LEGALIZACE 1016 signatures remaining 248984

LEGALIZACE

 

 

Petice za legalizaci marihuany a THC v České republice

 

Adresováno: Parlamentu České republiky, Senátu České republiky 

 

My, níže podepsaní občané České republiky, tímto žádáme Parlament České republiky a Senát České republiky o přijetí zákona, který by legalizoval marihuanu a THC pro rekreační a medicínské účely. Tato petice je založena na následujících klíčových bodech:

 

Regulace a bezpečnost: Legalizace umožní zavést přísnou regulaci trhu s marihuanou, což zvýší bezpečnost spotřebitelů a sníží nelegální obchod. Požadujeme aby regulace zahrnovali: prodej od 18ti let, obsah D9THC do 40%, prodej pouze ve specializovaných prodejnách, kontrola kvality na těžké kovy a pesticidy, nákup maximálně 60g na osobu za měsíc a samopěstování v množství až 9 rostlin na osobu.

Ekonomické přínosy: Legalizace marihuany přinese významné ekonomické přínosy, včetně nových pracovních míst, zvýšených daňových příjmů a podpory ekonomického růstu.

Veřejné zdraví: Přísná regulace umožní lepší kontrolu kvality marihuany a sníží rizika spojená s její konzumací. Legalizace také umožní lepší přístup k medicínskému konopí pro pacienty, kteří ho potřebují.

Omezení černého trhu: Legalizace a regulace omezí černý trh s marihuanou a sníží zisky organizovaného zločinu.

Lidská práva a svobody: Legalizace marihuany je krokem k větší osobní svobodě a respektování práv jednotlivců rozhodovat o vlastním životním stylu..

 

Petice dále žádá, aby byl proces legalizace marihuany zahrnut do legislativního procesu ještě v aktuálním volebním období a aby byla zajištěna transparentnost a zapojení veřejnosti v průběhu přijímání zákona.

 

Za petiční výbor: 

Jakub Tichý

Svatava Hýblová

Radek Billa

 
PRO420 s.z 

Kurzova 2222/16

155 00 Praha

 

 

 

Author: Radek Billa | 1016 signatures

More >
Petice za záchranu Galerie kritiků 2 signatures

Petice za záchranu Galerie kritiků

Věc: Podpora a zachování činnosti Galerie kritiků v Paláci Adria

My, níže podepsaní občané a příznivci kultury, bychom vás rádi upozornili na vážnou situaci, které čelí Galerie kritiků a Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků z.s.(dále jen „Sdružení“).  Z důvodu stoprocentního zdražení nájmu prostor v Paláci Adria hrozí, že tato významná kulturní instituce bude nucena ukončit svou činnost. Žádáme vás proto o podporu k zajištění dalšího fungování Galerie kritiků.

O Galerii kritiků

Galerie kritiků byla zřízena jako nezisková instituce v roce 2001 za účelem poskytování hodnotných kulturních služeb v centru Prahy. Od té doby se stala významným kulturním centrem s bohatým výstavním programem a pravidelnými mezinárodními výstavami. Každoročně pořádá soutěž Ceny kritiky za mladou malbu, která podporuje mladé umělce do 30 let, a je důležitou platformou pro začínající talenty.

Význam galerie

Kultura a vzdělávání - galerie přispívá k rozvoji kulturní vzdělanosti a zájmu veřejnosti o současné výtvarné umění, poskytuje vzdělávací programy, komentované prohlídky a besedy s umělci široké veřejnosti.
Podpora umělců - galerie poskytuje prostor mladé generaci umělců, čímž podporuje jejich profesní růst a integraci do mezinárodní umělecké scény.
Mezinárodní spolupráce - díky spolupráci se zahraničními partnery a mezinárodním výstavám galerie zvyšuje prestiž českého umění v zahraničí.

Aktuální situace

Zdražení nájmu v Paláci Adria ohrožuje ekonomickou stabilitu Galerie kritikůa její schopnost poskytovat kvalitní kulturní služby. I přes maximální úspory a získávání finančních prostředků z různých zdrojů, včetně grantů, příspěvků a vlastních aktivit, není Sdružení schopno pokrýt zvýšené náklady na nájem.

Prostor Galerie kritiků v 1. patře budovy Adria není vhodný ani pro galerijní činnost, ani pro komerční podnikání. Sdružení trvalo deset let, než přesvědčilo své publikum o vstupu do galerie po schodech či výtahem. Budova navíc potřebuje opravy a chátrá, což negativně ovlivňuje všechny nájemce. Přestože nájem je hrazen městskými granty, zvýšení nájmu činí komerční pronájem pro Galerii kritiků zcela nereálným.

Sdružení nejen pořádá výstavy, ale také hájí profesní, sociální a autorská práva svých členů, organizuje mezinárodní projekty a slouží jako informační zdroj pro odbornou i širokou veřejnost. Pro rok 2024 jsou plánovány významné zahraniční výstavy z Makedonie a Holandska, které nyní hrozí zrušením.Likvidace galerie by měla vážné dopady na uměleckou obec.

Naše žádost

Zachování výše nájmu: Žádáme o zachování stávající výše nájmu nebo její přiměřené navýšení, které by umožnilo galerii pokračovat ve své činnosti bez finančního kolapsu.
Podpora z veřejných zdrojů: Apelujeme na Magistrát hlavního města Prahy, aby poskytl dodatečnou finanční podporu pro zajištění činnosti Galerie kritiků jako důležité kulturní instituce.
Ochrana kulturního dědictví: Vyzýváme majitele Paláce Adria, aby zvážili kulturní hodnotu a tradici Galerie kritiků a podpořili její zachování.

Proč je Vaše podpora důležitá

Vaše podpora je klíčová pro udržení kulturního bohatství Prahy a pokračování činnosti galerie, která již více než dvě desetiletí obohacuje kulturní život našeho města. Společně můžeme zajistit, že Galerie kritiků bude i nadále místem, kde se setkávají umělci, kritici a široká veřejnost, a kde se tvoří a prezentuje výtvarné umění na nejvyšší úrovni.

Prosíme všechny, kteří souhlasí s touto peticí, aby připojili svůj podpis a pomohli nám zachránit Galerii kritiků. Děkujeme vám za podporu!

Kontakt

Mgr. Vlasta Čiháková-Noshiro, Ph.D.
Předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, kurátorka Galerie kritiků, Palác Adria v Praze

 

Author: Vlasta Čiháková Noshiro | 2 signatures

More >
Zrušení zákona č. 13/2021 Sb. kterým se mění přístupnost k osobním zbraním na sebeobranu 2 signatures remaining 499998

Zrušení zákona č. 13/2021 Sb. kterým se mění přístupnost k osobním zbraním na sebeobranu

My lidé a občané České republiky svým podpisem níže žádáme o zrušení zákona č. 13/2021 Sb., který v dnešní době, kdy bezpečnost není zaručena, naší bezpečnost značně zhoršuje.

Na sebeobranu a osobní bezpečnost máme právo dle zákona č. 2/1993 Sb. Listiny základních práv a svobod. Evropská unie a vláda České republiky nám užití těchto práv značně přitěžuje až znemožňuje. Tento zákon, bez něhož jsme se vždy obešli, nám přitěžuje až znemožňuje užití následujících práv:

Oddíl první - Základní lidská práva a svobody
- Článek 6. odstavec 1. "Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením."

- Článek 7. odstavec 1. "Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena."

- Článek 10. odstavec 3. "Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života."

- Článek 12. odstavec 1. "Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí."

Lidé, kteří nevlastní nebo nemohou vlastnit osobní dopravní prostředek, jako je například osobní automobil, mají fyzické postižení omezující pohyb nebo mají jiné problémy znemožňující pohyb, si nemohou dle zákona č. 13/2021 Sb. zakoupit plynové (expanzní) zbraně ráže vyšší než 6,35 mm. Jelikož taková to ráže je u pistolových provedeních vzácná, není tudíž téměř možné si osobní obrannou zbraň pořídit bez osobního odběru a registrace na oddělení Policie České republiky.

To znamená, že firma, která takové to osobní obranné zbraně prodává, například sídlí na opačné straně země České republiky a lidé s jakýkoliv omezením, nejsou schopni se na místo dostat. Místo toho, aby lidé měli možnost si osobní obrannou zbraň pořídit a nechat odeslat domů, jako jakýkoliv jiný obranný prostředek, si jej jinak pořídit nemohou. Smysl listiny základních práv a svobod je tudíž narušen a lidé nemají možnost se bránit proti trestné činnosti a jiným neoprávněným vlivům vůči nim, které je může stát dočasná až doživotní újma na zdraví nebo na životě.

Plynové (expanzní) pistole byly již od začátku vyrobeny k sebeobraně, cvičení v manipulaci se zbraní, vystřelování pyrotechniky (světlic), sběratelství, výcviku loveckých a policejních psů a k filmovým a divadelním představením. Jsou zkonstruovaná výlučně pro použití nábojek, které uvolňují dráždivý plyn a vytvářejí akustický efekt. Není možné do nich vložit ostrý náboj. Po úpravě pro neoprávněné účely by byla zničená.

Více informací zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Plynovka

Zdroj náhledu securitymagazin.cz

Author: Jakub Křivohlavý | 2 signatures

More >
Podpora výstavby mateřské a základní školy ZAYA v Poříčí nad Sázavou 2 signatures remaining 498

Podpora výstavby mateřské a základní školy ZAYA v Poříčí nad Sázavou

Vážení občané,

Jsme znepokojeni aktuální stavební uzávěrou v Poříčí nad Sázavou, okr. Benešov, která brání výstavbě nových mateřských a základních škol v naší obci. Tato omezení přicházejí v době, kdy počet obyvatel neustále roste a stávající školská zařízení jsou již nyní přeplněná.

Výzva k podpoře: Žádáme o zrušení stavební uzávěry a umožnění výstavby nové mateřské a základní školy ZAYA. Tento projekt je klíčový pro budoucnost našich dětí a kvalitní vzdělávání v naší obci.

Důvody pro naši petici:

Zajištění kvalitního vzdělání: Současné kapacity škol neodpovídají potřebám rostoucí populace.
Podpora rozvoje obce: Nové školské zařízení přispěje k celkovému rozvoji a atraktivitě Poříčí nad Sázavou.
Zamezení přeplněnosti: Sníží se počet dětí ve třídách, což povede k lepšímu vzdělávacímu prostředí.
Dodržování územního plánu: Projekt ZAYA je v souladu se schváleným územním plánem naší obce.

Podpisem této petice vyjadřujete svou podporu pro:

- Zrušení stavební uzávěry na výstavbu mateřských a základních škol.
- Okamžité povolení výstavby školy ZAYA.
- Podporu kvalitního vzdělávání pro naše děti.

Podpořte budoucnost našich dětí a rozvoj Poříčí nad Sázavou a okresu Benešov!

Více o nás a naší práci:

www.zaya.cz

www.zaya.cz/nova-skola/

www.facebook.com/rczajicek.cz/

Author: Lada Mladá Mladá | 2 signatures

More >
Slovansko 1 signature remaining 49999

Slovansko

Vážení čtenáři, na jihovýchodně Polska a jihozápadně Ukrajiny jsem pro vytvoření nového vnitrozemského středoevropského státu Slovansko. Státní hranice by tvořily Česká republika, Polsko, Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko a Slovensko případně také Moldavsko. Hlavním městem by se stal Krakov, mezinárodní označení státu: SU nebo SUN, mezinárodní doména: .su a com.su, co.su, mezinárodní telefonní předvolba: +384, 00384. Státní vlajka tvořena třemi vodorovnými pruhy modrý, červený, bílý, uprostřed černá orlice na žlutém štítu. Vznik v letech 2029 až 2037. Měna na celém území polský złotý případě €. Každý občan Slovanska by si polepšil od státu by získal po dobu 18 měsíců každý měsíc 1000 zł nebo 234 €. Navíc by vzniklo mnoho státních podniků čímž by byly zajištěny pracovní příležitosti. Všechny státní hranice i ty posunuté by střežila policie. Úřední jazyk by vznikl slovanština a to z polštiny, ukrajinštiny a slovenštiny. Telefonní čísla by obsahovala devět čísel např. 616 328 174. Stát počítá se Správou pošt a telekomunikací a přiřazením rozsahů: 610 000 000 - 619 999 999, 640 000 000 - 659 999 999, 680 000 000 - 699 999 999. Počítá se se třemi až pěti síťovými mobilními operátory. Po celém území by fungovala SADS, s.p. - Slovanská autobusová dopraví společnost.

Author: Daniel Vítek | 1 signature

More >
Petice za odstranění stanu, co si říká petiční stánek před Strakovou Akademií 17 signatures

Petice za odstranění stanu, co si říká petiční stánek před Strakovou Akademií

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 

Stánek před Strakovou Akademií (dále jen stan) nemá jako hlavní smysl podepisování petic, ale jeho hlavní účel je protest proti současné vládě a jako zázemí pro demonstranty. Shánění podpisů je zde pouze druhořadou aktivitou. Toto bylo jak v původním stanu (stanech) naproti přes ulici, tak v tomto stanu současném.

My, níže podepsaní vidíme ve spojení se stanem tyto problémy:

* Stan zabírá veřejný prostor, přičemž množství sezbíraných podpisů není adekvátní na tak velké rozměry stanu a to i toho současného.
* Stan slouží především jako zázemí demonstrantů a k vyjádření nesouhlasu se současnou vládou. To, ale nemá co společného s názvem „petiční stánek“.
* Stan přitahuje problémy a z místa před Strakovou Akademií se stává problémová lokalita. Neustále tam vyjíždí policie Čr, nebo tam příslušníci přímo setrvávají a hlídají dění. To se financuje z veřejného rozpočtu. Lidé, co okolo pravidelně procházejí a nemají se stanem nic společného, se tam necítí zrovna nejbezpečněji – a právě oni ty výjezdy také spolufinancují ze svých daní.
* Stan působí až odpudivým dojmem. Nápisy na stanu z části nečitelné, jak na ně působí povětrnostní vlivy. Lidé, co sbírají podpisy často neochotní a někteří působí neupraveným dojmem. Vzhledem k absenci wc (v současné době zahájení petice) nechceme domýšlet, jak to tam funguje s vyprazdňováním, když se tam v noci spí ve spacákách nebo na karimatce pod dekou.
* Ve stanu se nocuje a přes noc spí. Pokud by nebyly na stanu zbytky nápisů, neznalý by si mohl myslet, že tam jsou bezdomovci. Petice nejsou na stole a ti nocující lidé případné zájemce odkazují na denní hodinu. To je podle nás absurdita, jelikož by tedy petiční stánek měl stát pouze přes den. Jinak si vedle mohou postavit stany další „bezdomovci“, napsat na svůj stan „petiční stánek“ a to, co je kousek dál u Hlávkova mostu u vody by mohlo vyrůst i zde.
* Je jen otázkou času, kdy se toho stanu chytne nějaký zahraniční influncer a po zjištění si historie stanu nám udělá ve světě ostudu. Nehledě na to, že se okolo pohybuje hodně zahraničních turistů, co tyhle stany znají ze světa spíše z vyloučených lokalit.

My, níže podepsaní nemáme nic proti sběru petic standartním způsobem – stánky, co se rozbalí a večer zase složí, stolky, stání u metra a oslovování kolemjdoucích a pod... Ale jak bylo řečeno a vysvětleno výše – tento stan má ke standartnímu petičnímu stánku daleko a proto vás žádáme o jeho odstranění a pokutu pro provozovatele tohoto stánku za nedodržení podmínek pro petiční stánek.

Členové petičního výboru: Brian Kostlán, Náves 17/4, 25262, Únětice

Osoba oprávněná zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány:
Brian Kostlán, Náves 17/4, 25262, Únětice

 

Author: Brian Kostlán | 17 signatures

More >
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Select your region

celá ČR

Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Středočeský kraj Praha Královehradecký kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj