Petice  za revitalizaci veřejného prostoru hlavních dopravních tahů v Plzni
5 podpisů

Petice za revitalizaci veřejného prostoru hlavních dopravních tahů v Plzni

Autor: Jiří Krýsl | vloženo: 20.03.2024 | 5 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, tímto žádáme příslušné orgány a složky Statutárního města Plzně, IČ 00075370, o urychlenou přípravu a realizaci opatření k revitalizaci veřejného prostoru v oblasti hlavních dopravních tahů v Plzni směřující k:

- celkovému zklidnění automobilové dopravy;

- výraznému zvýšení nyní minimálního podílu ploch   veřejné zeleně a k průběžné péči a údržbě o ně

- všestranně vyváženému vyřešení vztahu jednotlivých druhů dopravy včetně současného nevyhovujícího vzájemného vztahu dopravy pěší a cyklistické (v to počítaje elektrokola, elektrokoloběžky a podobné moderní/módní druhy dopravy).

Máme za to, že poslední dobou zprovozněné komunikace, například silnice I/20 (v úseku I/27 až II/231) a II/215 (propojení silnic I/20 a I/26, tzv. západní okruh), zprovoznění záchytných parkovišť (například P+R Dobřanská, P+R náměstí Emila Škody, P+G Kotkova ulice) a další připravovaná opatření snížila dopravní zátěž některých dopravních tahů natolik, že je možné přistoupit k intenzivní přípravě a následné postupné realizaci opatření směřujících k tomu, aby se z původně tranzitních tras staly třídy plné zeleně a života.

Zároveň se domníváme, že vhodně zvolená opatření umožní další kvalitativní rozvoj revitalizovaných oblastí a jejich nejbližšího okolí a přispějí ke všestrannému zvýšení kvality života včetně zvýšení kvality bydlení, zvýšení bezpečnosti a rozvoje podnikání.

Poznámka: Tato petice vznikla v reakci na četné požadavky rozšířit Petici za revitalizaci oblasti ulic Skvrňanská a Přemyslova (nebyla podána) na celé území města.

Komu bude petice předána: Statutární město Plzeň

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 1

09. 04. 2024 | Jan Havránek | Plzeň
Díky!
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 5

  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jan Havránek | Plzeň
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Jaroslav Pojar | Plzeň
  • Jiří Krýsl | Plzeň
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici