Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě
75 signatures remaining 125

Petice proti výstavbě komerční zóny v Přední Lhotě

Author: Klára Jirásková | Uploaded: 15.11.2021 | 75 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní občané, reagujeme na usnesení Rady města Poděbrady č. 544/2021 ze dne 20.10. 2021, kterým doporučila zastupitelstvu schválit změnu územního plánu za účelem výstavby komerčního centra v lokalitě Přední Lhota, u kruhového objezdu. Ačkoliv byl návrh dne 3.11. po diskuzi stažen z jednání zastupitelstva, může být předložen znovu. Prostřednictvím této petice žádáme, aby zastupitelé města Poděbrady návrh odmítli a zachovali dosavadní určení pozemků.

Přestože je vjezd do Poděbrad již částečně využíván ke komerčním a podnikatelským činnostem, tato část mezi silnicí I. třídy č. 38 a silnicí č. 611 slouží k zemědělským účelům. Na západ od silnice č. 38 se dosud nachází jen zastavěná část Přední Lhoty a jeden dům. V platném územním plánu není počítáno s využitím pozemků parc.č. 148, parc.č. 200/41, parc. č. 166/1 a parc.č. 166/2 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad pro výstavbu ani komerční využití. Schválením navrhované změny by umožnilo využít pozemky jako plochu občanské vybavenosti, ke komerčním a podnikatelským účelům, k prodeji a skladování.

Máme obavy, že další rozšíření komerční a průmyslové zóny u vjezdu do lázeňského města přinese negativní důsledky nejen pro obyvatele Přední Lhoty. Zejména se obáváme neúnosného zvýšení dopravy v oblasti kruhového objezdu, který je už nyní nárazově přetížen a blokuje vjezd do Poděbrad. Kolony u kruhového objezdu by mohli řidiči začít objíždět přes Přední Lhotu a Kluk.

Dále zřejmě dojde k navýšení světelného znečištění s přímým dopadem na občany Přední Lhoty, zvýšení hladiny emisí, hluku a k celkovému nárůstu dopravy směrem do Kluku a Poděbrad. 

Důsledkem změny územního plánu bude prolomení stávající hranice města, zábor zemědělské půdy, tj. stavba na tzv. greenfieldu, zvýšení teploty v okolí budov a parkoviště, komplikace při výjezdu a nájezdu do komerční zóny. Vizualizace představuje osm nižších budov, zahrnuje zeleň a předpokládá napojení odbočovacími pruhy na silnici č.611. Toto ovšem není závazná a konečná podoba projektu, a zejména dopady na dopravu v okolí kruhového objezdu nejsou známy, protože při jeho stavbě se s centrem nepočítalo. Vizualizace komerční zóny vůbec neřeší možnost bezpečného přístupu pro chodce a cyklisty.

Poděbrady jsou lázeňským městem a kromě toho jsou vyhledávaným místem k trvalému bydlení i rekreaci pro svou polohu na řece a množství zeleně ve městě. Poděbrady mají pověst klidného menšího sídla s historicky, architektonicky a esteticky cenným centrem, obklopeným širokým pásem zeleně, lesů, jezer a polí. Nevidíme důvod pro další rozšiřování komerčních a průmyslových zón na zemědělské půdě a znehodnocování původně zelených vjezdů do města.

Žádáme proto touto peticí zastupitelky a zastupitele města Poděbrady, aby návrh na změnu územního plánu zamítli.

To whom will the petition be forwarded: Město Poděbrady

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 5

30. 11. 2021 | Adriana Dostálová Dostálová | Neratovice
Držím palce.
+0 | -0
doporučit +
29. 11. 2021 | Jan Loucký | Poděbrady
K petici se připojuji jak člen představenstva OSBD Poděbrady. Žádalo o stavební povolení k rozestavbě budovy OSBD čp. 169, aby vzniklo 7 bytů pro potřeby občanů města. účel mi byl zamítnut prý průmysl.zóna.
Využijme tedy stávající.
+0 | -0
doporučit +
19. 11. 2021 | Boris Cacara | Podebrady
Je to správná věc, je tu dost brownfield na podobné věci. Znehodnocování zemědělské půdy v Polabí i v samotných Poděbradech bylo dost!
+0 | -0
doporučit +
19. 11. 2021 | Iva Oxböll Oxböll | Opolany
Je mi velice líto každého metru čtverečního půdy, která přestane být obdělávána a osazována, každého stromu, který je zbytečně pokácen a každého prostoru, který je nadměrně osvětlován.
Chudák příroda i my!
+0 | -0
doporučit +
19. 11. 2021 | parul sharma | delhi
Well-Written article. It will be supportive to anyone who utilizes it, including me. Mumbai Escorts ||
Escorts Service in Harrington Road ||
Pattaravakkam Escorts Service ||
Chennai Escort ||
Escorts in Alwarpet
Keep doing what you are doing – can't pause to read more posts. Thanks for the precious help.
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 75 (+3 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Romana Hašková | Praha
 • Lukáš Bartoš | Praha 10
 • Petra Vřesová | Neratovice
 • Adriana Dostálová Dostálová | Neratovice
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Martin Jedlička Jedlička | Jinocany
 • Táňa Koutná Koutná | Velké Přílepy
 • Data of the signer not published
 • David Housa | Praha
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku