Petice za zrušení aukce, která vážně ohrožuje budoucnost zámku Kunratice!
723 signatures

Petice za zrušení aukce, která vážně ohrožuje budoucnost zámku Kunratice!

Author: Lukáš Svoboda | Uploaded: 02.01.2024 | 723 signatures
Share it with your friends

Žádáme o zabránění rizika převodu zámku v Kunraticích do rukou spekulantů! Zámek Kunratice je historický objekt v Praze – Kunraticích, chráněný jako kulturní památka, spolu s okolním areálem leží v samém srdci obce a měl by sloužit veřejnosti. Zatímco okolní historické budovy a dvůr byly již před lety převedeny do správy obce, opraveny a jsou jedním z center služeb a komunitního života v Kunraticích, samotná budova zámku je již 10 let opuštěná, nepřístupná a chátrá.

Přesto, že o zámek má dlouhodobě zájem MČ Kunratice i místní spolky a občané (v anketě, kterou občanský spolek Kunratice žijou realizoval na akci Zažít Kunratice jinak, získal navržený bod „Opravit/zpřístupnit zámek a zahradu“ druhý nejvyšší počet hlasů), poslal současný disponent, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, zámek těsně před vánočními svátky do aukce, která má proběhnout již 18. ledna 2024 od 10hod.!! 

Takto narychlo vyhlášená aukce vzbuzuje mnoho otázek a rozhodně nenahrává seriózním kupcům se zájmem o zachování budovy. Naopak, máme vážné důvody se obávat, že se může objekt dostat do rukou spekulantů, kteří se budovy “zbaví” a získají tak přístup k lukrativním pozemkům pod ním. Přišli bychom tak nejen o cennou historickou hodnotu zámku, ale i o centrální komponent a dominantu naší obce.

Nám, občanům Kunratic, není zámek lhostejný a proto žádáme okamžité zrušení aukce a otevření jednání státu s hlavním městem a MČ Praha-Kunratice o převodu zámku do jejich vlastnictví.

 

My, níže podepsaní, s tímto textem souhlasíme

News

17.01.2024 13:02

Aktualita k petici za zrušení aukce kunratického zámku

Milé sousedky, milí sousedé,

Dne 16.1. jsme dle příslibu poslali všechny podpisy s průvodním dopisem ministrům Stanjurovi a Baxovi a senátoru Drahošovi, který se do kauzy velmi aktivně zapojil. K 16.1. bylo pod peticí podepsáno 651 občanů.

Moc děkujeme všem, kteří se připojili k našemu textu a přispěli tak k šanci na zvrácení situace. Ani realizací aukce jednání nekončí, stát se stále může rozhodnout pro převod ve prospěch Kunratic a tak necháváme petici nadále otevřenou všem, kdo by se pod ni chtěli dopodepsat.

Kunratice žijou z.s.

 

26.01.2024 12:26


Milí podporovatelé této petice,
rádi bychom Vám jménem celého spolku Kunratice žijou z.s. poděkovali za velkou vlnu zájmu a podpory, kterou naše společná snaha o záchranu kunratického zámku vyvolala. Petici za zrušení aukce k dnešnímu dni podepsalo přes 750 lidí. Jsme touto občanskou angažovaností Vás všech nesmírně potěšeni, motivováni a zavázáni i nadále věci veřejné sledovat a v rámci našich možností ovlivňovat. Věříme, že velký zájem veřejnosti o tuto kauzu je závazkem i pro vedení MČ k odpovědnému a smysluplnému využití Kunratického zámku.
I přes snahu vystupovat maximálně srozumitelně a transparentně dochází ze strany MČ velmi často k nešťastnému zaměňování občanské angažovanosti spolku Kunratice žijou z.s. s politickým hnutím Kunratice sobě. Opět tedy máme potřebu uvést věci na pravou míru a zdůraznit, že veškeré naše aktivity jsou motivovány snahou o rozvoj Kunratic v rovině občanské, nikoliv politické. Spolupráce se zástupci MČ a dalšími aktivními subjekty v rámci Kunratic je podle nás nezbytná a žádoucí k dosažení požadovaných výsledků.
Vytvoření petice za zrušení aukce bylo snahou ovlivnit běh věcí z pozice občanského spolku.
Především díky petici se podařilo připoutat pozornost médií a široké veřejnosti ke kauze prodeje kunratické dominanty. Díky Vašim podpisům se šance na získání zámku vrátila zpět do rukou obce. Věříme, že to tak i dopadne a kunratický zámek bude sloužit nám všem.
Jaké budou další kroky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) umožnil MČ dorovnat nejvyšší nabídku a na 30. 1. 2024 je svoláno mimořádné jednání zastupitelstva MČ, kde budou diskutovány náležitosti kupní smlouvy a financování.
 

 

To whom will the petition be forwarded: příslušným ministrům

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 98

03. 01. 2024 | Martin Šnobr | Praha–Kunratice
Takto velká aukce oznámená necelý měsíc před konáním je velmi podezřelá. Nechci, aby měl kunratický zámek podobný osud jako třeba nádraží Vyšehrad...
+2 | -0
doporučit +
18. 01. 2024 | Iva Jindrová | Kunratice
Dobrý den, pokud je něco podezřelé, je povinností podat podnět k prošetření policii. Máme právo na informace z jednání. Úředník je zaměstnanec, někdy nedoceněný.
+1 | -0
doporučit +
09. 01. 2024 | Viktor Preiss | Praha-Kunratice
Připojujeme tímto svůj podpis pod petici za zrušení aukce ohrožující budoucnost zámku Kunratice a otevření jednání státu s hl.městem a MČ Praha-Kunratice o převodu zámku do jejich vlastnictví.
+1 | -0
doporučit +
08. 01. 2024 | Adam Vízek | Praha 4 - Kunratice
Zámek jako středobode urbanistické osy je klíčem k propojení hospodářského dvora (Tvrze) a parku. Tato jedinečná poloha a bohatá historie činí z budovy nejdůležitější objekt naší MČ.
+1 | -0
doporučit +
07. 01. 2024 | Kateřina Klímová | Praha 4
TOP 09 dvě volební období usiluje o převedení zámku do správy MČ Kunratice. Aktivně podporujeme petici za zrušení aukce.
Kateřina Klímová
předsedkyně MO TOP 09 Praha - Kunratice
Karel Fíla
místopředseda RV TOP 09 Praha 4
+1 | -0
doporučit +
05. 01. 2024 | František Kozel | Praha
+1 | -1
doporučit +
05. 01. 2024 | Josef Vejmelka | Praha 5
Souhlasím s peticí, zámek patří do rukou MČ Kunratice
+1 | -0
doporučit +
03. 01. 2024 | Libor Zavadil | Praha 4 - Kunratice
Podporuji petici z důvodů v ni uvedených. Rad bych, aby byl zámek zachován a využíván mestkou částí, ideálně alespoň z části pro účely veřejně prospěšné a zahrada připojena k parku
+1 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 723 (+43 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Rudolf Reich | Praha
 • Data of the signer not published
 • Eva Tylová | Praha 4
 • Olga Břízová | Praha 4 - Kunratice
 • Tomáš Kábrt | Praha 4 - Kunratice
 • Data of the signer not published
 • Filip Bochníček | Praha 4
 • Petr Nemecek | Praha-Kunratice
 • Data of the signer not published
 • Jana Kleinová | Praha 4
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition