Petice za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja
1576 podpisů chybí 8424

Petice za záchranu přírodního parku Drahaň-Troja

Autor: Lenka Hornychová | vloženo: 27.11.2022 | 1576 podpisů
Sdílejte s přáteli

V příštích letech hrozí nenávratné poškození velké části přírodního parku Drahaň-Troja a jedinečných přírodních památek na severu Prahy šestiproudou transevropskou dálnicí. My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme s vedením dálnice D0 skrz přírodní park Drahaň-Troja a požadujeme posouzení a realizaci udržitelných dopravních alternativ.

 

Přírodní park Drahaň-Troja leží na pravém břehu Vltavy v katastru Bohnic, Čimic a Dolních Chaber. Nachází se zde několik vyhlášených přírodních památek - Zámky, Bohnické údolí, Salabka, Havránka, Velká skála, Čimické údolí - a také prehistorické hradiště Zámka. Přírodní park je domovem mnoha vzácných rostlin a živočichů. V jeho sousedství nalezneme evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce, která je součástí soustavy Natura 2000. Vyznačuje se bohatstvím otevřených skalních společenstev se vzácnou faunou a flórou. Na levém břehu Vltavského kaňonu se nachází přírodní památka Sedlecké skály a přírodní rezervace Roztocký háj. Přírodní park Drahaň-Troja zároveň slouží jako rekreační zázemí pro desítky tisíc obyvatel Prahy.

 

Tato nesmírně cenná krajinná oblast je ohrožena zastaralým a nevhodným záměrem Pražského okruhu D0, který je součástí transevropské dopravní sítě. Jedná se o hybridní komunikaci pro místní, příměstskou a tranzitní nákladní dopravu, která nezohledňuje aktuální kontext, potřebu udržitelného rozvoje města a ochrany životního prostředí. Realizace této nekoncepční, škodlivé a extrémně nákladné stavby by vedla k výraznému nárůstu dopravy v pražské aglomeraci a způsobila by nenávratné poškození přírodního parku Drahaň-Troja, Vltavského kaňonu a vzácných přírodních památek na severu Prahy. Zároveň by došlo ke zhoršení kvality života obyvatel na území několika městských částí a obcí, které jsou již nyní vystaveny negativnímu vlivu letecké dopravy. Již v rámci procesu EIA 2001-2002 byl tento záměr hodnocen velmi kriticky ze strany několika odborných institucí a Česká inspekce životního prostředí jej dokonce označila za nepřijatelný.

 

Požadujeme následující:

1. Posoudit a realizovat udržitelné alternativy pro tranzitní (nákladní) dopravu mimo území hlavního města Prahy.
2. Posoudit a realizovat řešení městské a příměstské dopravy v souladu s Koncepcí městské a aktivní mobility ČR 2021-2030 a Klimatickým závazkem hl. města Prahy.
3. Podpořit rozvoj přírodního a rekreačního zázemí přírodního parku Drahaň-Troja.

 

Pevně věříme, že se podaří nalézt efektivní řešení, které bude ohleduplné k lidem, městu a přírodě.

 

--------------------------------------------------------------------
Bližší informace naleznete zde:
 

Přírodní park Drahaň-Troja
https://portalzp.praha.eu/public/c4/6f/85/1727142_422100_letak_pp_drahan.pdf

Kaňon Vltavy u Sedlce

http://www.praha-priroda.cz/chranena-priroda/natura-2000/soustava-natura-2000-na-uzemi-prahy/kanon-vltavy-u-sedlce/

Historická krajina versus dálnice

https://rozumnadoprava.cz/historicka-krajina-versus-dalnice/

Popis a vizualizace úseku D0 518 (Ruzyně- Suchdol)

https://rozumnadoprava.cz/sokp518/

Popis a vizualizace úseku D0 519 (Suchdol – Březiněves)

https://rozumnadoprava.cz/SOKP519/

Dálnice D0 je v rozporu se strategickými dokumenty a klimatickými závazky

https://rozumnadoprava.cz/dalnice-v-rozporu-se-zavazky/

 

Aktuality

03.02.2023 17:19

Děkujeme vám za podpis této petice! V průběhu března má být zaháhen proces posuzování vlivů na životní prostředí dálnice D0 (úseky 518 a 519) skrz přírodní park Drahaň-Troja, kde bude žádoucí širší zapojení veřejnosti. Proto uvítáme vaši podporu při dalším sdílení této petice s vašimi spoluobčany. Zároveň vás zveme do FB skupiny "Máme rádi přírodní park Drahaň-Troja", kde budete mít možnost klást dotazy, diskutovat a navázat kontakt s dalšími lidmi, kterým osud této nesmírně cenné a krásné přírodní oblasti na severu Prahy není lhostejný a usilují o její záchranu.
https://www.facebook.com/groups/mame.radi.pp.drahan.troja

 

 

14.06.2023 23:56

„Počkáme, jak to dopadne.“ Magistrát ani MŽP plánované zničení přírodního parku Drahaň-Troja stavbou dálnice neřeší.
Platforma www.rozumnadoprava.cz ve spolupráci s Arnikou vydala 13. června tiskovou zprávu k severní části Pražského okruhu, která má být v příštích měsících posuzována v rámci procesu EIA. Upozorňujeme, že dálnice je nevhodně trasovaná skrz chráněné přírodní památky a rekreační lokality pro desítky tisíc Pražanů a požadujeme přehodnocení tohoto škodlivého záměru.

Součástí tiskové zprávy je také otevřený dopis. Vyzýváme Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a hl. město Prahu k posouzení a realizaci udržitelných alternativ a k podpoře rozvoje přírodního a rekreačního zázemí parku Draháň-Troja.
Bližší informace naleznete zde:
https://www.arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/pockame-jak-to-dopadne-magistrat-ani-mzp-planovane-zniceni-prirodniho-parku-drahan-troja-stavbou-dalnice-neresi

 

 

29.08.2023 23:04

28. 8. byla zveřejněna dokumentace EIA k Pražskému okruhu 518 a 519 (Ruzyně - Suchdol - Březiněves), který je trasován skrz přírodní park Drahaň-Troja. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohou zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů. Platforma https://rozumnadoprava.cz ve spolupráci s odborníky připraví vzorové připomínky pro veřejnost a spolky, které budete moci zaslat na Ministerstvo životního prostředí ve stanoveném termínu. Kompletní dokumentace EIA je ke stažení na portálu CENIA: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP520
Další informace včetně vizualizací naleznete na Facebooku Rozumná doprava
https://www.facebook.com/rozumnadoprava/posts/pfbid02Bgk5XSqCqd3DE765M8BUQULrLVn8mMxVLbd8qVEyGMeLxMcqzKhA4LaDZny4sUql

a na webu

https://18400.cz/tunely-mosty-krizovatky-100000-aut-a-10000-kamionu-denne-tak-si-predstavuje-reditelstvi-silnic-a-dalnic-budoucnost-dolnich-chaber/

 

Komu bude petice předána: Magistrát hl. města Prahy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo dopravy

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 130

16. 01. 2023 | Tomáš Špringer | Praha
Vymenit v Praze prirodni park za tisice kamionu je totalni neschopnost odpovednych politiku.
+5 | -0
doporučit +
21. 01. 2023 | ALENA FIEDLEROVÁ | Praha 4
Dálnice je nutná, ale kus dál asi o 20km od záměru stavby, dál od Prahy. Draháň je jedinečná, nesmí tam být dálnice - silnice.
+3 | -0
doporučit +
14. 01. 2023 | Kostova Tsvetomira Tsvetomira | Tábor
Pojďme neničit vše co nám příroda dala !
+3 | -0
doporučit +
26. 02. 2023 | Ondřej Vítek | Praha-Slivenec
Obchvat D0 je potřeba, ale nemělo by to být na úkor chráněné příody a obyvatel.
+1 | -0
doporučit +
05. 12. 2022 | Josef Řídký | Praha
Pražský okruh podle skoro sto let starého plánu je dopravní absurdita. Stejně jako nepokračujeme v budování stoletého plánu pohraničního opevnění, neměli bychom stavět ani dálnice nakreslené před 100 lety. Sever Prahy si zaslouží domy a lesy, ne dálnici.
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1576 (+134 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Kořistová | Brno
 • Leona Matějková | Praha 8
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michal Čičala | Horoměřice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Josef Vodička | Horoměřice
 • Markéta Zahradníčková | Horoměřice
 • Michal Koubek | Praha 8 - Čimice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici