Petice za dobrovolnost očkování proti koronaviru
7757 signatures

Petice za dobrovolnost očkování proti koronaviru

Author: Liga lidských práv a Rozalio, z. s. | Uploaded: 13.05.2020 | 7757 signatures
Share it with your friends

Máme plné pochopení pro snahu státu chránit zdraví obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 a také pro naději řady lidí, která se upíná k vývoji vakcíny. Trváme ale na tom, aby v budoucnu bylo plně respektováno právo na svobodný a informovaný souhlas a aby očkování nebylo jakkoliv vynucováno.

V reakci na šíření koronaviru byla přijata řada opatření omezujících lidská práva a svobody, přičemž některá z nich nebyla přiměřená a odůvodněná. Nicméně dosud nedocházelo k opatřením zasahujícím do fyzické integrity jednotlivce bez jeho svobodného a informovaného souhlasu a s možnými riziky pro zdraví.

Mohlo by vás zajímat

Papírová verze petice k tisku

V souvislosti s vývojem vakcíny proti koronaviru se ovšem objevují hlasy volající po tom, aby toto očkování, jakmile bude dostupné, bylo zavedeno jako povinné a aby přístup k některým činnostem či službám byl tímto očkováním podmíněn. To důrazně odmítáme. Nedotknutelnost osoby, svoboda svědomí, právo na svobodný a informovaný souhlas i nadřazenost zájmu a blaha lidské bytosti před zájmy společnosti a vědy jsou hodnoty chráněné na úrovni ústavního pořádku. Také nelze dovozovat, že očkování bude automaticky v zájmu zdraví jednotlivce, a to mimo jiné s ohledem na krátkou dobu testování bezpečnosti a účinnosti a možné nežádoucí účinky. Proto musí být respektováno právo jednotlivce na to, aby si na základě informací sám vyhodnotil přínos očkování a rozhodl se, zda očkování podstoupí, či nikoliv.

Vyzýváme proto zákonodárce, vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby:

-        při přijímání opatření proti šíření koronaviru bylo plně respektováno právo každého jednotlivce na svobodný a informovaný souhlas s očkováním;

-        očkování proti koronaviru nebylo zaváděno jako povinné;

-        tímto očkováním nebyly podmiňovány žádné běžné aktivity, jako je vzdělávání, práce a podnikání, cestování a využívání veřejně nabízených služeb.

To whom will the petition be forwarded: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vláda ČR, Parlament ČR

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 7757 (+578 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Data of the signer not published
  • Jan Kadrliak | Ostrava
  • Marketa Minaříková | Praha 4
  • David Brabec Brabec | Tanvald
  • Sabina Valová | Brno
  • Ivana Němcová | Olomouc-Slavonín
  • Petr Volejník | Chrudim
  • Renata Simková | Olomučany
  • marketa vasickova | uhercice 66
  • Alice Paurová Paurová | Habartov

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku