Více míst pro děti v blanenských školkách
2 signatures

Více míst pro děti v blanenských školkách

Author: Monika Žatečná | Uploaded: 14.02.2014 | 2 signatures
Share it with your friends

Žádáme kraj, aby umožnil zvýšení počtu dětí v jednotlivých třídách ve školkách v Blansku tak, aby postačovali reálným potřebám obyvatel Blanska.

 

Aktuální situace je stále nastavena tak, že se spousta dětí do školky z kapacitních důvodů nedostane. S ohledem na neustávající nárůst porodnosti se nejedná o jednorázový problém, ale o záležitost, která se bude v následujících letech opakovat, nenastane-li zlepšení.

 

Problém je třeba navíc vnímat hned dvojím způsobem. Za prvé je pro spoustu rodičů neúnosné finančně zůstat doma s dítětem, neboť musí zpět do pracovního procesu, stejně tak však může být velmi nákladné i platit si hlídání.

 

Za druhé jde pak o samotné dítě, které by ve věku kolem čtyř let již mělo být začleňováno do okruhu svých vrstevníků, aby se tak usnadnila jeho socializace a přechod do dalších let života. V těch totiž tvoří jeho okolí (školní třída) jedno z hlavních prostředí a pro úspěšné začlenění se do kolektivu je potřebné mít osvojené základní vzorce chování.

 

Apelujeme proto na kraj i hygienu, aby umožnili zvýšení počtu dětí v jednotlivých třídách, což by mohlo v konečném důsledku pomoci problém vyřešit.

To whom will the petition be forwarded: Zastupitelé Blanska

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 2

  • Kamila Žůrková | Blansko
  • Monika Žatečná | Blansko
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition