Změna územního plánu Nová Dukelská - Husovice
44 signatures

Změna územního plánu Nová Dukelská - Husovice

Author: Michal Michalík | Uploaded: 27.05.2021 | 44 signatures
Share it with your friends

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
 
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice vyjadřujeme nesouhlas s připravovaným vytvořením nové plochy C/k5 v Hu-1 podle Návrhu územního plánu města Brna z roku 2021 (viz obr.)
 
Tato nově vytvořená plocha umožní na jihovýchodní straně bloků domů výstavbu ve výškové hladině 12-28 m s lokální dominantou do 40 m. Většina stávající zástavby v těchto blocích je přitom ve výškové hladině 3-10 m. Obáváme se, že plánovaná změna bude mít nepříznivý dopad na soukromí a kvalitu života nás, současných majitelů a obyvatel, formou sníženého osvětlení rekreačních pozemků, ztráty výhledu a obtěžujících pohledů.
 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2007, č. j. 2 Ao 2/2007 – 73 se musí při změně územního plánu přihlížet k zájmům všech dotčených vlastníků a harmonickému rozvoji oblasti. Předešlá verze Návrhu územního plánu z roku 2020 dle našeho názoru toto kritérium splňovala, jelikož počítala s výškovou hladinou pouze 6-16 m a lokální dominantou do 25 m. Diskutovaná verze z roku 2021 však disproporčně zvýhodňuje zájmy developerů plánujících výstavbu v C/k5.

 

To whom will the petition be forwarded: Magistrát města Brna

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 44 (+1 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Blanka Kabeláčová | Brno
 • zuzana Klepáčová | Brno
 • Oksana Sabirzyanova | Brno
 • Michal Okleštěk | Moravany
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Alice Stuchlíková Stuchlíková | Brno
 • Otakar Šsfr | Brno
 • Ludmila Koudelová | Brno
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition