Petice  za revitalizaci veřejného prostoru hlavních dopravních tahů v Plzni
5 signatures

Petice za revitalizaci veřejného prostoru hlavních dopravních tahů v Plzni

Author: Jiří Krýsl | Uploaded: 20.03.2024 | 5 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní, tímto žádáme příslušné orgány a složky Statutárního města Plzně, IČ 00075370, o urychlenou přípravu a realizaci opatření k revitalizaci veřejného prostoru v oblasti hlavních dopravních tahů v Plzni směřující k:

- celkovému zklidnění automobilové dopravy;

- výraznému zvýšení nyní minimálního podílu ploch   veřejné zeleně a k průběžné péči a údržbě o ně

- všestranně vyváženému vyřešení vztahu jednotlivých druhů dopravy včetně současného nevyhovujícího vzájemného vztahu dopravy pěší a cyklistické (v to počítaje elektrokola, elektrokoloběžky a podobné moderní/módní druhy dopravy).

Máme za to, že poslední dobou zprovozněné komunikace, například silnice I/20 (v úseku I/27 až II/231) a II/215 (propojení silnic I/20 a I/26, tzv. západní okruh), zprovoznění záchytných parkovišť (například P+R Dobřanská, P+R náměstí Emila Škody, P+G Kotkova ulice) a další připravovaná opatření snížila dopravní zátěž některých dopravních tahů natolik, že je možné přistoupit k intenzivní přípravě a následné postupné realizaci opatření směřujících k tomu, aby se z původně tranzitních tras staly třídy plné zeleně a života.

Zároveň se domníváme, že vhodně zvolená opatření umožní další kvalitativní rozvoj revitalizovaných oblastí a jejich nejbližšího okolí a přispějí ke všestrannému zvýšení kvality života včetně zvýšení kvality bydlení, zvýšení bezpečnosti a rozvoje podnikání.

Poznámka: Tato petice vznikla v reakci na četné požadavky rozšířit Petici za revitalizaci oblasti ulic Skvrňanská a Přemyslova (nebyla podána) na celé území města.

To whom will the petition be forwarded: Statutární město Plzeň

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 1

09. 04. 2024 | Jan Havránek | Plzeň
Díky!
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 5

  • Data of the signer not published
  • Jan Havránek | Plzeň
  • Data of the signer not published
  • Jaroslav Pojar | Plzeň
  • Jiří Krýsl | Plzeň
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition