Petice za zachování integrity k. ú. Heřmanice u Králík a celé oblasti Králicka
151 podpisů

Petice za zachování integrity k. ú. Heřmanice u Králík a celé oblasti Králicka

Autor: Petr Venzara | vloženo: 21.04.2018 | 151 podpisů
Sdílejte s přáteli

 

Podpisem petice vyjadřujeme důrazný nesouhlas s využitím pozemků v k. ú. Heřmanice u Králík k uspokojení územních nároků Polské republiky vůči České republice.

 

Důvody, které nás k tomuto kroku vedou:

 

   Státní hranice je v daném území vedena přirozeně, logicky, historicky a strategicky po hřebeni rozsochy Králického Sněžníku.

 

   Pozemky v předmětném k. ú. jsou nedílnou přirozenou, logickou a historickou součástí vesnice a jsou využívány jako komunikační prostor, k volnočasovým a rekreačním aktivitám, a především jsou obhospodařovány soukromými zemědělci, vyšlými z tradičních zemědělských rodin ze vsi Heřmanice.

 

   V příhraniční části k. ú. se nachází regionální biokoridor s místním biocentrem, jedná se o územní systém ekologické stability dle Zásad územního rozvoje Pardubického kraje a Územního plánu Králíky.

 

   Svažité pozemky jsou orientovány tak, že jsou zdrojem vody pro Lipkovský potok a pro Heřmanický potok, podél jehož břehů je celá vesnice Heřmanice rozložena. Zdůrazňujeme proto, že předáním části území jinému státu by veřejná správa České republiky přišla o kontrolu ekologie. Dotčení občané České republiky by tak velmi snadno mohli přijít o kvalitní zdroje vody a tím o zásadní a jednu z posledních výhod života na podhorském venkově - relativně dobré životní prostředí.

 

   Heřmanice u Králík jsou velmi malou vsí, stejně tak jako je malá oblast Králicka. Snahy o zmenšení jejich plochy vnímáme jako nežádoucí, narušující jejich historickou celistvost.

 

Většinu výše uvedených skutečností obsahoval již dopis adresovaný ministru vnitra (v kopii příslušnému odboru Ministerstva vnitra ČR) ze dne 15. prosince 2015, na který Osadní výbor Heřmanice neobdržel žádnou reakci.

 

Aktuality

28.05.2018 10:28

Vážení,
předně vám všem děkuji za podporu a zároveň prosím ještě prosím o zpropagování naší heřmanické petice. V minulém týdnu se ji dostalo drobné publicity v Českém rozhlase.

Nejdůležitější, co vám však chci v této aktualitě sdělit je to, že během vydařených Oslav Heřmanice 450 let se znovurozezněním varhan v místním kostele Nejsvětější Trojice (https://vimjakostelicek.webnode.cz/news/hermanice-slavi/), pod petici přibylo 145 nových podpisů.

Petr Venzara

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo vnitra České republiky

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 151 (+7 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Blanka Látalová | Dolní Morava
 • Eduard Nemeh | Brno-město
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • michal cernohous | PARDUBICE
 • Petr Čtvrtlík | Hlavní město Praha
 • Zuzana Faltusová | Žamberk
 • Jana Najmanova | Letohrad
 • Radka Venclová | Ústí nad Orlicí
 • Lucie Čtvrtlíková | Hlavní město Praha
 • Simona Voženílková | Nové Město na Moravě
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici