Dodržování nočního klidu a veřejného pořádku v Břežanech II.
2 signatures

Dodržování nočního klidu a veřejného pořádku v Břežanech II.

Author: J.T. Tina | Uploaded: 11.07.2022 | 2 signatures
Share it with your friends

Vážení spoluobčané,

cílem této petice je především říct nahlas, v jaké společnosti chceme žít a v jakém prostředí chceme vychovávat naše děti.

V naší obci často dochází k porušování veřejného pořádku, pití alkoholu na veřejnosti a rušení nočního klidu, zejména u Potravin U dvou smrků, Restaurace U Dvou smrků a v prostorách Obecního úřadu.

Prosím ty z Vás, kteří nechtějí zavírat oči nad neustálým nepořádkem a hlukem na veřejném prostranství, aby podepsali tuto petici, která bude předána příslušným úřadům. Konkrétně paní Mgr. Petře Peckové, hejtmance Středočeského kraje a paní Aleně Hlaváčkové, starostce obce Břežany II..

Vás, zvolení zástupci kraje a obce, prosíme o pomoc, jak tuto situaci vyřešit, abychom zde mohli žít ve vzájemném respektu, klidu a pořádku, a které bude příkladem a vzorem pro naše děti.

Děkujeme
Občané obce Břežany II.

To whom will the petition be forwarded: Paní Mgr. Petře Peckové, hejtmance Středočeského kraje.

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 5

Zatím žádné komentáře.

Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition