PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME!
563 podpisů

PETICE OBČANŮ PROLUKA: MAGNOLIA A CARNEA PROJEKT TADY NECHCEME!

Autor: Start Vršovice | vloženo: 23.09.2016 | 563 podpisů
Sdílejte s přáteli

Proluka je nezastavěné místo mezi Moskevskou a Krymskou ulicí. MČ Praha 10 dne 4. 2. 2013 prodala pozemky patřící městu firmě Magnolia Invest, která zde plánuje stavbu dvou budov Carnea a Magnolia.  Máme odůvodněné obavy, že obě stavby naruší charakter, atmosféru a fungování čtvrti, přinesou zhoršení kvality života místním obyvatelům, snížení hodnoty okolních nemovitostí a znemožní konání desítek občanských aktivit, které za posledních pět let přinesly do této čtvrti nový život.

 

Hodnoty místního genia loci, tak jak jej vnímáme, jsou zejména:

- Parkové ostrovy zeleně na křížení ulic
- Malá parcelace a malé měřítko jednotlivých staveb
- Nepravidelnosti v uličních čarách
- Pitoresknost, určitá míra nahodilosti díky prorůstání starších a novějších částí zástavby
- Kaskádovitost, svažitost
- Zástavba kopírující nikoli vyrovnávající výšky terénu
- Zachovalé staré zbytky zídek a schodů
- „Kočičí hlavy” v ulicích
- Klidná rezidenční čtvrť

 

Cíl petice:

Požadujeme, aby Hlavní město Praha a MČ Praha 10 jako účastníci řízení vznesly námitky k ochraně zájmů obce a svých občanů (zejména paragraf 89 odst. 4 stavebního zákona).

Konkrétně, aby jako účastníci řízení požadovali:

 

PROBLÉM DOPRAVA

1.  aby v zájmu obyvatel nedošlo k dalšímu dopravnímu zatížení Krymské ulice a bezejmenné ulice (spojující Moskevskou a Krymskou),

2.  aby nedošlo ke zvýšení dopravního zatížení v lokalitě a tím zvýšení hluku a znečištění ovzduší,

 

PROBLÉM DEVASTACE VEŘEJNÉHO PROSTORU

3.  aby byl zachován veřejný prostor v podobě, která umožňuje jeho aktivní využívání obyvateli (neboť veřejný prostor redukovaný na nástupní plochu do komerčních prostor parteru stavby slouží jen účelům těchto komerčních prostor a nikoli občanům),

 

 PROBLÉM ZELEŇ

4.  aby byla zachována zeleň v podobě, která slouží k odpočinku, zlepšuje ovzduší a mikroklima, pozitivně působí na psychiku, aby nebyla jen zkrášlením projektu stavebníka, ale měla místotvornou funkci,

5.  aby stavební úřad zamítl zástavbu budovou Carnea, i obdobnou budovou, pokud by měla dosahovat až k hraniční linii s ulicí Krymskou v důsledku čehož by zcela zanikla vzrostlá zeleň na místě, kde tvoří součást místního genia loci v průhledu Krymskou,

6.  aby na způsob využití a úpravy pozemcků (patřících obci) „vršovického tržíčku“ proběhla architektonicko krajinářská soutěž na podobu všestranně využitelného veřejného prostoru a zeleně,

7.  aby byl stavebník zavázán výsledek této soutěže respektovat,

 

PROBLÉM CHARAKTER A OBJEM BUDOVY

8.  aby Hl. m. Praha a MČ Praha 10, jako účastníci řízení, odmítli blokovou zástavbu území mezi Krymskou a Moskevskou, monolitickou stavbou Magnolia a prosazovali prostupnou, rozmanitou a členitou zástavbu s různou výškou

9.   aby  Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, vyžadovali omezení výšky zástavby směrem do Krymské ulice a prosazovali respektování rozdílu výšek Moskevské a Krymské ulice. (stavba, která naváže na římsy domů  v Moskevské, je více než o dvě patra vyšší oproti zástavbě v ulici Krymská!)

10.  aby odmítli využití parteru pro supermarket a předcházeli tak dopravní zátěži a likvidaci malých obchodů.

11.  aby vyzvali stavebníka k přepracování projektu z důvodu celkové nevhodnosti a necitlivosti ke svému okolí a doporučili stavebníkovi uspořádat architektonickou soutěž ve spolupráci s komorou architektů

12.  aby Hlavní město Praha a Městská část Praha 10, jako účastníci řízení, využili všech procesních práv k tomu, aby prosazovali výše uvedené požadavky (1. – 11.) — to včetně soudního přezkumu případného rozhodnutí, které by uvedené požadavky nerespektovalo.

 

Petiční výbor:

Kateřina McCreary, bytem Charkovská 18, Praha 10 (oprávněná jednat jménem petičního výboru)

Daniel Walter, bytem Kodaňská 28, Praha 10

Pavla Le Roch, bytem Estonská 4, Praha 10

Aktuality

08.11.2016 13:54

Vážení a milí,

děkujeme Vám za dosavadní podporu a podepsání petice za regulaci výstavby v Proluce.

V elektronické verzi má petice přes 400 podpisů, v tištěné verzi dalších cca 400 podpisů, celkem tedy již přes 800.

Pravidelně nyní sledujeme termín zahájení územního řízení a budeme Vás informovat, jakmile dojde k nějakému vývoji.

Ještě ke komentářům: ano, víme, že stavbě již nejspíš nezabráníme, jde nám především o její charakter, tak aby nezničil genia loci naší čtvrti.

Se srdečným pozdravem,

Váš Start Vršovice a petiční výbor

 

Komu bude petice předána: Hlavní město Praha, Městská část Praha 10

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 45

29. 04. 2017 | Dominika Čermáková | Sibřina
Díky za vaši energii!
+0 | -0
doporučit +
24. 01. 2017 | Marek VACHULE | Praha 10
Díky že máte energii se v tom angažovat i za nás co se angažujeme zase jinde. Vršovice jsou systémově likvidovány vládnoucí lůzou... Díky za vás, koalici Vlasta a další konkrétní skupiny a jednotlivce, kteří brzdí proces úpadku nejen veřejného prostoru!
+0 | -0
doporučit +
12. 01. 2017 | Luboš Zajíc | Praha 10
Děkuji za tuto aktivitu, osobně nesouhlasím zejména se zcela nadbytečným supermarketem, který fakticky nepotřebuje nikdo.
+0 | -0
doporučit +
08. 01. 2017 | Michaela Urbanová | Praha
skvělá akce! díky!
+0 | -0
doporučit +
04. 01. 2017 | Miroslav Papšák | PRAHA
stačí mít rozumum a zastavovat zastavěné plochy, které chátrají nebo se dlouhodobě nevyužívají aby zchátrali....a zeleň nechat zelení...alespoň do doby než se zastaví již zastavěné části
+0 | -0
doporučit +
01. 01. 2017 | Eva Krejčová | Praha 9
Do Vršovic jezdím do práce a mám je ráda, vydržte ve svých aktivitách! Děkuji.
+0 | -0
doporučit +
30. 12. 2016 | Pavel Beneš | Praha
Čím houšť, tím hůř!
+0 | -0
doporučit +
07. 12. 2016 | Ivan Šrek | Praha
díky, že za to místo bojujete!
+0 | -0
doporučit +
01. 12. 2016 | David Herink | Praha
Držím palce a Děkuji!
+0 | -0
doporučit +
17. 11. 2016 | Jan Dráský | Praha
Green for Tržíček and Krymská! Obávám se, že zástavbou půjde celá Krymská do pryč..Vyrůstal jsem poblíž. Nechápu, kterej patolízal nechal megalomansky přestavět zámeček. Zmizely pod ním obchůdky,který dávaly zbytku starejm Vršovic unikatní atmosferu.
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 563 (+32 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Dominika Čermáková | Sibřina
 • Jitka Haráková | Praha
 • Milan Prokop | Praha
 • Kateřina Pietrasová | Praha
 • Anna Horáková | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • david richters | Praha
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lucia JASENCAKOVA | Prague
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?