Petice za dobrovolnost očkování proti koronaviru
3777 signatures

Petice za dobrovolnost očkování proti koronaviru

Author: Liga lidských práv a Rozalio, z. s. | Uploaded: 13.05.2020 | 3777 signatures
Share it with your friends

Máme plné pochopení pro snahu státu chránit zdraví obyvatel před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 a také pro naději řady lidí, která se upíná k vývoji vakcíny. Trváme ale na tom, aby v budoucnu bylo plně respektováno právo na svobodný a informovaný souhlas a aby očkování nebylo jakkoliv vynucováno.

V reakci na šíření koronaviru byla přijata řada opatření omezujících lidská práva a svobody, přičemž některá z nich nebyla přiměřená a odůvodněná. Nicméně dosud nedocházelo k opatřením zasahujícím do fyzické integrity jednotlivce bez jeho svobodného a informovaného souhlasu a s možnými riziky pro zdraví.

Mohlo by vás zajímat

Papírová verze petice k tisku

V souvislosti s vývojem vakcíny proti koronaviru se ovšem objevují hlasy volající po tom, aby toto očkování, jakmile bude dostupné, bylo zavedeno jako povinné a aby přístup k některým činnostem či službám byl tímto očkováním podmíněn. To důrazně odmítáme. Nedotknutelnost osoby, svoboda svědomí, právo na svobodný a informovaný souhlas i nadřazenost zájmu a blaha lidské bytosti před zájmy společnosti a vědy jsou hodnoty chráněné na úrovni ústavního pořádku. Také nelze dovozovat, že očkování bude automaticky v zájmu zdraví jednotlivce, a to mimo jiné s ohledem na krátkou dobu testování bezpečnosti a účinnosti a možné nežádoucí účinky. Proto musí být respektováno právo jednotlivce na to, aby si na základě informací sám vyhodnotil přínos očkování a rozhodl se, zda očkování podstoupí, či nikoliv.

Vyzýváme proto zákonodárce, vládu a Ministerstvo zdravotnictví, aby:

-        při přijímání opatření proti šíření koronaviru bylo plně respektováno právo každého jednotlivce na svobodný a informovaný souhlas s očkováním;

-        očkování proti koronaviru nebylo zaváděno jako povinné;

-        tímto očkováním nebyly podmiňovány žádné běžné aktivity, jako je vzdělávání, práce a podnikání, cestování a využívání veřejně nabízených služeb.

To whom will the petition be forwarded: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Vláda ČR, Parlament ČR

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 434

13. 05. 2020 | Tomáš Osvald | Vratimov
Bývalý primář FN Motol pan Prymula, vyhozený za braní miliónových bonusů od výrobců vakcín, byl dosazen na pozici hl. epidemiologa, kde rozhoduje přímo o tom co nakoupit a co povinovat za vakcínu...
Člověk v konstattním střetu zájmů... vítej v ČR...
+14 | -1
doporučit +
13. 05. 2020 | Hana Jelínková Jelínková | Brno
V žádném případě se proti Covid19 ani jiným koronavirům nenechám očkovat. O svém těle i duši budu rozhodovat sama! Vláda mi život nedala, nechrání mé zdraví, nechť mi do něj tedy nezasahuje uměle sestavenými viry za účelem zisků!
+11 | -1
doporučit +
13. 05. 2020 | Jiřina Watzková | Vedrovice
Vůbec se mi nelíbí mediální celosvětová masáž, která se rozpoutala kolem koronaviru a nevěřím, že za tímto vším nejsou ještě jiné zájmy než je "naše zdraví". O svém zdraví a zdraví svých dětí nenechám rozhodovat politiky , byznysmeny ....
+10 | -1
doporučit +
13. 05. 2020 | Dita Bartůšková | Brno
Povinné a vynucované očkování může požadovat snad jen ten, kdo na něm profituje. Finančně. O zdravotních přínosech plošného očkování lze stále pouze spekulovat. Tak či onak je plošné povinné očkování povětšinou neakceptovatelným omezením osobní svobody.
+10 | -1
doporučit +
13. 05. 2020 | Petra Langová | Ústí nad Labem
1. Nutit někoho povinně očkovat se sankcemi je proti Úmluvě o lidských právech. 2. Může mutovat tak rychle, že aktuální očkovací látka nemusí být učinná. 3. Kdo bude řešit případné poškození zdraví- očkování je vždy něco za něco.
+8 | -1
doporučit +
13. 05. 2020 | Zuzana Candigliota | Břeclav
Toto očkování bych neriskovala, ani kdybych patřila mezi rizikové skupiny. Svobodný a informovaný souhlas platí i v případě koronavirové hysterie.
+7 | -0
doporučit +
13. 05. 2020 | Libuše Bryndová | Veselí nad Lužnicí
Máme právo rozhodovat o svém těle - nejsme otroci, ale svobodní lidé!
+6 | -0
doporučit +
13. 05. 2020 | martina soldanova | brno
Očkování proti virové nákaze je dle mého nesmysl. Jsem pro svobodnou volbu. Jsem proti podmiňování absence očkování s čímkoliv, i kdyby to byla jen svíčková se 6 (nebo snad nemožnost cestovat, podnikat, volně dýchat).
+6 | -0
doporučit +
13. 05. 2020 | Petra Sakalíková | Ostrava-Hrabůvka
V žádném případě se proti Covid19 nebudu očkovat. O svém těle budu rozhodovat svobodně sama! Odmítám dělat pokusného králíka!
+5 | -0
doporučit +
13. 05. 2020 | Jan Polovčík | Třebíč
Děkujeme za nás a naše děti. Dobrovolnost a respekt člověka k člověku je nejdůležitější!
+5 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 3777 (+319 not confirmed)

Signature list in PDF
  • Radim Zábranský | Hranice
  • Klára Hlaváčková | Znojmo
  • Jana Šleglová | Tlučná
  • Marie Procházkova Procházkova | Znojmo
  • Data of the signer not published
  • Diana Anděla Zoššáková | Praha 9
  • Data of the signer not published
  • Jana Hergethová | Karlovy Vary
  • Nikola Šindelářová | Brno
  • Data of the signer not published

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku