Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě
101 podpisů chybí 99

Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě

L'auteur: Klára Jirásková | Téléchargé: 15.11.2021 | 101 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní občané, reagujeme na usnesení Rady města Poděbrady č. 544/2021 ze dne 20.10. 2021, kterým doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu za účelem výstavby komerčního centra v lokalitě Přední Lhota, u kruhového objezdu. Ačkoliv byl návrh dne 3.11. po diskuzi stažen z jednání zastupitelstva, může být předložen znovu. Prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Poděbrady návrh odmítli a zachovali dosavadní určení pozemků.

Přestože je vjezd do Poděbrad již částečně využíván ke komerčním a podnikatelským činnostem, tato část mezi silnicí I. třídy č. 38 a silnicí č. 611 slouží k zemědělským účelům. Na západ od silnice č. 38 se dosud nachází jen zastavěná část Přední Lhoty a jeden dům. V platném územním plánu není počítáno s využitím pozemků parc.č. 148, parc.č. 200/41, parc. č. 166/1 a parc.č. 166/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad pro výstavbu ani komerční využití. Schválením navrhované změny by umožnilo využít pozemky jako plochu občanské vybavenosti, ke komerčním a podnikatelským účelům, k prodeji a skladování.

Máme obavy, že další rozšíření komerční a průmyslové zóny u vjezdu do lázeňského města přinese negativní důsledky nejen pro obyvatele Přední Lhoty. Zejména se obáváme neúnosného zvýšení dopravy v oblasti kruhového objezdu, který je už nyní nárazově přetížen a blokuje vjezd do Poděbrad. Kolony u kruhového objezdu by mohli řidiči začít objíždět přes Přední Lhotu a Kluk.

Dále zřejmě dojde k navýšení světelného znečištění s přímým dopadem na občany Přední Lhoty, zvýšení hladiny emisí, hluku a k celkovému nárůstu dopravy směrem do Kluku a Poděbrad. 

Důsledkem změny územního plánu bude prolomení stávající hranice města, zábor zemědělské půdy, tj. stavba na tzv. greenfieldu, zvýšení teploty v okolí budov a parkoviště, komplikace při výjezdu a nájezdu do komerční zóny. Vizualizace představuje osm nižších budov, zahrnuje zeleň a předpokládá napojení odbočovacími pruhy na silnici č.611. Toto ovšem není závazná a konečná podoba projektu, a zejména dopady na dopravu v okolí kruhového objezdu nejsou známy, protože při jeho stavbě se s centrem nepočítalo. Vizualizace komerční zóny vůbec neřeší možnost bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty.

Poděbrady jsou lázeňským městem a kromě toho jsou vyhledávaným místem k trvalému bydlení i rekreaci pro svou polohu na řece a množství zeleně ve městě. Poděbrady mají pověst klidného menšího sídla s historicky, architektonicky a esteticky cenným centrem, obklopeným širokým pásem zeleně, lesů, jezer a polí. Nevidíme důvod pro další rozšiřování komerčních a průmyslových zón na zemědělské půdě a znehodnocování původně zelených vjezdů do města.

Žádáme proto touto peticí zastupitelky a zastupitele města Poděbrady, aby návrh na změnu územního plánu zamítli.

Komu bude petice předána: Město Poděbrady

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Messages | 8

22. 01. 2022 | Antonin Titzl Titzl | Poděbrady
Poděbrady jsou "lázně", tak by tu měl být klid, obchaďáků je tady už tak dost, a provoz u nás leckdy šílený, o tom, že by se mělo jezdit okolo hřiště 30km/h ani nemluvím, lidi by se probrat, je fajn jít na procházku a vidět i dnes srnky na poli
+0 | -0
doporučit +
18. 01. 2022 | Jaipur CallGirls | Jaipur
A debt of gratitude is in order for imparting decent data to us. Escorts in Jaipur like your post and all you share with us is forward-thinking and very enlightening, I might want to bookmark the page so Jaipur Call Girls can come here again to understand you, as you have worked effectively
+0 | -0
doporučit +
15. 12. 2021 | Vlasta Abadžievová | Poděbrady
Poděbrady se svými 14 tisíci obyvatel mají nadbytek různých supermarketů a jiných řetězců a k tomu se ještě plánuje výstavba zbytečného Kauflandu. Zabírání zemědělské půdy pro jiné účely by se mělo zakázat. V konkrétním případě záměr je krajně nebezpečný z hlediska přetíženosti dopravy již dnes, kruhák D38/611 způsobuje značné dopravní zácpy i vzhledem k mimořádně intenzivní kamionové dopravě po D38 . Kritická situace je každý den po 16.hod. a to zejména v pátek.
+0 | -0
doporučit +
30. 11. 2021 | Adriana Dostálová Dostálová | Neratovice
Držím palce.
+0 | -0
doporučit +
29. 11. 2021 | Jan Loucký | Poděbrady
K petici se připojuji jak člen představenstva OSBD Poděbrady. Žádalo o stavební povolení k rozestavbě budovy OSBD čp. 169, aby vzniklo 7 bytů pro potřeby občanů města. účel mi byl zamítnut prý průmysl.zóna.
Využijme tedy stávající.
+0 | -0
doporučit +
19. 11. 2021 | Boris Cacara | Podebrady
Je to správná věc, je tu dost brownfield na podobné věci. Znehodnocování zemědělské půdy v Polabí i v samotných Poděbradech bylo dost!
+0 | -0
doporučit +
19. 11. 2021 | Iva Oxböll Oxböll | Opolany
Je mi velice líto každého metru čtverečního půdy, která přestane být obdělávána a osazována, každého stromu, který je zbytečně pokácen a každého prostoru, který je nadměrně osvětlován.
Chudák příroda i my!
+0 | -0
doporučit +
19. 11. 2021 | parul sharma | delhi
Well-Written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Mumbai Escorts ||
Escorts Service in Harrington Road ||
Pattaravakkam Escorts Service ||
Chennai Escort ||
Escorts in Alwarpet
Keep doing what you are doing – can't pause to read more posts. Thanks for the precious help.
+0 | -0
doporučit +

Signer cette pétition

Signatures | 101 (+3 nepotvrzené)

Podpisový arch v PDF
 • Jiří Kňourek Kňourek | Miletín
 • petr kostrhon | poděbrady
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Filip Kvapil | Poděbrady
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Blanka Kvapilová | Poděbrady
 • Petr Kvapil | Poděbrady
Tu veux un changement? Commence ici!
 • Crée
 • Soutiens
 • Partage
Créer une pétition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku