Blog
Žákům se nelíbí slučování škol

Žákům se nelíbí slučování škol

    My žáci Střední průmyslové školy v Lokti jsme byli obeznámeni s touto optimalizací, která dle našeho názoru byla šita horkou jehlou. Optimalizace se týká sjednocování a zřejmě i pomalé likvidace škol v Karlovarském kraji. Dotkne se to nejen Střední průmyslové školy v Lokti, Střední zemědělské školy v Dalovicích, Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Nejdku, učiliště v Horním Slavkově, ale také všech nástupnických škol v Sokolově, Ostrově a v Chebu. My jsme si vybrali Střední průmyslovou školu v Lokti kvůli rodinnému prostředí, ve kterém se nejen lépe cítíme, ale i naši učitelé k nám mají individuální přístup, neboť se tu všichni dobře známe. Ale také, protože se zde vyučují pouze středoškolské obory a potkáváme se tu s žáky stejné inteligenční úrovně. Nepotřebujeme nejmodernější technologie a budovy ke studiu, nám stačí přítomnost našich odborných učitelů a průměrné vybavení jako na většině škol.
 
  
  Loketští studenti nejsou ale jediní, komu se toto sjednocení nelíbí. Studenti ze Střední zemědělské školy v Dalovicích nám také sdělili svůj názor:
 
  „Jsme malá škola naplněna z 80% a jediná v oboru v celém Karlovarském kraji. Tato škola zde funguje řadu let a najednou se má spojit s Integrovanou střední školou v Chebu? To nikdo z nás nechce! Jedním z důvodů, proč chceme, aby to zůstalo tak, jak to bylo doteď, je rodinné prostředí kde se všichni dobře známe, jak studenti, tak učitelé. Žáci, kteří pochází z většiny z okolí Karlových Varů, budou nuceni dojíždět do vzdáleného Chebu nebo využít Domova mládeže v cizím městě.
 
  
 
  V pátek 3.11.2017 naši školu v Lokti navštívil pan Ing. Jaroslav Bradáč společně s paní Mgr. Monikou Havlovou a naše pocity z této návštěvy?
  Žáci nesouhlasí se sjednocením školy pod Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou v Sokolově. Návštěva měla sloužit k objasnění nejasností, co s naší školou bude po rozhodnutí zastupitelů. Z návštěvy jsme si odnesli pouhopouhý výsměch a vlastně jsme se nic nedozvěděli. Proč jsme se nic nedozvěděli? Jakákoliv naše otázka, co s naší školou bude, jak to bude probíhat, co tedy plánují nebyla zodpovězena jednoznačně a zaplácaná řečmi, že je to vlastně na nás a našich učitelích jak se domluvíme s ředitelem Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově na chodu loketské průmyslovky. Byli jsme informováni, že budeme nadále studovat zde v Lokti ale, že díky tomuto sjednocení budou žáci využívat moderní prostory a vybavení Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově . Je však skutečně možné studovat v Lokti a zároveň využívat prostory v Sokolově?
 
  Argument pana Ing. Bradáče, že sjednocení je nutné kvůli lepší úrovni vzdělání nepovažujeme za adekvátní, neboť naši žáci mají větší úspěšnost u maturit než žáci těchto nových technických center. Neměl by si naopak zřizovatel a ředitel ISŠTE Sokolov vzít příklad z naší školy, že lze i s málem dosáhnout dobrých výsledků?
 
   Naší škole byl v roce 2016 udělen Asociací studentů a absolventů titul Střední škola roku v Karlovarském kraji. Naši spolužáci úspěšně prezentovali své znalosti a dovednosti na Dnech stavitelství a architektury Karlovarského kraje a absolventi SPŠ Loket jsou velmi ceněni na trhu práce.
 
   Dotazů bylo mnoho z toho žádný plně zodpovězen a po necelé půl hodině nás pan radní opustil se slovy, že na nás bohužel nemá více času. Opravdu existuje někdo, kdo věří tomu, že se nic nezmění? Argument lepší vybavenosti jiných škol je spíše otázkou, proč do některých škol se investují peníze a do některých ne? Zmenšení počtu ředitelů škol nám připadá jako selhání krajského školství, které není schopno komunikovat s větším počtem ředitelů, vyhovět jejich požadavkům a zajistit dobrou vybavenost v každé škole. Místo toho dávají takřka absolutní moc do rukou jednotlivců, kteří mají takto řídit školství v celém kraji. Opravdu zvládne jeden ředitel efektivně řídit 4 školy z různých částí kraje? Přikládáme tedy názory žáků naší školy v tomto článku, protože se cítíme ukřivděni a nevyslyšeni, tam, kde jsme vyslyšeni být měli.
 
  „Jak to probíhalo? Komedie, naučné fráze jako při zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje nebo při rozhovoru na Čt1, nic nového jsme se nedozvěděli, na otázky typu zda se budou nabírat první ročníky na naší školu, nám pan Ing. Bradáč nedokázal odpovědět. Prý nám bude poskytnuto nové vybavení, které je mimochodem na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově, které se samozřejmě nedá přesunout, takže nám bylo sděleno, že školních autobusů mají dost! „– Toto je názor naší žákyně čtvrtého ročníku.
 
  
      „Mám zkušenosti, které většina žáků na škole nemá, protože byli moudřejší než jsem byl já a ptáte se v čem? V tom, že si jako školu vybrali Střední průmyslovou školu v Lokti. Já jsem si jako školu vybral Integrovanou střední školu technickou a ekonomickou v Sokolově, kde jsem strávil tři roky na učebním oboru a úspěšně jej ukončil. Roky, co jsem na té škole strávil byly plné hromadných nadávek ze strany učitelů a vyučování probíhalo ve stylu, kdy vám učitel promítl prezentaci a nic vám k tomu neřekl. Opravdu si někdo myslí, že je to ten správný kolektiv pro kvalitní výuku? Během těch pár měsíců, co studuji na Střední průmyslové škole v Lokti, na mě nikdo z učitelů nezvýšil hlas a neřekl nic urážlivého. „– A toto byl názor bývalého žáka ISŠTE a zároveň současného žáka SPŠ Loket.
 
Ptali jsme se samozřejmě i rodičů žáků. Nezapomněli jsme se zeptat na názor ani studentů, kterých se toto slučování netýká.
    „ Chování některých lidí je až zarážející. Pojem jako asertivní chování, je mu evidentně zcela cizí, to co předvedl pan Bradáč, je ostuda. Loketskou průmyslovku jsme si vybrali záměrně, je to elita v Karlovarském kraji. Nechápu, proč nikdo neinformoval rodiče, nikdo do dnešního dne nechtěl znát ani jejich názor! Setkal se s žáky, ale jejich zákonné zástupce si nepozval, ptám se proč ne? Čeho se bojí? „ To je názor jedné maminky, jejíž dcera chodí na naší školu.
 
„ Tak to, že nacpali spousty peněz do Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově a teď nemají žáky, je jejich chyba, tak nevím, proč by teď za to měli pykat žáci. Tohle rozhodnutí podpoří akorát migraci žáků z Karlovarského kraje.“ – Sdělila nám žákyně Střední pedagogické školy, gymnázia a vyšší odborné školy v Karlových Varech.
 
   A na závěr bychom chtěli poděkovat panu Mgr. Petru Zahradníčkovi, který jako jediný nesouhlasil s tímto usnesením na zastupitelstvu Karlovarského kraje. Dále všem zastupitelům dotčených měst a obcí, kteří vyvíjejí kroky proti tomuto usnesení. V neposlední řadě musíme poděkovat občanům Karlovarského kraje, kteří nás byť jen tiše podporují, ale každá podpora a pozitivní reakce nám dává naději  v tom, že škola s velkou tradicí a se zájmem ze strany žáků nezanikne na základě jednoho unáhleného rozhodnutí.
Autor: Sára Forsterová Forsterová Více >
Proč nechceme za rektora prof. Nečase

Proč nechceme za rektora prof. Nečase

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se budou konat volby rektora na Veterinární a farmaceutické univerzitě. Jedním z kandidátů je také současný děkan fakulty veterinárního lékařství prof. Alois Nečas, který během svého funkčního období (2009-2017) uvedl fakultu do stavu podobajícího se předrevoluční éře. Fakulta je pod rouškou strachu a jakýkoliv demokratický pokus, něco se stávající situací udělat, je tvrdě potlačen a rádoby viníci potrestáni podle postavení - studenti vyhozeni z banální zkoušky a zaměstnancům nejsou prodlužovány pracovní smlouvy nebo se jim vytvoří takové pracovní podmínky, že raději odejdou sami.
Zásahy v řadách vyučujících mají neblahý vliv na kvalitu výuky, kdy studenti jsou učeni studenty nebo čerstvými absolventy, kterým sice nemusí chybět znalosti a zápal, ale často jim chybí praxe tak důležitá pro náš obor. Současně se stává, že některé disciplíny téměř nemá kdo učit nebo je zkouší odborníci ze zcela jiného odvětví (mikrobiolog choroby prasat, zoohygienik farmakologii, aj.).
Přestože studenti vnímají zhoršující se kvalitu výuky a někteří z nich se nebáli svůj názor vyjádřit při poslední kontrole Národního akreditačního úřadu, jsou v lepším případě jejich námitky tzv. zameteny pod koberec, v horším případě je jim znepříjemněno studium (či dokonce ukončeno). Atmosféra strachu je na fakultě téměř hmatatelná a o demokracii se již nedá mluvit vůbec. Současný děkan zneužívá monopolního postavení veterinární fakulty v České republice, a pokud se studenti chtějí stát veterinárními lékaři, často jim nezbývá nic jiného než sklopit hlavu a držet krok, protože nemají kde jinde v republice studium dokončit.
Současně velmi pokulhává spolupráce s navazujícími stavovskými organizacemi – Komorou veterinárních lékařů ČR (KVL ČR) a Českou asociací veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ). Mezi fakultou a těmito orgány by měla být úzká spolupráce, aby bylo zajištěno kvalitní postgraduální vzdělání, ale současný děkan nejenže nezabránil sekretariátu KVL ČR opustit prostor univerzity, ale také zamezil konání seminářů a vzdělávacích akcí v prostorách fakulty. A to nemluvíme o seminářích, které neodsouhlasil některým firmám nebo dokonce studentské organizaci IVSA, které se nestyděl přednáškovou místnost nabídnout za 25 000 Kč.
Situace na naší alma mater již není jen interním problémem, ale odráží se i venku. Kdysi velmi dobré jméno a kvalita služeb na fakultních klinikách ztrácí svůj lesk a pověst referenčního pracoviště nejen mezi terénními veterináři, ale také mezi laickou veřejností. Proto jsme se rozhodli situaci řešit. Jedním z našich kroků je otevřený dopis panu děkanovi, který mu bude předán na konci protestního pochodu studentů a veterinárních lékařů ve středu 18. 10. 2017. Pokud budete chtít svým podpisem podpořit tento názor, dopis najdete jak na stránkách www.e-petice.cz tak na http://www.veterina-beze-strachu.estranky.cz/.
Autor: Zlata Hošková Více >
BÍDA PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA

BÍDA PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA

Od 31. května letošního roku platí tzv. protikuřácký zákon, v plném znění Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon je to – ostatně jako většina nově přijatých zákonů – značně nedokonalý a přináší řadu problémů.
Jistě je rozumné zakázat kouření v restauracích, kde se podává jídlo. Proč ale v pivnicích a barech, kam se chodí hosté jen napít, popovídat si a přitom si zapálit cigaretu? V praxi to dnes vypadá tak, že hospody zejí prázdnotou a před nimi se shromažďují hosté, kteří si chtějí zakouřit. Paradoxně mezi ně chodí nekuřáci, protože by se v prázdné hospodě sami nudili. Legrační je i to, že děti a mladiství, kteří do pivnic a barů nechodí, vidí hloučky kuřáků na ulici a ve snaze podobat se dospělým mají k touze zapálit si blíž než dřív.
Obyvatelé domů, v nichž pivnice či bary jsou, musí snášet tabákový kouř a hluk z chodníků před hospodami. Pokud by vláda a parlament měly skutečně zájem o ochraně zdraví, zakázaly by výrobu a prodej cigaret úplně. To ale nemohou udělat, protože by státní rozpočet přišel o nemalé příjmy. A to přece nejde.
 
Pivnice jsou dnes poloprázdné, tržby se výrazně snižují a řada hostinských uvažuje o tom, že provozovnu zavřou. Skutečně výrazná pomoc malému a střednímu podnikání, kterou se vláda tak holedbá. To ale není zdaleka všechno. Kdo podle tohoto zákona prodá či podá alkohol osobě, o níž lze předpokládat, že pak bude vykonávat činnost, při níž by opilostí mohla ohrozit zdraví či poškodit majetek, riskuje pokutu 10 tisíc korun a zákaz činnosti až na jeden rok. Jak má hospodský poznat, zda host, který vypije v lokále dvě piva, nepotká cestou domů někoho, kdo ho pořádně naštve, a nevrazí mu pár facek? Jak známo, alkohol působí na každého jinak. Někdo vypije dvě piva a už blábolí, někdo je schopen vypít mnohem víc a chová se normálně. To aby měla obsluha psychologický kurz… Z čepování piva se tak pomalu stává riziková činnost.
 
Tvrzení politiků, že zákaz kouření platí téměř ve všech zemích Evropské unie, nemůže obstát. V řadě těchto zemí jsou oddělené místnosti pro kuřáky či kuřácké koutky. My opět musíme být papežštější než papež. A tak už se pomalu někde stává to, že si někdo pořídí výčepní zařízení, dá si ho do garáže, kam za ním přijdou kamarádi, budou pít a kouřit tam, a stát přijde o další peníze.
 
Je asi předčasné dopady tohoto zákona seriózně hodnotit. Nicméně už dnes se ukazuje, jak je nedokonalý a přináší spoustu otazníků. Většina kuřáků kouřit nepřestane. Jen jim vláda tímto zásahem do svobod znepříjemňuje život. Ti nahoře přece musí vědět líp než normální občan, co je pro lidi prospěšnější. A tak možná není daleko doba, kdy nám zakáží cukr, bůček a jiné laskominy. Takže buďme vlastně rádi, že nám zakázali jen to kouření v hospodách.
Autor: Petr Sedláček Více >
Češi masově hrají hry na porušování lidských práv

Češi masově hrají hry na porušování lidských práv

A nejsou to jenom Češi. Presidentský kandidát Donald Trump napodoboval chůzi své soupeřky Clintonové. Jeho manželka měla řeč, kterou výrazně napodobila Obamovou. To nejsou náhody. To jsou vědomé sektářské praktiky.
Zároveň je to důkaz, že hry, které hraje chudý lid, předepisují boháči. Pomocí různých her jsou lidé masově ovládáni a vlastně drží pravidla nastavená boháči a tím jejich moc. Celý svět si hraje, někdo vážně, další jen tak, protože chce být součástí společnosti a neví, jak by toho docílil jinak. Pokud by hry byly na úrovni neškodných zvyků, nejspíš by ani neměly masový charakter. Zároveň platí, že není hra jako hra. Když se bude usmívat Merkelová, bude to znamenat něco naprosto jiného než úsměv některého z českých násilně se smějících politiků.
Na hrách je ďábelské hlavně to, že bohatí a vlivní a s nimi jejich sociální inženýři hrubě šlapou po lidských právech a kriminalizují lid. Pomocí her se hlídá poslušnost celé společnosti vůči mocným a je bráněno myšlenkovým a dalším revolucím. Na druhé straně se pomocí her vyvolávají nepokoje, jestli by z nich někdo z mocných mohl těžit.
Hry neovládají jen vysokou politiku. Pokud by byly pouze na této úrovni, byly by bezzubé. Bohatí k svému bohatství a pocitům moci, kterých se dožadují jejich nevyšlechtěné pudy, potřebují masy. Hry, které mají moc, jsou hry s masami. Vštěpit lidem takovou rétoriku a praktiky, aby neměli ruce bránit se proti bezpráví a dalším formám zla a aby požírali jeden druhého. Budování zdivočelé a chaotické ČR byl a stále je záměr.
Významná část závažné lidové kriminality v Česku funguje díky hrám. Takové hry, kdy se zneužívají děti nebo vaří drogy, jsou podporovány mocnými. Právě mocní zaručují beztrestnost takovému jednání.
Dalšími hrami, kdy je hrubě šlapáno po lidských právech, jsou hry špionů. Tradice a know-how je dědictvím komunismu. U nás žije příliš mnoho lidí, kteří nemají do čeho píchnout a baví je sledovat druhé a vyprovokovávat různé incidenty. Navíc jim pomáhají technologie. Všichni jsme propojení díky internetu a mobilům. Oběť lze snadno pronásledovat 24 hodin celá léta.
Sledují, od koho dostáváte maily nebo komu píšete a ovlivňují vaše pisatele proti vám, pátrají, komu telefonujete, buď jim to řeknou nezodpovědní zaměstnanci telefonních společností v rámci všude rozjetých her, nebo si vás odposlechnou. Nemáte proti nim důkazy, i když víte, kdo za tím stojí, což je můj případ. Detektory lži se v ČR schválně nepoužívají a drzost špionů je obrovská. Vědí, že potrestáni nebudou a tak vám dávají ještě i najevo, že vás sledují a chechtají se vám přímo do obličeje! Je zapotřebí o tomto šíleném šlapání po lidských právech, kdy bezmocnému člověku kradou intimní informace, sledují každý jeho krok a škodí mu, mluvit a psát. Na konci každého dějství číhá totiž vždy neštěstí. Mně ukradli vlastní byt a utrpěla jsem další obrovské škody.
Sledování lidí je u nás tak rozbujelé, že se už často hraje, jen aby se hrálo, prostě z nudy jako způsob života. Jestli potom špion u sledované osoby najde něco cenného, co lze ukrást, obohatí se. To ho posílí, aby sledoval dál a hledal další oběti.
Záměrně nemáme školy způsobilé vychovávat morálně zodpovědné jedince a nemáme masmédia, která by propagovala morálku. Společensky slabý člověk nemá šanci vymoci právo. Lze už jen uzavřít: Pokud jste náhodou stoupenci Darwinismu, že silnější má přirozené právo přežít, aby se vývoj nezastavil, tak to, co si pěstujeme všude přítomnými kriminálními hrami v naší ateistické společnosti, je vývoj k ještě hlubší degeneraci, nikoliv ke kvalitativně vyšším formám lidské existence.
 
Autor: Vladimíra Lokšová Více >
Česká společnost je v rukou lhářů, špionů a manipulátorů

Česká společnost je v rukou lhářů, špionů a manipulátorů

Lidé raději lžou a škodí, než aby řešili problémy. V ČR lze lhát a škodit bezbranným do nekonečna, protože poškozený je téměř vždy slabší osoba, která nemá šanci vymoci právo.
Situace týkající se dodržování lidských práv a vymáhání práv v Česku je tragická a masmédia svorně mlčí o tom, o čem je jejich svatou povinností informovat. Masmédia napomáhají bezpráví a významně participují na manipulaci s lidmi, která těží z lidské lenosti a lhostejností, chytá se nezdravého nacionálního cítění a nejnižších lidských pudů. Jestli by se v budoucnu členské státy EU shodly na pravidlech používání detektoru lži v úsilí pomáhat obětem trestních činů, které nemají šanci domoci se práva kvůli všude přítomným praktikám kolektivní lži a s tím souvisejícího neúčinného policejního vyšetřování a schválení by podléhalo jednomyslnému hlasování, taková směrnice by neměla šanci projít kvůli českému vetu.
 
Můj příběh
Zdědili jste byt a máte sousedy, kteří vaří drogy, fetují nebo provozují prostituci či prodávají děti k sexuálnímu zneužití? Budete problém řešit nebo prodáte byt jako bezvadný, abyste dostali za něj co nejvíce peněz, a ještě k tomu vám bude jedno, komu ho prodáte?
Doktorka práv, která byt zdědila a měla přitom vlastní bydlení, mi prodala jako první kategorii byt najednou se všemi výše jmenovanými vadami a ještě navíc věděla, že si na byt beru hypotéku a jsem sama. Ona jako právnička zločiny neřešila, lhala a prodala byt za velmi vysokou cenu jako bezvadný. Klíče dala realitní kanceláři, která o sousedech neměla informace, při podpisu kupní smlouvy tvrdila, že byt je jen napsaný na ni po babičce, že byt pronajímala, přitom dávala až extrémně najevo, že nemá zájem o bytu se mnou mluvit. Neúčastnila se ani předávání bytu, poslala za sebe matku.
Jestli lidé zjistí, že člověk je sám, cítí se strašně mocní a hledají způsoby jak toho využít. Zfetovaní a zdrogovaní lidé, kteří se desetiletí živí výrobou drog, prostitucí, prodejem dětí na sex a natáčením dětské pornografie zneužívali faktu, že jsem v bytě bydlela sama, neuvěřitelně drastickým způsobem. Proměnili můj byt doslova v plynovou komoru, výpary z výroby drog a pervitinu se ve dne v noci dostávaly do mého bytu stěnami, stoupačkami, a protože je vypouštěli také okny, tak i okny, které jsem nemohla mít zavřené, protože jedovaté chemikálie proudily do mého bytu primárně zevnitř. V bytě se nedalo existovat. Kromě toho věznili v bytě 24 hodin, každý den, děti, ke kterým chodili pedofilové, a každou noc rušili noční klid a ohrožovali mé zdraví i tím, že jsem kvůli nim byla chronicky nevyspalá. Podobné věci se děly i v dalších bytech domu a v nebytových prostorech, to byl důvod, proč nikdo nic neřešil, a všichni se tvářili, že žádné problémy neexistují. Jak jsem se zanedlouho s hrůzou přesvědčila, policie nebyla ochotna trestné činy vyšetřovat, nebyli svědci, stěžovala jsem si jen sama. Když jsem se na policii opakovaně obracela, spolu s pachateli trestných činů mne začali zastrašovat a likvidovat!
Zločincům ovšem nestačil ani fakt, že výše popsaným způsobem udělali z mého života peklo. Byla jsem sama, jich bylo mnoho a na jejich straně byl dům, policie, proto se nedokázali zastavit a kradli mi ještě i elektřinu. V paneláku se provrtali k mým drátům a ukradli mi elektřinu za tisíce. Přestali, až když jsem byla na pokraji zhroucení ve svých protestech. Jejich zvrhlost vybíjet si zvířecí pudy kromě dětí také na mně, neznala hranic. Zničili mi drahý zámek na bezpečnostních dveřích, demolovali mi poštovní schránku, schválně mne vícekrát vytopili a poškozovali můj majetek mnoha dalšími způsoby.
Téměř po 8 letech svého boje s kriminálními sousedy, když mi vyhrožovali tím nejhorším, jsem právě pod tímto tlakem prodala svůj byt jejich lidem s obrovskými finančními ztrátami za mnohem menší peníze, než jsem byt koupila a investovala do rekonstrukce. Přišla jsem zároveň i o hypotéku, za jejíž předčasné zrušení mne vysoce pokutovali a přišla jsem o vlastní bydlení, protože moje situace po 8 letech kvůli hospodářské krizi už nebyla tak dobrá, abych si mohla vzít novou hypotéku. Jinými slovy, z vlastního speciálně zrekonstruovaného bytu s výhodnou nízkou hypotékou jsem se přestěhovala do mnohem dražšího, horšího, cizího bytu, přičemž vývoj mé situace, také kvůli věku, spěje k tomu, že až budu v důchodu, mohu se ocitnout na ulici, protože nebudu mít dostatek peněz na placení drahého nájemného bydlení!
A celý tragický příběh začal tím, že paní doktorka práv neřešila trestné činy, které se u sousedů a v domě děly ale se zbavila zděděného bytu po babičce dokonce za cenu, která podle fundovaného odhadu byla přemrštěná o 250000Kč a já jsem byt v dobré víře přesto koupila z důvodu, že mi perfektně vyhovovala lokalita. Můj tragický příběh pokračoval dál marným snažením o vyšetření trestných činů, zaplatila jsem zbytečně velké peníze advokátní kanceláři, a moje vyhlídka je, že v důchodu se mohu ocitnout na ulici.
Zvrhlé sociální inženýrství, za kterým stojí významná část nejen politické elity, je příčinou chudoby a ekonomické stagnace společnosti
Všudy přítomná lež, která hraje do karet manipulátorům s lidmi, kteří se všemi prostředky zajímají o druhé, a v digitální době se jim nebývale dobře daří, a umí se infiltrovat do životů kohokoliv, totiž lež - ať se každý stará o sebe a pokud chce něco měnit, ať začne u sebe - jsou prolhané bláboly rozsévané „sociálními inženýry“, aby potom ti, kteří jsou v obraze, měli lepší podmínky dělat pravý opak s cílem, aby se dařilo bohatým účinně kontrolovat celou společnost v jejich prospěch. Když čtete výsledky seriózních evropských průzkumů, že Češi jsou spokojenější s celkovou úrovní svého života než Němci, Švédové či Holanďané, tak musíte uznat, že tlak manipulátorů na lidi je u nás neobyčejně úspěšný, když v posledním žebříčku celkové spokojenosti v EU jsou Češi na druhém místě po Dánsku. Kdyby hranice chudoby byla u nás nastavena na úrovni výše zmíněných zemí, 3⁄4 Čechů by se propadla pod hranicí chudoby a přesto tvrdí, že jsou spokojeni se svou situací.
Spokojenost a společenská pasivita prostého českého lidu má kořeny v socialismu a kolem dokola omílaných lžích vlivných, kteří právě díky tomu bohatnou z kriminálních aktivit chudých. Česká republika je jediná země EU, která neratifikovala velmi významnou konvenci Rady Evropy týkající se boje proti obchodu s lidmi! Snad nikdo nebude tvrdit, že tento děsivý fakt nic neznamená! Čeští politici nechtějí spolupracovat s mezinárodním společenstvím v boji proti obchodu s lidmi! Experti říkají, že obchod s lidmi je druhý nejvýnosnější kriminální byznys na světě po obchodu s drogami a že existuje úměrný vztah mezi mírou korupce v zemi a obchodem s lidmi - čím vyšší korupce v zemi, tím se lépe daří obchodu s lidmi. Část české elity bohatne na obchodu s lidmi a drogami a jejich podřízení v nejnižší rovině jsou obyčejní lidé, kteří po bytech, domech, firmách masově vaří drogy, prodávají děti na sex, natáčejí pornografii, také dětskou, a obytné domy proměňují v nevěstince.
Tyto a další druhy kriminálního jednání jsou podporovány pokřivenými společenskými normami chování, které manipulátoři s lidmi záměrně nastavují a kompetentní instituce jsou hluché, když si stěžujete a chcete je změnit. Celé léto se ve večerních hodinách široko daleko rozléhá diskotéková hudba z lodí na Vltavě, která je tak hlasitá, že vniká lidem do bytů i přes zavřená okna a těm, kteří bydlí nejblíž, významně znepříjemňuje život a znehodnocuje jejich byty. Tato „normální“ situace přitom inspiruje dalších. Například Staropramen na Smíchově, abych mluvila za oblast, kde nyní bydlím, aniž by jen informoval obyvatele okolí, a to ani nemluvím o slušnosti žádat obyvatele o souhlas, spustí hlučný koncert na svém dvoře a překvapí místní lidi, že zanechávají doma rozdělanou práci a raději opouštějí své byty, aby nepřišli o sluch.
Tento samý pivovar pronajal své prostory v budovách firmě, která téměř každý den pořádá hlučné večerní a noční diskotéky, i přes upozornění nezavírají okna, a lidé v okolitých domech jsou významně rušeni. Když zavoláte v noci městskou polici, přestane kravál na 20 minut a potom znovu pokračují. Další firma, která sídlí v prostorách Staropramenu je podivná restaurace, návštěvnické centrum, kam jezdí jeden autobus za druhým s turisty, z nichž si jen pár dá pivo, takže se divíte, proč tu svoji obrovskou neprosperující restauraci, ve které řve odporná hudba, kterou přes silnici slyším i přes zavřená okna, už dávno nezavřeli.
Dalším příkladem úmyslné generace hluku v lokalitě může být Smíchovské nádraží, z kterého se ozývá do dalekého okolí pronikavé pípání a různá troubení, i v noci, a jestli si stěžujete u patřičné instituci, která je odměňována za to, že neřeší žádné problémy, na Hygienické stanici, dostanete odpověď, že údajně je vše v normě, pípají bezpečnostní zařízení, když lidé vstupují do kolejiště. Proč ale vůbec mohou neustále vstupovat kde jací lidé do kolejiště, to vám nikdo nezodpoví, ani to, proč železnice v obytné čtvrti může mít předpotopní, hlučné bezpečnostní technologie.
Tento laxní postoj k hluku a tedy k lidskému zdraví v době, kdy civilizované země vynakládají miliardy na protihluková opatření, není nic jiného, než podpora bytů, kterých je v Praze jako máku, ve kterých se poskytuje prostituce, prodávají děti pedofilům k sexuálnímu zneužití, natáčí pornografie všeho druhu, a které vydělávají právě v noci. Lidé jsou všemi způsoby ovlivňováni tak, aby tolerovali noční kriminální aktivity spojené s rušením nočního klidu, nepsali na úřady a nebouřili se! Kravál přes den a také v noci mají brát jako normální součást života, aby se dařilo lidové kriminalitě, na které bohatnou vlivní!
Jestli máte pocit, že věci v ČR nejsou tak špatné, lžete sami sobě. Překážkou vidět společenský problém a chtít ho řešit jsou vše objímající sekty, které jsou produktem i příčinou takových kriminálních aktivit jako obchod s dětmi, dětská pornografie, obchod s drogami, prostituce, atd. Na pozadí grupování se lidí do kriminálních stád je potom fakt, že česká společnost trpí masovou neschopností lidí jednat jako individuum s vlastní zodpovědností. Všichni žijí ve lži, že přijít k penězům předpokládá někam patřit. Výběr skupin - sekt, kam můžete v Česku patřit, abyste něco měli, má rozpětí od amorálních uskupení až po ty, jejichž členové se dopouštějí velkých zločinů. Ti, kteří participují na nějakých nezákonných praktikách, se potom stávají vydíratelní a přirozeně nebudou bojovat proti žádnému společenskému zlu.
Manipulátoři s lidmi chtějí co nejvíce lidí kriminalizovat, mít peníze z jejich kriminálních aktivit a vybočující jednotlivce ze stáda neváhají protiprávně zastrašovat a škodit jim. Bezpečně obchodovat s lidmi a s drogami mohou ti, kteří spolupracují s manipulátory a přijmou to místo v pyramidě, které jim vyhradí oni. Takoví kriminálníci nebudou nikdy dopadeni policií ani usvědčeni z kriminality. Ti, kteří mi vzali násilím za směšnou částku vlastní bydlení a zničili hypotéku, jsou právě kriminálníci spolupracující s manipulátory v pyramidě, na jejíž vrcholu je část české politické elity! A výsledky práce manipulátorů jsou co do množství peněz pozoruhodné. Kdyby tak skvěle řídili legální ekonomiku, tak bychom byli nejvíce prosperující a vyvinutá země na světě!
Jestli vás mají všude mezi námi přítomní špioni v seznamu těch, kteří narušují jednolité lidské stádo, například protesty proti porušování lidských práv, potom manipulátoři zařídí, aby vám všichni házeli klacky pod nohy. Lidé známí i neznámí budou kolem vás hrát stupidní divadla a škodit vám. Budete překvapeni jaký rozměr a sílu má lidská hloupost, pověrčivost a zlo. Neznámí a známí lidé budou ve vaší přítomnosti všude uklízet, budou vás napodobovat jako malé děti, budou na vás zívat, schválně kašlat, stále něco konzumovat, čarovat s vodou, auty, mobily, budou na vás štěkat psi, a budou hrát další stupidní divadla.
Žijeme v totalitě, jako to bývávalo v dobách socialismu, jenom není na první pohled viditelná. Společnost je silně demoralizovaná a v rukou špionů a manipulátorů s lidmi, kteří jsou zároveň součástí kriminálních sekt se strukturou pyramidy, jsou to sítě a mají moc nad masami a nad celým českým stádem. Díky této situaci bohatí bohatnou z kriminálních aktivit chudších a chudých, a bohatnou také z korupce, protože využívají morální oslabenost, nevědomost a neinformovanost lidí, drží je na uzdě, v otupělosti, kriminalitě a lhostejnosti ke všemu, co bohatí a vlivní ve svůj prospěch ve společnosti dělají.
 
Autor: Vladimíra Lokšová Více >