Petice za svobodné a udržitelné pohřebnictví
50 podpisů

Petice za svobodné a udržitelné pohřebnictví

Autor: Poslední stopa z.s. | vloženo: 16.03.2023 | 50 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, si přejeme, aby se české pohřebnictví otevřelo změnám ve prospěch větší svobody jednotlivce a udržitelného přístupu k životnímu prostředí. Věříme, že i tento často opomíjený obor by se měl dočkat pozornosti, aby nadále neztrácel krok s potřebami moderního člověka a naopak šel naproti hodnotám, které dnešní společnost zastává.

 

Je to již více než 100 let, kdy byla na českém území přijata kremace jako způsob pohřbení. Od této doby se pohřebnictví žádné výrazné změny nedočkalo, což je dáno z velké části tím, že i téma smrti jako takové bylo vytlačeno z veřejné diskuze na okraj společenského zájmu. Až ve světle dnešní doby,  v níž se lidé učí o smrti mluvit a přijímat ji, se dostalo v západním světě přijetí novým metodám pohřbení, které dávají jednotlivci i jeho blízkým větší prostor pro vyjádření myšlenek a hodnot v rámci pohřebního rituálu.

 

Ten se v současné době nachází v krizi, kdy obřad v krematoriu či na hřbitově volí čím dál méně lidí, z čehož vyplývá, že jeho soudobé pojetí je mnohým z nás vzdálené. Věříme, že přijetí těchto nových i staronových způsobů pohřbení, může mít na společnost pozitivní dopad právě v tomto ohledu - každý dostane možnost odejít z tohoto světa způsobem, který je nejblíže jeho přesvědčení, což povede k smysluplnějším posledním rozloučením napříč společností.

 

Důležitým pilířem je pro nás osobní svoboda. Jsme toho názoru, že lidé by měli mít v tak intimní otázce, jako je odchod z tohoto světa, největší možnou volnost. Odvoláváme se tím na článek 10 odst. 2 zákona č. 2/1993 Sb., dále jako “Listina základních práv a svobod”, ve spojení s čl. 9 sdělení č. 209/1992 Sb., Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod., jenž zaručují právo na soukromý život, pod nějž judikatura Evropského soudu pro lidská práva podřadila i právo na pohřbení blízkých osob. 

 

Dožadujeme se také změn ve prospěch udržitelnosti. Nárok na příznivé životní prostředí vyplývá z čl. 35 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V kontextu doby, kdy směřujeme jako česká společnost na základě Pařížské dohody, zveřejněné sdělením č. 64/2017 Sb. m. s., k uhlíkové neutralitě, nám přijde důležité dovolit lidem učinit krok tímto směrem i ve věci jejich poslední stopy. Z tohoto hlediska nejsou současné legální metody pohřbení ideální. U nás tolik oblíbená kremace s sebou v tuto chvíli nese několikanásobně vyšší uhlíkovou stopu než její nové alternativy. I na druhou legální metodu pohřbení, tedy pohřeb do země, klade podle nás zákon zbytečné nároky, jenž jsou na úkor její šetrnosti. Jsme toho názoru, že stát by občanům neměl odpírat přístup k moderním udržitelným metodám pohřbení a ani k metodám dávno tradičním a prostým.

 

Současný zákon o pohřebnictví proto považujeme za příliš restriktivní a zastaralý. Jsme přesvědčeni, že jeho znění by mělo projít revizí, jelikož v současné podobě dostatečně nereaguje na změny, které se od jeho přijetí udály napříč společností, a to ani v rámci dosud přijatých novel. 

 

My, níže podepsaní, se tímto vyslovujeme pro otevření seriózní debaty o přijetí nového zákona o pohřebnictví, který rozšíří možnosti pohřbení a souvisejícího rituálu. Zároveň svým podpisem vyjadřujeme svůj zájem o to, aby byly tyto změny následně aplikovány v praxi. Věříme, že takové kroky mohou prospět každému z nás jako jednotlivci i naší společnosti jako celku. 

Komu bude petice předána: Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 5

28. 04. 2023 | Zuzana Henešová | Olomouc
Díky za všechno, co děláte. Jsem mladá, nikdo mi neumírá, ale sleduju Vás od samého začátku a moc Vám fandím.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

10. 04. 2023 | Emma Orabelle | Chicago
Thank you for sharing this statement. It is clear that the undersigned believe that the funeral industry in the Czech Republic is in need of change and reform in order to better align with modern values and individual freedoms. <a href="https://blueygame.com/">bluey</a>
+0 | -1
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

26. 03. 2023 | Naďa Davidová Davidová | Cvikov
Moc vám fandím.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 03. 2023 | Tereza Hvozdenská Hvozdenská | Lanškroun
Jen tak dál, super
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 03. 2023 | Blanka Javorová | Brno
moc děkuju, že jste tuhle petici vytvořili a fandím nám všem, aby to vyšlo :)
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

28. 04. 2023 | Zuzana Henešová | Olomouc
Díky za všechno, co děláte. Jsem mladá, nikdo mi neumírá, ale sleduju Vás od samého začátku a moc Vám fandím.
+0 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 50 (+4 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
 • Kristýna Merklová Merklová | Pardubice 19
 • Anna Včelišová | Otovice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Michaela Pavlíková | Osov
 • Vlasislava Vachuška | Mecholupy u Blovic
 • Zuzana Hašlarová Pipková | Hostomice
 • Martina Mikešová | Liberec 12
 • Hana Klára Líbalová | Liberec 1
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Iva Marková | Vidonín
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici