Živý les pro živý region
813 signatures remaining 9187

Živý les pro živý region

Author: Barbora Lungová | Uploaded: 16.03.2023 | 813 signatures
Share it with your friends

Petice iniciativy Živý les pro živý region

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme o změnu hospodaření Lesů ČR, s. p. na území Ždánického lesa a Chřibů. Nesouhlasíme s prováděním plošné holosečné těžby ve zdravých listnatých porostech, která vede k rozsáhlým změnám ve struktuře a složení lesních porostů.

Náš region patří mezi oblasti nejvíce dotčené klimatickými změnami v rámci České republiky. Listnaté lesy (doubravy, dubohabřiny a bučiny) jsou zde jedním z mála prvků, které pomáhají ochlazovat klima, zadržují vodu, brzdí extrémní klimatické jevy a zabraňují erozi. Navíc jsou místem vysoké biodiverzity, poskytují dřevo pro místní obyvatele a patří mezi nejoblíbenější a nejkrásnější oblasti v našem regionu.

Plošnou holosečnou těžbou náš region přichází o tento stabilizující prvek, což povede ke zhoršení projevů klimatické změny, především k úbytku vody v krajině a k zásadnímu snížení všech výše uvedených hodnot lesních porostů.

Žádáme proto, aby již dále nebyl prováděn holosečný způsob těžby listnatých lesů v našem regionu a aby byl při těžbě prováděn pouze způsob výběrný a podrostní. Dále žádáme, aby došlo k zásadnímu snížení objemu těžby a aby byla prodlužena doba obmýtí lesních porostů. Žádáme, aby části lesů, zejména porosty straší 110 let, byly ponechány zcela bez těžby k zachování biologické rozmanitosti.

Dále požadujeme, aby byl zahájen proces zajištění ochrany našich lesů, a to nejlépe do podoby zvláště chráněného území jako chráněná krajinná oblast Středomoravské Karpaty. Cílem ochrany území s lesními porosty bude dosažení kompromisu z hlediska lesního hospodaření zaměřeného na produkci dřeva a ochrany lesních porostů jako zdroje mnoha ekosystémových služeb a funkcí.

Adresáty této petice jsou:

Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

 

Iniciativa Živý les pro živý region je organizována Českým svazem ochránců přírody Kyjov.

Za petiční výbor:

Mgr. Zuzana Veverková, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Kyjov, Nětčická 2650/2a, 697 01 Kyjov, tel: 776 355 952, email: zuzana.veverkova@seznam.cz

Mgr. et MgA. Barbora Lungová, členka ČSOP Kyjov, členka Komise pro životní prostředí města Kyjova, akademická pracovnice na FaVU VUT v Brně, Janáčkova 798, 697 01 Kyjov, tel: 776 193 812, email: barbora.lungova@centrum.cz

Mgr. Hana Bednaříková, zástupkyně ředitele Střední školy polytechnické, Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov, tel: 774 405 607, email: bednarikova@sspkyjov.cz

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná § 5 odst. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).

To whom will the petition be forwarded: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 81

15. 11. 2023 | Zdeněk Musil | Adamov
Kéž petice prolomí zaběhlý systém ekonomické loby, hodně štěstí.
+0 | -0
doporučit +
15. 11. 2023 | Marek Holán | Brno
Les v Evropě nemůže být plantáž.
+0 | -0
doporučit +
15. 11. 2023 | Ivana Strmisková | Ždánice
Ždánický les i Chřiby jsou moje srdcová záležitost a na mnoha místech je to opravdu smutný pohled. A ještě smutnější pohled je na pokácené kmeny u cest, které tam leží už několik let a ležet tam zůstanou. Proč?
+0 | -0
doporučit +
14. 11. 2023 | Hana Krejčí | Řevnice
Díky, za možnost se připojit!
+0 | -0
doporučit +
13. 11. 2023 | Marie Rybnikárová | Kyjov
Každý hlas může něco změnit ☺️
+0 | -0
doporučit +
11. 11. 2023 | Dagmar Skopalová | Kroměříž
Ráda podepíšu ...
+0 | -0
doporučit +
11. 11. 2023 | Oldřich Kapler | Světice
Zachránit jeden strom je jako zachránit jednoho člověka.
+0 | -0
doporučit +
10. 11. 2023 | Libuše Vanžurová | Vrbice
Nekazit les!
+0 | -0
doporučit +
10. 11. 2023 | Rostislav Marada | Svatobořice-Mistřín
Držím pěsti.
+0 | -0
doporučit +
10. 11. 2023 | František Uhler | Kyjov
Podepsáno
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 813 (+64 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Jiří Židů | Brno
 • Data of the signer not published
 • Edita Tesařová | Brno-venkov
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Tomáš Petřvalský | Kyjov
 • Data of the signer not published
 • Lucie Šalamounová | Olomouc (okres Olomouc)
 • Data of the signer not published
 • Galina Slámová | Brno - Štýřice
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition