Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR
2909 signatures

Výzva k dekriminalizaci trestní drogové politiky a ukončení války proti drogám v ČR

Author: Viktor Mravčík | Uploaded: 15.06.2022 | 2909 signatures
Share it with your friends

My, níže podepsaní, se jako odborníci na závislosti a na léčbu lidí se závislostmi, ale především jako občané, obracíme na kompetentní orgány, aby ukončily nadměrnou a nežádoucí kriminalizaci lidského jednání spojeného s užíváním a s nakládáním s psychoaktivními látkami.

K této výzvě nás motivuje přísný přístup a postup orgánů činných v trestním řízení a posuzování soudů v kauzách, které dle našeho názoru vykazují znaky nízké společenské nebezpečnosti, jako jsou veřejně známé kauzy Dušana Dvořáka, Roberta Veverky a magazínu Legalizace, rodiny Koláčných, manželů Kordysových,[1] Lukáše Chudého a další podobné kauzy.

Jsme přesvědčeni, že současná trestní politika směrem k tzv. omamným a psychotropním látkám (OPL), je přepjatá a jako taková je nelegitimní a neproporcionální. Nakládání s velmi malými množstvími OPL v řádu gramů nebo v řádu několika rostlin konopí, nakládání s OPL v pomáhajícím kontextu nebo v kontextu samoléčby je trestáno odnětím svobody často i v délce několika let, zatímco obdobné nakládání s jinými psychoaktivních látkami, které vykazují mnohem vyšší zdravotní a společenskou nebezpečnost, jako jsou alkohol nebo tabák, je legální, tolerované, propagované v reklamách a nedovolené jednání s nimi spojené je postihováno relativně velmi mírně. Takový nerovnoměrný přístup je dále neakceptovatelný z hlediska lidské svobody a lidských práv a také neodůvodnitelný z vědeckého hlediska. Přemíra represe v oblasti drogové politiky je podle nejlepších dostupných důkazů spojena se zbytnými negativními zdravotními a sociálními dopady a s poklesem blahobytu občanů. Taková trestní politika je také v rozporu s principy národní strategie v oblasti závislostí, ke kterým patří důraz na ověřená fakta, vyváženost, míra regulace podle společenské nebezpečnosti látky, dodržování lidských práv, apod. Pro svá tvrzení jsme připraveni poskytnout nezbytné důkazy.

Vyzýváme proto:

Vládu ČR, aby urychleně projednala otázku trestní politiky vůči OPL, resp. aby pověřila své ministry a příslušné poradní orgány, především Radu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, Radu vlády pro lidská práva, Národního koordinátora pro protidrogovou politiku a Zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby připravili návrhy na zmírnění trestní politik vůči OPL v právním řádu ČR.
Předsedu vlády ČR, který je zároveň předsedou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí a Rady vlády pro lidská práva, aby věnoval otázce dekriminalizace drogové trestní politiky pozornost, a to zejména s ohledem na princip politiky založené na důkazech a s ohledem na otázky lidské svobody a lidských práv.
Prezidenta ČR, aby zvážil udělení milosti v kauzách, ve kterých dochází k přemrštěné kriminalizaci občanů ve spojení s nakládáním s OPL, zejména v těch kauzách, ve kterých není poškozených nebo obětí kromě samotných stíhaných osob.
Orgány činné v trestním řízení, aby zvážily zákonné možnosti přerušení, odklonu či zastavení trestního stíhání v bagatelních drogových kauzách. Vyzýváme také orgány činné v trestním řízení, aby nezneužívaly svých pravomocí a svého postavení při vyrábění drogových kauz či zvyšování trestů v drogových kauzách, ve kterých není poškozených nebo obětí kromě samotných stíhaných osob.
Obecné soudy a Ústavní soud, aby posoudily ústavnost zákonných ustanovení spojených s nedovoleným nakládáním s OPL s ohledem na principy ústavnosti, legitimity, proporcionality a subsidiarity práva.
Vládu, Parlament a kraje, aby v rámci svých zákonodárných pravomocí provedly žádoucí změny směrem k dekriminalizaci trestní drogové politiky ČR.

Tato výzva je otevřená a bude zveřejněna na webové stránce e-petice.cz.

 

[1] https://www.kauza-ayahuasca.cz/

 

Dne 12.06.2022

Signatáři:

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., lékař, epidemiolog, ředitel pro výzkum a vzdělávání Společnosti Podané ruce, VŠ pedagog, člen výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN ČLS JEP)
MUDr. Jakub Minařík, lékař, psychiatr, VŠ pedagog, předseda výboru SNN ČLS JEP
Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS)
MUDr. Andrea Miklovičová, lékař, psychiatr, specialista pro léčbu návykových nemocí, členka výboru SNN ČLS JEP
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, KCLJ, lékař, psychiatr a psychoterapeut, specialista pro léčbu návykových nemocí, VŠ pedagog, člen výboru SNN ČLS JEP
MUDr. Jiří Dolák, lékař, psychiatr, odborný ředitel Společnosti Podané ruce, člen výboru SNN ČLS JEP
PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D., terapeut, adiktolog, místopředseda Rady APAS
Michal Němec, MBA, systemický terapeut, ředitel společnosti PREVENT 99, viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky pro služby sociální prevence, místopředseda Asociace Dítě a rodina
Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, psycholog, terapeut, supervizor, kouč, lektor, odborný ředitel Společnosti Podané ruce
Bc. Martin Boxan, kouč, supervizor, lektor, provozní ředitel Společnosti Podané ruce
Mgr. Tomáš Harant, psycholog, terapeut, ředitel Sekce pro léčbu závislostí PREVENT 99
prim. MUDr. Adéla Stoklasová, náměstkyně pro léčebně preventivní péči Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, členka výboru SNN ČLS JEP

News

16.06.2022 08:37

Aktuální seznam prvních signatářů:

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., lékař, epidemiolog, ředitel pro výzkum a vzdělávání Společnosti Podané ruce, VŠ pedagog, člen výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN ČLS JEP)
MUDr. Jakub Minařík, lékař, psychiatr, VŠ pedagog, předseda výboru SNN ČLS JEP
Mgr. Helena Rampachová, předsedkyně Rady Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS)
MUDr. Andrea Miklovičová, lékař, psychiatr, specialista pro léčbu návykových nemocí, členka výboru SNN ČLS JEP
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., EMPH, KCLJ, lékař, psychiatr a psychoterapeut, specialista pro léčbu návykových nemocí, VŠ pedagog, člen výboru SNN ČLS JEP
MUDr. Jiří Dolák, lékař, psychiatr, odborný ředitel Společnosti Podané ruce, člen výboru SNN ČLS JEP
PhDr. Josef Radimecký, M.Sc., Ph.D., terapeut, adiktolog, místopředseda Rady APAS
Michal Němec, MBA, systemický terapeut, ředitel společnosti PREVENT 99, viceprezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky pro služby sociální prevence, místopředseda Asociace Dítě a rodina
Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, psycholog, terapeut, supervizor, kouč, lektor, odborný ředitel Společnosti Podané ruce
Bc. Martin Boxan, kouč, supervizor, lektor, provozní ředitel Společnosti Podané ruce
Mgr. Barbara Janíková, adiktolog
Mgr. Tomáš Harant, psycholog, terapeut, ředitel Sekce pro léčbu závislostí PREVENT 99
prim. MUDr. Adéla Stoklasová, náměstkyně pro léčebně preventivní péči Psychiatrické nemocnice v Kroměříži, členka výboru SNN ČLS JEP
Mgr. Anna Volfová, adiktolog, člen výboru České asociace adiktologů
PaedDr. Martina Richterová Těmínová, psychoterapeutka, supervizorka, ředitelka společnosti SANANIM

 

 

17.06.2022 07:12

Další signatáři:

Mgr. et Mgr. Nora Staňková, Ph.D. - adiktolog, zdravotní sestra, terapeut, projektová manažerka Drop In, o.p.s.

 

19.06.2022 14:17

Další signatář:

prim. MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel a primář Psychiatrické léčebny Červený Dvůr

 

19.06.2022 15:50

Další signatář:

MUDr. Pavel Bém, psychiatr a psychoterapeut, specialista pro léčbu návykových nemocí, člen Global Commission on Drug Policy

 

20.06.2022 16:03

Další signatář:

Ing. Jana Michailidu, vědecký pracovník, vedoucí meziresortního týmu Návykové chování Pirátské strany

 

25.06.2022 08:25

Další signatář:

PhDr. Ivan Douda - klinický psycholog, zakladatel Drop In, o.p.s.

 

To whom will the petition be forwarded: vláda ČR, prezident, parlament, Ústavní soud

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 354

30. 03. 2023 | Botulax100 Khan | Kh
After the “beauty injections”, wrinkles are smoothed out due to skin elasticity and its elastic properties.
https://kbeautypharm.com/
+0 | -0
doporučit +
27. 03. 2023 | Laweta Katowice Khan | Kh
A long trip, both for business and private purposes, is associated with many fundamental problems. Due to numerous unforeseen adventures on the road, events may occur, as a consequence of which we will be forced to use roadside assistance
https://www.drogowapomoc.com.pl/katowice/
+0 | -0
doporučit +
26. 03. 2023 | Pomoc Drogowa Dabrowa Górnicza Khan | Kh
It doesn't matter what challenge you call our roadside assistance, our six-seater tow truck double cabin Volkswagen T6can handle the toughest challenges.
+0 | -0
doporučit +
26. 03. 2023 | Pomoc Drogowa Dabrowa Górnicza Khan | Kh
A long journey, both for business and tourist purposes, is associated with several basic risks.
https://www.drogowapomoc.com.pl/dabrowa-gornicza/
+0 | -0
doporučit +
24. 03. 2023 | Pomoc Drogowa Dabrowa Górnicza Khan | Kh
Keep that in mind. If you are completely unfamiliar with the topography of the scene, you should not worry, because we are waiting just over the border. Be sure that you get trustworthy professionals in us,
https://laweta-dabrowagornicza.pl/
+0 | -0
doporučit +
23. 03. 2023 | window cleaning adelaide Khan | Kh
We use carbon fibre-based modular extension poles, which provide incredible strength and rigidity to clean/wash the windows up to the height of 20 metres or more (equivalent to a six-floor building)
https://greenwavesa.com.au/services/window-cleaning
+0 | -0
doporučit +
11. 03. 2023 | Boston sweatshirt kh | Hyd
Boston Sweatshirt | Boston Crewneck, Massachusetts Sweatshirt, Boston Hoodie, Boston Shirt, Boston Sweater, Boston Souvenir
https://www.etsy.com/listing/1419771112/boston-sweatshirt-boston-crewneck
+0 | -0
doporučit +
10. 03. 2023 | Maine sweatshirt kh | Hyd
These Maine sweatshirts are custom-made, so your order will be ready to ship in 3-5 business days.
https://www.etsy.com/listing/1398722284/maine-sweatshirt-maine-crewneck-mountain
+0 | -0
doporučit +
05. 03. 2023 | Free AI Copywriting kh | Hyd
Brainstorm new ideas and generate instant outlines in mind maps, structured notes, kanban boards, and more. Taskade AI makes brainstorming and ideation a breeze, designed to help you think bigger and work smarter.
https://www.taskade.com/uses/ai-writer
+0 | -0
doporučit +
04. 03. 2023 | https://listen-project.org kh | Hyd
Metabus is a game-changing startup that is poised to transform the digital marketing industry. By providing businesses with data-driven insights and using cutting-edge technology to drive results, Metabus is helping businesses achieve their marketing goals and stay ahead of the competition
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 2909 (+218 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Eva Cihlářová | Milovice
 • Data of the signer not published
 • Veronika Kellnerová | Plzeň
 • Nikol Šídová | Vrchlabí
 • Michal Sítek | Hlohovec
 • Data of the signer not published
 • Jiří Šťastný | Praha 2 - Vinohrady
 • Hana Sýkorová | Lužice
 • Data of the signer not published
 • Bohumil Krejsa | Ves Bílá Voda 31
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition