Hlavní město Praha:

1) Vzalo zpět žádost o povolení kácení 75 stromů, které jsou součástí stromořadí v ul. Belgická

2) Nevyužila již vydaného rozhodnutí stavebního úřadu k realizaci projektu AGA - podle zadání TSK hl. m. Prahy

3) Přepracovala projekt tak, aby respektoval všechny stávající dřeviny v ulici

 

Městská část Praha 2:

1) Informovala obyvatele ulice o současném projektu rekonstrukce i jakékoli jeho upravené verzi.

2) Požádala HMP o svěření správy pozemku s oboustranným uličním stromořadím, neboť současný správce, TSK hl. m. Prahy, zanedbal řádnou péči o stromy.

3) Přistoupila výhradně na postupnou obnovu stromořadí, a to:

- obnovu rozloženou do časového období min. 10 - 20 let tak, aby nově vysazené stromky mohly postupně převzít hygienické, mikroklimatické, ekologické i estetické funkce stávajících dospělých stromů

- obnovu zachovávající historicky původní akát bílý (robinia pseudoacacia Umbraculifera), neboť je to právě nezaměnitelná krása tohoto druhu, která vdechla ulici svébytnost genia loci - a to z toho důvodu, že stromořadí je zvláštně chráněno, protože se nachází v památkové zóně, kde všechny zásahy mají směřovat výlučně k obnově původního stavu
- obnovu s důslednou dosadbou akátu bílého do všech prázdných výsadbových mís uvolněných po kácení bez náhrady v minulosti

- obnovu v pravém slova smyslu, nikoli náhradu akátu bílého módními malokorunnými kultivary navozujícími atmosféru parkoviště supermarketu

- obnovu založenou na řádné průběžné péči o veškeré dřeviny, s případným kácením výlučně na základě odborného znaleckého zhodnocení stavu stromů a vhodných pěstebních opatření v péči o ně, při dodržení zásady kontinuity kvality životního prostředí

 

My, níže jmenovaní členové petičního výboru, pověřujeme Martina Švihlu, aby nás zastupoval ve styku s adresáty petice.

 

V Praze dne 14. září 2014

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Martin Švihla, PhD., Belgická 33, Praha 2 (Bio Zahrada - kavárna)

Přemysl Dominik, Belgická 23, Praha 2 (Ellements - centrum zdraví a krásy)

Ing. Marie Jelínková, Hudečkova 12, Praha 4 (Tilia Thákurova, o.s.)

Mgr. Bedřiška Uždilová, Belgická 18, Praha 2 (Larix, o.s.)

 

Adresa pro doručování: Martin Švihla, Belgická 33, 120 00 Praha 2, info@belgicka-zije.cz

News

08.10.2014 02:38

Vážení přátelé,

chtěl bych se s Vámi podělit o radostnou zprávu. Dnes zasedala Rada HMP, která na návrh primátora Tomáše Hudečka přijala usnesení v následujícím znění:

Rada hlavního města Prahy ukládá řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy zajistit v rámci připravované akce "Kompletní rekonstrukce Belgické" okamžité provedení nového dendrologického průzkumu, s cílem ochrany před plošným kácením. (Termín 31.10.2014)

RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D.

Toto usnesení je zlomovým bodem v naší snaze o zachování stromů v Belgické ulici. Díky němu je zabráněno okamžitému plošnému kácení a zároveň to otevírá cestu k tomu, aby stromy v naší ulici zůstaly.

Samozřejmě, je to možné díky podpoře a společnému úsilí Vás všech. Děkuji tedy Vám všem a jmenovitě Tomáši Hudečkovi za pomoc.

Naše iniciativa nadále pokračuje, proces rekonstrukce Belgické ulice budeme pozorně sledovat až do jeho zdárného konce.

Martin Švihla
za sousedskou iniciativu Belgická žije!

PS: Tato petice také pokračuje dál - kromě zastavení kácení je v ní ještě několik důležitých bodů, například způsob, jak má být stromořadí obnoveno.

 

05.11.2014 11:37

Vážnení přátelé,
i když zatím nic není definitivně potvrzeno, díky naší aktivitě a Vaší podpoře se začali dít velmi pozitivní posuny v přístupu úřadů a stavebních institucí. Pokud to bude takto pokračovat, stromy v Belgické zůstanou stát a dalším tématem bude prosazení postupné údržby stromořadí.

Ve veřejném prostoru teď usilujeme získat titul Alej Roku 2014 - protože tento titul (nebo vysoké umístění v anketě) by zvýšil společenskou hodnotu stromořadí a byl by to další argument proti plošnému kácení.

Prosíme, zapojte se do konce týdne do hlasování na http://www.alejroku.cz/2014/alej-v-belgicke-ulici-v-praze a pomozte zviditelnit stromy v Belgické ulici.

Děkujeme a přejeme hezký den,
Martin Švihla
za sousedskou iniciativu Belgická žije!

PS: Formulář ankety občas zlobí v Internet Exploreru, pokud by se vám nedařilo hlasovat, zkuste jiný prohlížeč.

 

17.09.2015 12:49

Vážení přátelé,

píšeme Vám po čase z Belgické - máme pro Vás novinky i jednu pozvánku.

Situace kolem stromů v Belgické se vyvíjí dobře - i díky Vaší podpoře. :) Aktuálně probíhají jednání s Magistrátem HMP a TSK deklaruje, že mění projektovou dokumentaci tak, aby stromy v ulici zůstali zachovány.

O aktuálním stavu píšeme v článku http://www.belgicka-zije.cz/rekonstrukce-belgicka-stav-cervenec-2015/
Další novinky najdete na blogu http://www.belgicka-zije.cz/blog/ nebo na Facebook-u https://www.facebook.com/belgickazije

Vypadá to nadějně, ale žádost o kácení stažená ještě není. V tomto čase se o osudu Belgické rozhoduje, prosíme, myslete na nás, aby to dopadlo dobře pro stromy i pro lidi z Vinohrad.

A srdečně Vás zveme na sousedskou slavnost Zažít město jinak do Belgické ulice - již tuto sobotu 19.9. Má být hezky - pozvánku najdete na webu nebo Facebooku tady:
http://zazitmestojinak.cz/indexe11f.html?post_type=locations&p=2212
https://www.facebook.com/events/1631072857108040/

Ještě jednou děkujeme za podporu Belgické ulice a přejeme hezké dny,

Martin Švihla
(za sousedskou iniciativu Belgická žije!)

 

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelstvu městské části Praha 2 a Zastupitelstvu hlavního města Prahy

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 1724 (+113 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Klára Jabůrková | Praha
 • Olga Kudrnová | Pardubice
 • Helena Voborníková | Praha
 • Data of the signer not published
 • Miloslava Kučerková | Příbram
 • Pavel Vachek | Prague
 • Libor Vavřík | Praha 8
 • Anežka Studničková | Prague
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku