Nesouhlas s dodatkem ke Zřizovací listině ZŠ Leandra Čecha NMnM
427 podpisů

Nesouhlas s dodatkem ke Zřizovací listině ZŠ Leandra Čecha NMnM

Autor: Petr Kadlec | vloženo: 21.04.2020 | 427 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, vyjadřujeme zásadní nesouhlas s plánovaným schválením dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě.

Rada města Nové Město na Moravě na zasedání dne 6.4.2020 rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit Dodatek č.1 ke Zřizovací listině ZŠ Leandra Čecha. Cílem dodatku je VYJMUTÍ TĚLOCVIČNY z majetku​ svěřeného škole a její převedení do správy města. 

Tato změna by znamenala, že škola, která se dlouhá léta profiluje jako škola se sportovním zaměřením, by neměla​ jako jediná velká škola v Novém Městě a okolí vlastní tělocvičnu. Veškeré rozhodovací kompetence by přešly do rukou orgánů města a škola by tak ztratila možnost nezávisle organizovat výuku tělesné výchovy a odpolední aktivity Školního sportovního klubu (se 150 dětmi) dle svých potřeb. Jde také o jediný prostor školy pro pořádání větších kulturních či vzdělávacích aktivit a skladové prostory a zázemí Školního sportovního klubu.

Zároveň bychom rádi upozornili na fakt, že nikdo z vedení města ​nediskutoval tento připravovaný krok s vedením školy ani se školskou radou předem, což vzhledem k jeho závažnosti považujeme za vrcholně nekorektní. 

Za petiční výbor

Alena Beranová, školní speciální pedagog

Petr Kadlec, pedagog ZŠ a trenér ŠSK

Ilona Špinarová, pedagog ZŠ a trenér ŠSK

 

Odkaz na zápis z jednání rady města:

https://samosprava.nmnm.cz/program-23-schuze-rady-mesta-noveho-mesta-na-morave-konane-dne-06-04-2020/

 

Odkaz na konkrétní usnesení:

https://samosprava.nmnm.cz/wp-content/uploads/sites/26/2020/03/12-1.pdf

Aktuality

08.06.2020 17:46

Vážení signatáři petice,

děkujeme za vaši podporu, moc si jí ceníme. Věříme, že množství podpisů a jednoznačně vyznívajících vzkazů dalo celé akci velmi silný mandát, a že jsme s touto vaší pomocí donutili orgány města se celou věcí vážně zabývat.

A teď to hlavní - jak vypadá aktuální situace? Týden po zahájení sbírání podpisů proběhlo zasedání školské rady, která jednomyslně schválila usnesení doporučující Radě města revokovat (přehodnotit) původní záměr. Na následujícím zasedání rady se však o tématu nehovořilo, pomyslné ledy se hnuly až na zasedání zastupitelstva dne 2.6., kdy po opakovaných interpelacích z řad veřejnosti i zastupitelů starosta města tuto revokaci přislíbil s tím, že pro příští školní rok zůstane vše při starém a teprve pak se vše znovu vyhodnotí a zváží.

Jednoduše řečeno - petice splnila svůj účel, tělocvična zůstává škole. Protože jde ale o vítězství průběžné, petice zůstává platná a otevřená dalším podpisům. Dění budoucí budeme i nadále sledovat a vás o všem podstatném informovat.

Ještě jednou děkujeme za podporu!

Petiční výbor

 

Komu bude petice předána: Vedení města Nové Město na Moravě

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 427 (+14 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Patrik Mrázek | NMNM
 • Pavel Bartoš | Nové Město na Moravě
 • Zdeněk Harvánek | Nové Město na Moravě
 • Miloš Srnský | Olešná
 • Lukáš Lempera | Bobrová
 • Lukáš Lempera | Bobrová
 • Adéla Brudnová | Praha
 • Lenka Formanová Formanová | Žďár nad Sázavou
 • Hana Bartošová | Nové Město na Moravě
 • Marie Sváčková | Nové Město na Moravě
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici