Vyjádření k záměru „Rozšíření parku Kraví Hory“
839 podpisů dosaženo

Vyjádření k záměru „Rozšíření parku Kraví Hory“

Autor: Radovan Přikryl | vloženo: 23.06.2022 | 839 podpisů
Sdílejte s přáteli

Jsme přesvědčeni o tom, že existence této lokality představuje pro Brno významnou kulturní hodnotu.

 

• Obáváme se, že pět dotčených budov bude vyklizeno, případně sanováno, ale na finanční prostředky pro rekultivaci této plochy na veřejný park se bude čekat ještě dalších několik let.

 

• Také se společně domníváme, že realizaci parkových úprav takového rozsahu by měla předcházet urbanistická a krajinářská soutěž, která nalezne koncepci pro celek území Kraví Hory.

 

Bývalý vojenský areál Kraví Hory je jednou z mála zbývajících brněnských lokalit, kde zakořenila komunita výtvarných umělců, hudebníků, architektů a řemeslných dílen. S nedávnou konverzí areálů Vlněny, Mosilany je čím dál složitější nalézt v Brně prostor, kde lze rozvíjet alternativní kulturu, věnovat se experimentální tvorbě v příznivých prostorových a finančních podmínkách.

Ateliéry a zkušebny v areálu Kraví Hory slouží jako umělecké a řemeslné zázemí začínajících i renomovaných umělců a místo je jedním ze zdrojů, které vyživuje alternativní kulturní scénu Brna. Areál se pravidelně otevírá veřejnosti prostřednictvím tématických workshopů i festivalové akce Open Studios. Jsme přesvědčeni o tom, že existence této lokality představuje pro Brno významnou kulturní hodnotu.

Rozumíme tomu, že budovy v areálu Kraví Hory neodpovídají po stavebně technické stránce současným standardům, přesto s minimálními investicemi do údržby zde mohou stát další desetiletí.

Chápeme snahu zastupitelů města Brna o naplňování záměru vyplývajícího z územního plánu města Brna a rozšiřování zelených rekreačních ploch s přístupem širší veřejnosti, ale postrádáme koncepční přístup ve vztahu ke zbytku areálu a širšímu území Kraví Hory. Navržený záměr vybourání části areálu sice rozšíří pobytové plochy s parkovou úpravou pro veřejnost, ale nenabízí koncepční řešení pro lokalitu ve vazbě na širší kontext a prostupnost územím. Naopak dílčím zásahem, jakým je navrhovaný stavební záměr vyhlídkového prstence znemožní možné budoucí varianty prostorových řešení.

Realizaci parkových úprav takového rozsahu by měla předcházet urbanistická a krajinářská soutěž, která nalezne koncepci pro celek území Kraví Hory ve vazbě na sousední lokality a stane se podkladem pro projekt, který stanoví etapizaci ve vztahu k dostupným investičním prostředkům.

Stavební záměr, který předkládá vedení brněnského Planetária investičně mnohonásobně převýší deklarovaných 10 miliónů Kč. Obáváme se, že pět dotčených budov bude vyklizeno, případně sanováno, ale na finanční prostředky pro rekultivaci této plochy na veřejný park se bude čekat ještě dalších několik let. Nad kvalitou výhledu, který nabídne navržený vyhlídkový prstenec visí otazník. V první fázi budou exponovány střechy zbylých budov areálu, parkoviště a sousední zahrádkářská kolonie.

Představujeme si, že levnější a v mnoha ohledech hodnotnější řešení, které by mohlo překlenout dobu, než bude záměr pro Kraví horu zjasněn a investiční prostředky zajištěny, by bylo umožnění větší pěší prostupnost areálem pro veřejnost. Prázdné zelené areálové plochy jsou často již dnes rekultivovány a upravovány místními nájemci a uživateli a drobné investice do nových klidových zákoutí, která by mohla vzniknout dílčími odstraněními plotu, by přidala areálu na atraktivitě a v zásadě předala veřejnosti mnohem větší a pestřejší pobytové plochy. Podporou umělecké a řemeslné náplně budov areálu, obohacené o služby, případně výstavní plochy s přístupem veřejnosti by areál získal na atraktivitě. Zjasnění zaměření náplně a vymístění nevhodných provozů a skladových ploch by ulevilo dopravní zátěži a s největší pravděpodobností akcelerovalo kreativní a investiční zapojení umělecké komunity do údržby a provozu budov i venkovních areálových ploch.

Aktuality

30.07.2022 18:32

8. srpna máme jednání s radními na magistrátu a zatím s námi souhlasí, že taková hurá akce není prospěšná tomu místu.Takto vznikají brownfieldy. Bylo nám řečeno, že je to akce pana ředitele Duška. Asi se chce nesmazatelně zapsat do historie Kraví Hory -)

 

09.08.2022 09:37

TISKOVÁ ZPRÁVA INICIATIVY ZA ZÁCHRANU AREÁLU NA KRAVÍ HOŘE
Včera 8.8.2022 na Nové radnici proběhla schůzka zástupců kreativní komunity z areálu na Kraví Hoře
s radními města Brna. V areálu Kraví Hory provozuje a užívá ateliéry, studia a zkušebny jako své
zázemí početná komunita hudebníků, řemeslníků, výtvarných umělců a architektů. Žádáme zástupce
města Brna, aby zvážili záměr vybourání 5-ti objektů, které jsou v majetku statutárního města Brna.
Areál 25ti objektů, jehož většinovým vlastníkem je VUT považujeme za jednotný celek a jeho
transformace by měla být řešena koncepčně v kontextu areálu i širšího území Kraví Hory. Kraví Horu
vnímáme nejen jako odpočinkové místo - park, ale je zde přítomen sport - plavecký areál, házená,
baseball, tenis, cvičiště psů… Hvězdárna, jako vědecké, ale i edukační místo popularizace vědy,
zahrádky, ateliéry umělců, grafiků a architektů. Lokalitu vnímáme jako unikátní místo s pestrým
obsahem možných aktivit, které je, jak myslíme důležité koncepčně rozvíjet a uvažovat o ní jako o
funkčním celku. Domníváme se, že přítomnost umělecká komunity v takto cenné lokalitě je ve
veřejném zájmu a tato by neměla být vyháněna na periférii. Areál je možné otevřít veřejnosti, budovy
odstraňovat postupně, případně některé z nich transformovat do podoby kreativního zázemí a
současně realizovat plánované parkové úpravy. Žádáme, aby rozhodnutí o bourání bylo odloženo a
navrhujeme, aby byla zahájena komunikace mezi městem a VUT Brno o budoucnosti areálu.
Nabízíme v těchto rozhovorech naši účast, na transformaci areálu naši spolupráci i případnou finanční
spoluúčast.
Fyzicky a prostřednictvím petičního portálu https://e-petice.cz/petitions/vyjadreni-k-zameru-
rozsireni-parku-kravi-hory-.html bylo k dnešnímu dni sesbíráno více než 700 podpisů.
O osudu areálu má rada města rozhodnout na svém zasedání tuto středu 10.8.2022.

 

09.08.2022 09:54

Přidávám ještě jednu lahůdku. Při argumentaci před radou města Brna, jako hlavní důvod pro demolici uvedl pan Dušek lež, že nájemci neplatí své nájmy. Dluh vystoupal do stovek tisíců. Očernil tak veřejně pana Vlka, předsedu svazu umělců Zkušebny.com. Záhy se zjistilo, že naopak mají přeplatek. Tak si říkám, jak je možné, že ředitel Brněnské hvězdárny, senátor, pedagog na brněnské přírodovědě může použít takovou lež k argumentaci? Kdo si ho zvolil, jako našeho zástupce do senátu?

 

10.08.2022 12:38

... a že to není promo pana Duška do senátu -). Udělejte si každý svůj názor.

 

21.08.2022 13:54

Do dnešního dne je podepsáno celkem 950 podpisů podporující petici. Ztoho 221 v papírové podobě. Děkujeme / Autoři petice

 

26.08.2022 14:33

Ahoj děkuji všem za podporu, ale není zatím dobojováno-). Město nám slíbilo, že se budeme moci podílet na formulování ankety, podle které potom radní rozhodnou (rozuměj na protipetici). Řekli nám, že s předstihem nás vyzvou ke spolupráci. Dopadlo to nakonec tak, že zavolali v 8 hodin ráno, že se máme vyjádřit k návrhu webu a anketním otázkám do 12 hodin týž den, že to musí do 1 září rozjet, a proto není čas.  Toto je 1. podraz. Reagovali jsme dopisem, že to tak nejde a potřebujeme nějaký čas na formulaci otázky. Podraz č. 2 je v tom, že grafika, stránka anketního webu je extrémně návodná, které řešení vybrat a fakeová fotografie, jak takové rozšíření bude vypadat. Stromy tam ve fotoshopu domodelovaly. Čekáme na jejich vyjádření, co s tím míní udělat, ale obáváme se, že problém takto chtějí smést ze stolu. Zde je odkaz na zatím jejich návrh ankety. Posuďte sami.

https://www.brnoid.cz/cs/anketa-kravi-hora

Ahoj Radovan

 

12.09.2022 23:59

Děkuji všem podporovatelům. Včetně podpisů na papíře, jsme překročili 1000 podpisů. A to, že jsme okrajová alternativní kultura. Díky Radovan

 

22.05.2023 17:48

Ahoj všem, kteří podpořili petici a rád bych vás informoval o novinkách. Komunita na Kraví hoře stále žije-). A připravujeme jednoduchý koncept dalšího rozvoje Kraví hory, kterou si vyžádala paní primátorka Vaňková. Připravujeme ji s Alicí, a až bude, zavěsíme ji na FB. Proběhla dobrovolná brigáda na očištění střechy a okapů jednoho z likusáků a vyvezli jsme 600 kg bioodpadu. Jinak o problematice kreativní Kraví hory, natočil Šimon Horák krátký dokument. Zde je odkaz, https://youtu.be/sAcGIUO_yNM  a prosím šiřte jej dále. Zatím děkujeme za přízeň a někdy nashle. Radovan Přikryl

 

Komu bude petice předána: Statutární město Brno,Rektor VUT

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 96

18. 08. 2022 | Lukáš Máčal | Brno
Držím palce
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

18. 08. 2022 | David Schöbl | Brno
Nefandím developerům, kteří mění město dle svého aniž by brali ohled na místní kreativu a obyvatele.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 08. 2022 | Ondřej Kučera | Brno
Jedinečné místo tohoto druhu je třeba zachovat a podporovat. Obávám se, že se jedná o poslední ostrůvek toho druhu v Brně.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

17. 08. 2022 | Martin Prchal Prchal | Brno
Alternativní kultura musí mít svůj prostor k životu, je to důležitá protiváha k té, která je považována za obecně přijatelnou a která pravidelně získává podporu. Město alternativní kulturu moc nepodporujte, tak ať jí alespoň neškodí.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

16. 08. 2022 | Radek NeHollan | Brno
Park na Kraví Hoře je super! Hollan a jeho melody boys chtějí v Brně jen stagnaci a chaos.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

16. 08. 2022 | Eva Urbánková | Šlapanice
Držím palce
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

16. 08. 2022 | David Oplatek | Brno
Neničte bez náhrady to, co léta funguje.
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 08. 2022 | Matěj Hollan Hollan | Brno
Po celou dobu funkci náměstka pro kulturu se na mě obraceli lidé, že Kraví hora je už prakticky jediným místem, kde v Brně mohou kapely zkoušet. Namísto toho, aby se tento počet navyšoval, se má toto bez náhrady zbourat???
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

05. 08. 2022 | Matěj Hollan Hollan | Brno
Po celou dobu funkci náměstka pro kulturu se na mě obraceli lidé, že Kraví hora je už prakticky jediným místem, kde v Brně mohou kapely zkoušet. Namísto toho, aby se tento počet navyšoval, se má toto bez náhrady zbourat???
+1 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Podepsat tuto petici

Podpisy | 839 (+50 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Rudolf Reich | Praha
 • Petr Hajda | Brno
 • Judita Kalábová | Neslovice
 • Martin Dolejší | Benátky nad Jizerou
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Kamil Furiš | Brno střed
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici