Zajištění pravidelných audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města Sokolov
42 podpisů chybí 158

Zajištění pravidelných audiovizuálních záznamů z jednání zastupitelstva města Sokolov

Autor: Tereza Flaková | vloženo: 18.09.2017 | 42 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, občané města Sokolov, žádáme, abychom měli možnost zhlédnout zasedání zastupitelstva města Sokolov i v případě, že se tohoto zasedání nemůžeme zúčastnit. Žádáme, aby byl ze všech zasedání zastupitelstva města Sokolov, jakožto zástupců nás občanů, pořizován audiovizuální záznam a tento záznam byla vždy přístupný nám občanům zveřejněním na webových stránkách města tak, jak je to běžné i jiných městech v ČR. Tento záznam by měl být zveřejněn do jednoho pracovního dne od konání zasedání zastupitelstva.

 

Důvody žádosti:

My, občané města Sokolov, máme právo na plné informace z jednání zastupitelstva města, ačkoliv nejsme schopni se každého jednání zastupitelstva města osobně zúčastnit.
Zastupitelé i soukromé osoby, které se jednání osobně zúčastňují, je možné nahrávat, protože na zasedání vystupují veřejně ve věci veřejného zájmu.
Zpřístupnění videozáznamu občanům je potřebné pro ochranu práv třetích osob, tedy nás občanů, je významným prvkem veřejné kontroly výkonu samosprávy.
Na základě rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 11.5.2005, sp. Zn. 30 Cdo 64/2004, podle kterého „…Ustanovení § 11 a § 12 obč. zák. poskytují ochranu jen těm projevům fyzických osob, jež mají osobní povahu. Osobní povahu proto – jak z logiky věci plyne – zpravidla nemají projevy, ke kterým dochází při výkonu povolání, při obchodní či veřejné činnosti…“.

 

Děkujeme

 

Za petiční výbor:

Tereza Flaková
Lukáš Zykán
Miroslav Balatka

 

Za petiční výbor je oprávněn jednat:

Tereza Flaková, trvale bytem Bratislavská 776, 356 01 Sokolov

 

Komu bude petice předána: Zastupitelstvu města Sokolov Město Sokolov Zastupitelstvu města Sokolov Rokycanova 1929 356 01 Sokolov

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 42 (+1 nepotvrzený)

 • Gabriela Sichrovská | Praha
 • Irena Reichlová | Sokolov
 • Lucie Křenková | Sokolov
 • Mervin Tichý Tichý | Sokolov
 • Gabriela Tichá | Sokolov
 • Jan Růžička | Sokolov
 • Jana Kubová | Sokolov
 • Jaroslava Vopálková | Sokolov
 • Vlasta Pudilová | Březová
 • Jitka Valíšková | Sokolov
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici