Petice proti výstavbě lanovky z Pisárek do Univerzitního kampusu v Brně
4602 podpisů

Petice proti výstavbě lanovky z Pisárek do Univerzitního kampusu v Brně

Autor: Jan Sychra | vloženo: 16.02.2024 | 4602 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážení zastupitelé města Brna,

 

město Brno plánuje postavit novou velkokapacitní lanovku, která by měla propojit ulici Lipová v Pisárkách s univerzitním kampusem v Bohunicích. Lanovka by měla mít kapacitu 2000 osob za hodinu a stát téměř miliardu korun. My, níže podepsaní občané České republiky, prostřednictvím této petice s tímto k životnímu prostředí bezohledným, drahým a zbytečným záměrem města Brna zásadně nesouhlasíme a žádáme Vás, abyste jej zastavili! Realizaci tohoto projektu považujeme za nepřípustnou z níže uvedených důvodů.

 

1. Záměr výstavby lanovky v Brně považujeme za zcela nekoncepční, finančně neúčelný a zbytečný. Z pohledu dopravy lidí do Univerzitního kampusu v Bohunicích připomínáme, že sem byla nedávno protažena trasa tramvaje č. 8. Z pohledu spoje z Pisárek pak fungují trolejbusové linky, jejichž jízda trvá v dotčeném úseku jen 9 minut. Jejich posílení v případě potřeby (např. kyvadlová doprava přes tunel) by bylo rozhodně ekonomičtější, efektivnější a ve finále i rychlejší řešení bez toho, aby došlo k zbytečnému mrhání penězi a rozsáhlé likvidaci přírodních biotopů. Novou atrakci pro turisty tohoto typu Brno dle našeho názoru rozhodně nepotřebuje. Navíc se Brno aktuálně zadlužuje stavbou multifunkční haly ARENA BRNO a k tomu investuje v dopravních stavbách na celé řadě míst najednou.

 

2. Oblast svahů nad Riviérou na pravém břehu řeky Svratky, která je záměrem přímo ohrožena, zahrnuje nejrozsáhlejší lesní porosty v blízkosti centra města. Toto území je proto v současnosti velmi atraktivní a obyvateli Brna vyhledávanou přírodní lokalitou, především díky jejímu klidovému charakteru. Jde o přírodní oázu uprostřed zástavby a hlučných dopravních tepen, která slouží pro rekreaci, sport i pobyt v přírodě. Využívají ji přitom nejen lidé bydlící v okolí, ale i studenti a lidé pracující v univerzitním kampusu. Tato oblast je už nyní pod velkým tlakem různých necitlivých záměrů. Plánovaný projekt lanovky by významně a nevratně poškodil klidný a přírodní charakter území.

 

3. Zájmové území patří mezi nejvýznamnější ornitologické lokality v rámci celého Brna, byl zde zjištěn výskyt více jak 80 ptačích druhů. Mezi nimi jde i o druhy zvláště chráněné podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. To se týká především mokřadních a lesních druhů, které zde nacházejí jedno z mála útočišť na území města. Za všechny lze zmínit např. kriticky ohrožené morčáky velké či silně ohrožené ledňáčky říční a ostříže lesní. Kromě silně negativního ovlivnění jejich biotopu by po výstavbě lanovky docházelo k nevyhnutelným masakrům ptáků po nárazech do drátů lanovky, především v rizikovém úseku křížení s řekou, a do skleněných ploch, kterými návrh podle vizualizací rozhodně nešetří. Budování a následný provoz lanovky by tedy spolu s fragmentací biotopů, hlukovým i světleným znečištěním měl za následek silné rušení všech lesních živočichů a významně negativně by ovlivnil hnízdící populace ptáků, včetně jejich zabíjení.

 

4. Přímo v trase plánované lanovky se nachází i největší a poslední velké zimní nocoviště havranů polních a kavek obecných na jižní Moravě, jejichž počty se zde v posledních zimách pohybují až kolem 15 tisíc ptáků. Tito ptáci na Brněnsko přilétají v zimním období z dalekých hnízdišť v Rusku a Bělorusku a na nocování se k nim připojuje i celá hnízdící brněnská populace silně ohrožených kavek. Nocování velkých hejn těchto druhů je z širšího okolí Brna známé více než 100 let, přičemž od zimy 2011/12 existuje dotčené nocoviště v oblasti Riviéry. Realizací záměru by velmi pravděpodobně došlo k zániku tohoto nocoviště, což by mělo dopad na regionální populace obou druhů – u havranů by zaniklo jediné velké jihomoravské nocoviště, u zvláště chráněných kavek by kromě zimujících ptáků byla negativně ovlivněna i celá brněnská a tím i jihomoravská populace.       

 

5. V době klimatické krize potřebujeme vysokou biodiverzitu, stabilní ekosystémy a zvláště ve městech investice do adaptací k probíhajícímu oteplování. Pro město Brno i jeho obyvatele je zcela jistě užitečnější vynaložit finance na ozeleňování ulic za účelem jejich ochlazení v horkých letních měsících, ale i další zelená opatření jako je zachytávání vody či instalace solárních panelů. Tato opatření města v dnešní době potřebují daleko více než další monstrózní stavbu z betonu, železa a skla.

 

Vážení zastupitelé, ze všech zmíněných důvodů vás žádáme, abyste se zasadili o zastavení záměru výstavby lanovky mezi výstavištěm a kampusem. Věříme, že pokud bude město Brno pečovat o svou zeleň a přírodní hodnoty, tak tím na rozdíl od zbytečné lanovky skutečně přispěje ke kvalitnímu životu svých obyvatel. 

 

Děkujeme.                                   19. února 2024

 

Souhrn:

Já, níže podepsaný, nesouhlasím s výstavbou lanovky z těchto důvodů:

1. Z dopravního hlediska je lanovka naprosto zbytečná, do Kampusu již nyní vede páteřní tramvajová linka a existuje dobré spojení trolejbusy.
2. Výstavba a provoz lanovky by nevratně poškodila les nad Riviérou na pravém břehu řeky Svratky a ohrozila život desítek chráněných druhů ptáků a dalších živočichů.
3. Výstavba a provoz lanovky by způsobila zánik jediného velkého nocoviště havranů a kavek na jižní Moravě.
4.Výstavba lanovky je drahá a neekonomická. Jde o samoúčelný projekt, který pro Brno nemá žádný praktický význam. Město by mělo investovat do smysluplných projektů.

 

Petici organizují: Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Český svaz ochránců přírody Morava, Nesehnutí a spolek Limity jsme my

Více na https://www.birdlife.cz/havrani-v-brne/

 

 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvo města Brna, Dominikánské náměstí 1, Brno

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 376

28. 02. 2024 | Daniela Skotnicová | Brno
havrani jsou super, lanovka na nic
+3 | -0
doporučit +
23. 04. 2024 | Tereza Radilova | Brno
Úplně nesmyslná investice
+1 | -0
doporučit +
27. 03. 2024 | Marie Pecinkova | Brno
Nesouhlasím s lanovkou,jsou to vyhozené peníze. Do campusu z hlavního nádraží je chvilka,jezdím tam.Setrete peníze i přírodu.Penize dejte potřebným a na důležitější věci.
+1 | -0
doporučit +
21. 03. 2024 | Jana Savocaova | Brno 25
Naprosto zbytecny a prirodu narusujici projekt.
+1 | -0
doporučit +
21. 02. 2024 | Martin Kujínek | Machov
Stačí, že se Brno zadlužuje kvůli Areně. :D
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2024 | Zdeněk KNOTEK | Brno 21
Projekt lanovky je zbytečný, ekonomicky nevhodný a přírodu narušující. Je v rozporu se záměrem města Brna jako města směřujícího k rozvoji a podpoře biologických věd.
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2024 | Daniel Filípek | Brno
Nejsem proto lanovce jako takové, jsem ale proti tomu, aby vedle před nocoviště, které by ptákům Brno vykácelo… ostuda… lanovka není vůbec třeba, lidí moc nepobere, doprava na této trase v podobě MHD je, a naprosto dostačující, takže ať raději magistrát místo turistické atrakce vyřeší spoje na místech, kde chybí!
+1 | -0
doporučit +
20. 02. 2024 | Jiří Kocourek | Brno
K večeru je krása pozorovat hejna kroužící nad Riviérou. Není potřeba to zničit stavbou lanovky.
+1 | -0
doporučit +
19. 02. 2024 | Iva Herzanová Herzanová | Brno-nový Lískovec
Jsem samozrejme proti lanovce z stejnych důvodů ,jako je uvedeno v petici.Není žádný důvod budovat lanovku,když je do Campusu velmi dobre spojení tramvaji i trolejbusy a velmi nechápu z jakého důvodu Město Brno nerespektuje klidové zóny a ochranu přírody
+1 | -1
doporučit +
19. 02. 2024 | Lucia Máliková | Chvalkovice - okres Vyškov
Naozaj nechápem tento rozmar. Za první, totálně bezohledné vůči ptactvu a biotopům a za další, jakože když si někdo chce udělat turistiku lanovkou ať jde na Lomnicky štít nebo Chopok nebo Sněžku. Myslím, že provoz šaliny č. 8 , to slavné brněnské "metro", bohatě stačí na přepravu mezi centrem a Bohunicimi. A když to někoho nudí šalinou, ať si to zaběhne pěšky. Hlavně ti jedinci, co něco takové vymýšlejí... Neucta i vůči lidem, plýtvání financemi. Paráda. Že na toto dílo v bizarní poloze a lokalitě, existují peníze...
+1 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 4602 (+235 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • David Koktavý | Brno
 • Václav Hasch | Horní Bříza
 • Filip Radkovič Radkovič | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kamila Vetečníková | Víglašská Huta Kalinka (SK)
 • Barbora Ochodek Kotasova | Petrovice u Karviné
 • Jana Orlíčková | Ostrava
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici