Petice proti odchodu doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého
313 podpisů

Petice proti odchodu doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého

Autor: Patrik Kaňa | vloženo: 14.04.2016 | 313 podpisů
Sdílejte s přáteli

Vážený pane děkane,

touto peticí se my, níže podepsaní, na Vás obracíme v záležitosti odchodu doc. PhDr. Lubora Kysučana, Ph.D. z FF UP, jenž je neodmyslitelně spojen s Katedrou klasické filologie FF UP. V důsledku reorganizace zmíněné katedry neprošel výběrovým řízením, a nebude mu tak prodlouženo působení na univerzitě.

Jsme pevně přesvědčeni, že doc. Kysučan svým pedagogickým působením znamená pro naši univerzitu přínos nejen profesní, ale se svým individuálním přístupem ke studentům rovněž osobní. Z toho důvodu se pro mnohé z nás stává vzorem a motivací do studia. Jeho odchod by proto pro univerzitu znamenal nenahraditelnou ztrátu.

Ačkoliv respektujeme výsledky výběrového řízení, chceme tímto na Vás apelovat, abyste vyvinul veškerou snahu k udržení doc. Kysučana na akademické půdě naší Univerzity Palackého.

Děkujeme Vám.  

V Olomouci dne 12. 4. 2016.

Aktuality

25.05.2016 21:26

Vyjádření p. děkana k petici
(adresováno jako e-mail zástupcům petice P. Kaňovi a P. Paštrnákovi):

Vážení pánové,

dne 18. 5. 2016 byla na podatelnu FF UP zaslána, cituji „Petice proti odchodu doc. PhDr. Lubor Kysučan [Sic! Patrně bylo míněno Lubora Kysučana] Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity Palackého“. Jako zástupcům petentů si Vám dovoluji odpovědět:

Odchod pana doc. Lubora Kysučana mne osobně mrzí. V letošním roce mu končí řádná smlouva a s ohledem na problematickou situaci Katedry klasické filologie (KKF) FF UP (velmi nízký počet studentů a uchazečů, dlouhodobě naprosto nedostatečný vědecký výkon katedry, apel AS FF UP, abych situaci KKF řešil atd.) jsem se rozhodnul již vloni vypsat výběrové řízení na všechny končící akademické pozice na KKF. Do tohoto výběrového řízení se přihlásilo více než 30 uchazečů a do druhého kola postoupilo 17 kandidátů. Byla zde řada zahraničních kandidátů (Itálie, Rakousko, Německo). Dne 8. 12. 2015 se konalo druhé kolo. Výběrová komise byla složena ze zástupce AS FF UP, odborů FF UP, jednoho historika s profesorským titulem, dvou zástupců vedení FF UP (proděkani) a dvou etablovaných klasických filologů z jiných univerzit. Podotýkám, že takovéto složení komise nejen dosahuje, ale výrazně překračuje standardy nejen na UP, ale také v ČR. Komise posuzovala striktně kvalifikaci v oboru klasické filologie.

Komise mi doporučila pořadí, v němž figuroval pan doc. L. Kysučan na děleném 11. až 12. místě s tím, že bylo výběrové řízení realizováno pro tři pozice. Za této situace jsem se rozhodnul respektovat návrh komise a vybrat kandidáty, kteří figurovali před panem docentem Kysučanem.

Nabídnul jsem panu doc. Kysučanovi alespoň úvazek 0,1, který by zajistil jeho setrvání na FF UP a rovněž jsem se s ním sešel. V dlouhém rozhovoru jsme si vyjasnili řadu záležitostí a pan docent Kysučan mi vysvětlil, proč malý nabízený úvazek nehodlá přijmout. To de facto znamená, že po skončení nynějšího pracovního poměru již nebude pan docent na FF UP působit.  Jak jsem uvedl v úvodu, velmi mne to mrzí, ale zdá se, že je tento stav konečný.

S uctivým pozdravem

Jiří Lach
 

 

Komu bude petice předána: prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 313 (+8 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Sára Kalodová | Olomouc
 • Jakub Sobotka | Olomouc
 • David Enge | Vsetín
 • Kateřina Nejedlá | Praha 9
 • Zuzana Orálková Orálková | Pavlovice u Přerova
 • Ludvík Prášil | Přerov
 • Ivana Prášilová | Přerov
 • Martin Bažil | Praha
 • Lenka Pavlíková | Troubky
 • Nikola Foltýnová | Kroměříž
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku