Petice proti diskriminaci v České republice
1593 podpisů dosaženo

Petice proti diskriminaci v České republice

Autor: Anna R | vloženo: 20.03.2022 | 1593 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, občané dodržující zákony, s pasy Běloruské republiky a Ruské federace, jsme přicestovali na území České republiky na základě víz, udělených za účelem převzetí biometrických dokladů po schválení žádosti o dlouhodobý pobyt podle informovaní zastupitelským úřadem ČR.

 

My, vysoce kvalifikovaní odborníci, členové jejich rodin, otcové, matky s malými dětmi, zaujímáme krajně negativní a odsuzující postoj k vojenské invazi Ruské federace na Ukrajinu. Nepodporujeme tyto trestní činy, protože jsou v rozporu s našimi názory a principy. 

 

Jsme obyčejní lidé, kteří se dostali do situace, kdy se české úřady v souladu s usneseními vlády (č. 130 ze dne 25. února 2022 a č. 152 ze dne 2. března 2022) brání formálnímu ukončení řízení ve věci již schváleného povolení k pobytu, zejména: poskytnutí biometrických údajů a výdeje hotových biometrických průkazů, bez ohledu na to, že jsme vstoupili na území České republiky ještě před nebo těsně po začátku invaze. Tato situace bohužel fakticky přenáší na nás zodpovědnost za činy kriminálníků, kteří uchopili moc v naších zemích. 

 

V této složité pro nás všechny situaci, žádáme Vás, úřady České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a osobně předsedu vlády České republiky, o následující:

 

1) Zvážit situaci každého z nás a přijmout změny, týkající se výše uvedených usnesení vlády tak, aby řízení o povolení k pobytu mohla být dokončena a aby mohly být vystaveny biometrické doklady. 

2) Do doby než bude přijato rozhodnutí umožnit nám legálně pobývat na území ČR na základě Zákona o pobytu cizinců na území České republiky (§ 30 odst. 4).

3) Zabránit důsledkům porušení lhůt pro přijetí rozhodnutí a to pokračováním v posouzení žádostí občanů Běloruské republiky a Ruské federace a rozhodování o nich na individuálním základě.

4) V průběhu posouzení jednotlivých žádostí se řídit výhradně normami českého a mezinárodního práva, zásadami demokracie a humanity, s vyloučením jakýchkoliv projevů diskriminace.

 

Doufáme v Vaši vstřícnost a podporu.

Aktuality

21.03.2022 16:59

Podepište tuto petici, pokud chcete vyjádřit solidaritu s požadavkem v této petici, a to bez ohledu na vaši národnost - občané České republiky, Ukrajiny, Ruska, Běloruska.

 

01.04.2022 10:20

Rád bych poděkoval každému, kdo pod touto peticí zanechal svůj hlas. Vaše akce pomohly více než 100 občanům Ruska a Běloruska.


Ještě jednou moc děkuji!

 

Komu bude petice předána: úřad České republiky, Ministerstvo vnitra České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a osobně předsedu vlády České republiky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 194

21. 03. 2022 | Irina Nomerovskaia | Praha
Manžel má v Čechách trvalý pobyt 10 let, platí daně. Podařilo se nám získat děti a moje vízum je zvažováno pro sloučení rodiny a nyní odmítnou, protože jsem z Ruska…
Chci žít společně se svými dětmi a manželem…
+10 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Bc. et Bc. Mark Sobolev | Louny
Před 8 lety jsem poprvé přijel do České republiky, právě protože jsem nechtěl dál podporovat politiku současné ruské vlády.
Myslím si, že spousta mladých Rusů a Bělorusů zastává stejného názoru. Odjet do zahraničí je pro ně jediná šance na bezpečný život
+7 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Anastasiia Vasylenko | Praha
Есть люди не согласные с режимом Путлера.
Мне бы не хотелось что бы они страдали…. Страданий итак сейчас через край.

Я Украинка!
+7 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Janina Davydova | Prague
S manželem jsme oba IT specialisté, programátor a QA inženýr, jsme na tom stejně, schválenou modrou kartu nevydávají. Nikdy jsme Putina nepodporovali, nevolili ho, účastnili se opozičních mítinků. Válku rozpoutanou Putinem na Ukrajině považujeme za zločin. Jeho politika, zahraniční i domácí, byla jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli z Ruska odejít. Upřímně věřím, že jako vysoce kvalifikovaní specialisté zde v České republice budeme užitečnější než v Rusku pracovat proti své vůli pro Putinovu ekonomiku.
+7 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Aleksandr Mikheev | Praha
Česko je pro mě a spoustu slušných Rusů domovem, ve kterém se cítí v bezpečí před putinovym režimem. Před režimem utíkají lidi převážně inteligentní s opozičními názory, za které v Rusku mohou být trestání. Nenechte je v tom, prosím.

Sláva Ukrajině.
+6 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Alla Gavrilova Gavrilova | Praha 5
Rodiny by měly žít společně. není nutné diskriminovat všechny Rusy a Bělorusy pouze na základě pasu. tito lidé si nevybrali, kde se narodí
+4 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Elena Titova | Praha
Jsem občankou ČR, původem ruská z Kazachstánu, kromě češtiny mluvím mateřským ruským jazykem. Kvůli případům diskriminaci se bojím už mluvit na veřejnosti se svou dcerou a manželem v ruštině, a to vůbec nepatří k demokracii.
+4 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Dmitry Lukianchykov Lukianchykov | Prague
I think we should aggregate in CZ all best specialists from RU and BEL, so they could serve Czech Republic who helps Ukraine a lot. Thank you Czech citizens for all your generous help to Ukrainian people!
+4 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Elvin Efendiev | Praha
Prosím o spravedlnost. Tato diskriminace rodinu roztrhla. Kvůli pandemii žili dva roky bez možnosti vidět svou rodinu a nyní se kvůli takovému postoji k obyčejným lidem, kteří nepodporují tyranii a diskriminaci ve svých zemích, nemohou sejít se svými ro
+3 | -0
doporučit +
21. 03. 2022 | Darya Yasevich | Hradec Králové
Já jsem Běloruska. A vím, že většina Bělorusů, které bydlí v Česku anebo teď přijeli jsou to lidi, které odjeli kvůli represivnímu režimu Lukášenka. A nikdo z nich nepodporuje válku.
+3 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 1593 (+205 nepotvrzených)

 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Vera Matuzina | Český Krumlov
 • Elena Kuznetsova | Kralupy nad Vltavou
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Snezhana Romashko | Praha 4
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Aliaksei Ruzheinikau | Karlovy Vary
 • Valentina Mir-mehdiyeva | Praha 9
 • Natalya Shtecak | Prague
 • Andrei Rys | Praha
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici