Živý les pro živý region
448 podpisů chybí 9552

Živý les pro živý region

Autor: Barbora Lungová | vloženo: 16.03.2023 | 448 podpisů
Sdílejte s přáteli

Petice iniciativy Živý les pro živý region

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme o změnu hospodaření Lesů ČR, s. p. na území Ždánického lesa a Chřibů. Nesouhlasíme s prováděním plošné holosečné těžby ve zdravých listnatých porostech, která vede k rozsáhlým změnám ve struktuře a složení lesních porostů.

Náš region patří mezi oblasti nejvíce dotčené klimatickými změnami v rámci České republiky. Listnaté lesy (doubravy, dubohabřiny a bučiny) jsou zde jedním z mála prvků, které pomáhají ochlazovat klima, zadržují vodu, brzdí extrémní klimatické jevy a zabraňují erozi. Navíc jsou místem vysoké biodiverzity, poskytují dřevo pro místní obyvatele a patří mezi nejoblíbenější a nejkrásnější oblasti v našem regionu.

Plošnou holosečnou těžbou náš region přichází o tento stabilizující prvek, což povede ke zhoršení projevů klimatické změny, především k úbytku vody v krajině a k zásadnímu snížení všech výše uvedených hodnot lesních porostů.

Žádáme proto, aby již dále nebyl prováděn holosečný způsob těžby listnatých lesů v našem regionu a aby byl při těžbě prováděn pouze způsob výběrný a podrostní. Dále žádáme, aby došlo k zásadnímu snížení objemu těžby a aby byla prodlužena doba obmýtí lesních porostů. Žádáme, aby části lesů, zejména porosty straší 110 let, byly ponechány zcela bez těžby k zachování biologické rozmanitosti.

Dále požadujeme, aby byl zahájen proces zajištění ochrany našich lesů, a to nejlépe do podoby zvláště chráněného území jako chráněná krajinná oblast Středomoravské Karpaty. Cílem ochrany území s lesními porosty bude dosažení kompromisu z hlediska lesního hospodaření zaměřeného na produkci dřeva a ochrany lesních porostů jako zdroje mnoha ekosystémových služeb a funkcí.

Adresáty této petice jsou:

Lesy ČR, s. p., Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

Ministerstvo zemědělství ČR, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1

Ministerstvo životního prostředí ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

 

Iniciativa Živý les pro živý region je organizována Českým svazem ochránců přírody Kyjov.

Za petiční výbor:

Mgr. Zuzana Veverková, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Kyjov, Nětčická 2650/2a, 697 01 Kyjov, tel: 776 355 952, email: zuzana.veverkova@seznam.cz

Mgr. et MgA. Barbora Lungová, členka ČSOP Kyjov, členka Komise pro životní prostředí města Kyjova, akademická pracovnice na FaVU VUT v Brně, Janáčkova 798, 697 01 Kyjov, tel: 776 193 812, email: barbora.lungova@centrum.cz

Mgr. Hana Bednaříková, zástupkyně ředitele Střední školy polytechnické, Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov, tel: 774 405 607, email: bednarikova@sspkyjov.cz

Daniel Čmelík, místostarosta, Tyršova 158, 697 01 Kyjov, tel: 777 442 531, email: d.cmelik@mukyjov.cz

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru (klauzule vyžadovaná § 5 odst. 1 zák. č. 85/1990 Sb.).

Komu bude petice předána: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha 1

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 37

22. 05. 2023 | Petr Růžička | Kyjov
Přírodu musíme chránit a pečovat o ní,vždyť je tady pro nás a stromy sázet,ne kácet!!
+0 | -0
doporučit +
09. 05. 2023 | Jiří Pavelka | Valašská Bystřice
Přeji úspěch Vaší snaze a držím palce, ale nebude to jednoduché, vím o tom své.
+0 | -0
doporučit +
08. 05. 2023 | Radim Demel | Bučovice
Děkuji za vaše úsilí a snahu zastavit tu devastaci. Je opravdu nepochopitelné, jakým způsobem je v posledních letech Ždánický les plundrován.
+0 | -0
doporučit +
06. 05. 2023 | Mojmír Vlašín | Brno
Chřiby už dávno měli být CHKO !
+0 | -0
doporučit +
06. 05. 2023 | Petra Ostřížková | Dubňany
Připojuji se a věřím, že se už lidí vzpamatují a uvědomí si, že bez lesa, bez zelené brzo nebudeme ani my.
+0 | -0
doporučit +
04. 05. 2023 | Mgr. Irena Himlová | Kralupy nad Vltavou
Vážím si Vaší snahy, fandím Vám!!!! Bez lesů nemůže být život!!!!! CHCEME LESY I ŽIVOT ZACHOVAT PRO DALŠÍ GENERACE!!!!!
+0 | -0
doporučit +
30. 04. 2023 | Simona Polakova Polakova | Ceske budejovice
My se fakt nepoučíme...
+0 | -0
doporučit +
26. 04. 2023 | Dana Kinclová (Dvořáková) | Brno
Přírodu musíme chránit. Děkuji za možnost podpořit a doufám, že se zadaří!
+0 | -0
doporučit +
23. 04. 2023 | Blahoslav Jurina | CZ
<a href=" ">as</a>
[url= ]sa[/url]
[link_сtext](https://google.com)
"sa":http://
[a href="sdd"]sd[/a]
+0 | -0
doporučit +
23. 04. 2023 | Blahoslav Jurina | CZ
https://e-petice.cz/petitions/nechme-kone-na-staromaku.html?comments-cid=127541&do=comments-vote
!!!
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 448 (+34 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Barbora Šubertova | Ždánice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Markéta Hlavsová | Hradec Králové
 • Jan Horňák | Kyjov
 • Karel Groulík | Bystřice nad Pernštejnem
 • Filip Vorba | Radkov
 • Petr Růžička | Kyjov
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Adéla Vrkoslavová | Mnichovo Hradiště
 • Helena Tovarkova | Brno
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici