Petice proti zničení údolí Zdobnice přehradou Pěčín
1114 podpisů

Petice proti zničení údolí Zdobnice přehradou Pěčín

L'auteur: Martin Hanousek | Téléchargé: 30.10.2016 | 1114 podpisů
Sdílejte s přáteli

Hlavním cílem této petice je vyjádření nesouhlasu s další přípravou nebo snad samotnou realizací vodního díla Pěčín na řece Zdobnici v první zóně CHKO Orlické hory a Evropsky významné lokalitě CZ0520604 - Zdobnice – Říčka a podnět k vyřazení lokality z Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod.


Proto my, níže podepsaní:
nesouhlasíme s další přípravou a výstavbou vodní nádrže Zdobnice, Pěčín na řece Zdobnici
vyzýváme Vládu ČR, Ministerstvo zemědělství a Povodí Labe, aby zastavily projekční práce a jinou přípravu vodního díla Pěčín
• vyzýváme Vládu ČR, aby ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství vyřadila lokalitu Pěčín z Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod

vyzýváme příslušné instituce, aby v boji se suchem a povodněmi začaly připravovat a hlavně realizovat přírodě blízká opatření (např. revitalizace toků, obnova mokřadů, péče o zemědělskou půdu) a k přírodě citlivá technická opatření (např. podpora vodovodní infrastruktury)

 

Důvody našeho nesouhlasu:
a) realizace vodní nádrže Pěčín by představovala devastaci přírodně cenného území národního a evropského významu. Dané území je natolik cenné, že by mělo být jednoznačně předem vyloučeno z úvah o stavbě přehrady.
b) příslušné instituce zcela ignorují jiné technické alternativy, které respektují ochranu přírody a krajiny, a neověřily ani přírodě blízká opatření, která podpoří zadržování vody v krajině a zlepšení stavu vodních zdrojů. Před uvažováním nad stavbou přehrad by měla být zrealizována všechna možná přírodně citlivá opatření.
c) nesmyslnost stavby vodní nádrže pro pitnou vodu dokonce odmítají sami vodohospodáři, kteří spravují zdroje pitné vody (např. sdružení SOVAK – vyzvalo k podpoře investic do infrastruktury vodovodů, které umožní přečerpávat vodu mezi různými zdroji pitné vody a zlepšit tak odolnost území proti suchu a případnému výpadku jednotlivých zdrojů).


Více na http://stoppecin.cz/
Facebook: Přehradu v Pěčíně nechceme!
www.facebook.com/groups/1097807136917724


 

Aktuality

20.03.2017 10:02

16. března proběhla veřejná debata k přehradě Pěčín. Níže přidáváme pár odkazů k reportážím. Petice proti přehradě bude předána úřadům i Vládě ČR i Královéhradeckému kraji. Budeme Vás dále informovat na Facebooku ve skupině Přehradu v Pěčíně nechceme! nebo na webu www.stoppecin.cz

Podpisy pod elektronickou verzi petice sbíráme i nadále!

za petiční výbor

Martin Hanousek

 

Odkazy:

http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/nadrz-nechceme-uslysi-nas-hlas-vlada-20170319.html


http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100316/obsah/530793-nova-prehrada-na-labi

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/2059018-stat-zvazuje-stavbu-prehrady-v-orlickych-horach-proti-jsou-ekologove-i-mistni

 

05.06.2017 09:22

Dorazila nám první oficiální odpověď na petici a to z Ministerstva životního prostředí - najdete ji zde: http://stoppecin.cz/petice/ nebo ve Facebook skupině Přehradu v Pěčíně nechceme zde: www.facebook.com/groups/1097807136917724/

Odpověď Ministerstva životního prostředí je velmi pěkně napsána a zásadní je, že se zcela ztotožňuje s agrumenty petice, že nebyla zpracována žádná alternativní řešení a že příprava přehrady je zásadně předčasná a nekoncepční.

za petiční výbor

Martin Hanousek

 

 

 

18.04.2018 10:11

Vláda ČR rozhodla dnes 18. 4. 2018 o zastavení projekčních prací na přípravě vodní nádrže Pěčín. Dokument Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství konstatoval, že: "aktuální potřeba tohoto vodního díla v lokalitě nebyla prokázána. S ohledem na výrazné nesouhlasy s výstavbou vodního díla Pěčín a neprokázanou aktuální potřebu tohoto vodního díla v lokalitě se v současné době nedoporučuje pokračovat v přípravách realizace"

Více třeba zde: https://hradec.idnes.cz/prehrada-pecin-orlicke-hory-vlada-nadrz-fcg-/hradec-zpravy.aspx?c=A180418_396066_hradec-zpravy_tuu

Děkuji všem, kdo porpořili elektronickou nebo tištěnou petici. Aktivní vyjádření názorů veřejnosti mělo a má smysl. Budeme nadále území hlídat.

s pozdravem

Mgr. Martin Hanousek - krajinný ekolog a krajský zastupitel
www.stoppecin.cz
Facebook: https://www.facebook.com/groups/1097807136917724/

 

 

 

 

Komu bude petice předána: Ministerstvo zemědělství, MŽP, Královéhradecký kraj, Vláda ČR, Povodí Labe s. p.

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Messages

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Signer cette pétition

Signatures | 1114 (+78 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lída Valentová | Praha
 • Kristýna Říhová | Pardubice
 • Pavel Šklíba | Pardubice
 • Kamila Jermářová | Pardubice
 • Michaela Smetáková Smetáková | Pardubice 3
 • Hana Matoušková | Pardubice
 • Mikuláš Daněk Daněk | Brno
 • Alice Vybíralová | Náměšť na Hané
Tu veux un changement? Commence ici!
 • Crée
 • Soutiens
 • Partage
Créer une pétition