Petice za odvolání Mgr. Patákové z funkce ředitelky ZŠ Formanská
391 signatures

Petice za odvolání Mgr. Patákové z funkce ředitelky ZŠ Formanská

Author: Ludmila Brancuzská | Uploaded: 22.01.2024 | 391 signatures
Share it with your friends

Milí rodiče, přátelé školy, spoluobčané a příznivci kvalitního vzdělávání,

 

touto petiční iniciativou bychom rádi vyjádřili svůj nesouhlas s výsledkem nedávného výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ Formanská v Újezdu u Průhonic. Vítězkou tohoto řízení se stala Mgr. Helena Patáková. Vzhledem k několika závažným zjištěním, které se týkají jejího profesního a etického chování, považujeme za nezbytné požadovat její odvolání z této pozice.

 

Jedním z hlavních důvodů, proč žádáme odvolání Mgr. Heleny Patákové, je její podezřelé jednání, které lze označit jako podvodné. V předložené koncepci řízení a rozvoje školy jsme objevili mnoho pasáží, které jsou doslovným opisem textů jiných autorů. Tento způsob vědomého vydávání cizích myšlenek a vizí za vlastní je nepřijatelný a v jakémkoli profesním prostředí by vedl k odebrání titulů a diplomů. Je neakceptovatelné, aby osoba, která se dopouští takového jednání, zastávala tak důležitou pozici jakou je ředitelka školy.

 

Mgr. Helena Patáková projevila ve své koncepci zarážející neznalost odborné terminologie, dokument obsahuje řadu chyb a nesmyslů. Absence odborné přesnosti a chyby v terminologii zpochybňují celkovou důvěryhodnost i kvalitu její koncepce.

 

Zároveň bychom rádi upozornili na přístup zřizovatele k celé záležitosti. Zastupitelstvo jsme seznámili s fakty ohledně konkurzního řízení a požádali je o přehodnocení, avšak na naše podložená zjištění a názory z řad rodičů nebyl brán ohled. S nástupem Mgr. Heleny Patákové do funkce ředitelky školy odejde podstatná část fungujícího pedagogického sboru, proto máme zcela oprávněné obavy o kvalitu vzdělávání na této škole. Ani tato skutečnost nebyla pro zřizovatele nikterak zásadní. Toto nedbalé jednání v nás vyvolalo vysokou míru nedůvěry v celý konkurzní proces.

Jsme zklamaní přístupem našich zastupitelů, a proto se obracíme na širší veřejnost a žádáme o podporu.

 

Vzhledem k výše uvedeným důvodům žádáme, aby byla Mgr. Helena Patáková odvolána z funkce ředitelky ZŠ Formanská v Újezdu u Průhonic, kterou má vykonávat s účinností od 1.3.2024.

 

Věříme, že tímto krokem se podaří obnovit důvěru ve vedení naší školy a zastupitelstvo naší obce, a především zajistit kvalitní vzdělávání pro naše děti.

 

Děkujeme za vaši podporu! 

 

To whom will the petition be forwarded: Městská část Praha - Újezd

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 62

25. 01. 2024 | Michal Fryc | Praha 4 - Újezd u Průhonic
Projednání této záležitosti na zasedání zastupitelstva 24. 1. 2024 bylo ze strany starosty a zastupitelstva k nám, zákonným zástupcům dětí a přítomným nespokojeným pedagogů školy pouhou fraškou se spoustou lží. Ztratili moji důvěru. Petici podpořím
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

24. 01. 2024 | Martin Doleček | Praha 9
Žádáme transparentnost, diskuzi a podporu kvalitních učitelů!
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

24. 01. 2024 | Ida Smékalová | Praha 4
Podepisuji. Veřejnost si zaslouží od svých volených zástupců transparentní jednání, vstřícný přístup a otevřenou diskuzi. Jde nám o naše děti.
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

24. 01. 2024 | Ivana Stainerova | Praha
Za 32 práce ve školství jsem se s takovým postupem nesetkala. Je evidentní, že zde nejde o zájmy dětí a rodičů, ale zájmy zřizovatele.
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

24. 01. 2024 | Marie Průšová | Újezd u Průhonic
Podporuji petici a doposavad zdravé prostředí v ZŠ Formanská, které ovšem tvoří učitelé, ředitel a ost. pracovníci. Pokud téměř všichni odcházejí, tak se děje něco špatného. Navíc odcházejí i děti. Je vůbec možné, že toto někdo podporuje? JUD. Průšová
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

24. 01. 2024 | Martin Doleček | Praha 9
Žádáme transparentnost, diskuzi a podporu kvalitních učitelů!
+2 | -0
doporučit +

Podpoření příspěvku je možné pouze po přihlášení. Přihlásit se nebo zaregistrovat

Sign this petition

Signatures | 391 (+40 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Alena Karlikova | Lovosice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Míchal Schwarzer | Praha
 • Eva Forgáčová | Praha
 • Data of the signer not published
 • Martin Pavlín | Přerov
 • Lucie Vlastníková Vlastníková | Nehvizdy
 • Jakub Bušil | Velvary
 • Data of the signer not published
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition