Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám
4495 podpisů

Petice za dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

Autor: Společnost pacientů s následky po očkování, z. s. | vloženo: 21.03.2017 | 4495 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, níže podepsaní, vyzýváme poslance, senátory a vládu České republiky, aby do právního řádu ČR zajistili přijetí zákonného či podzákonného právního předpisu, který by ustanovil dobrovolnost očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám.

Proč má být očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám dobrovolné

1. Protože očkování kombinovanou vakcínou MMR neumožňuje dosáhnout optimální ochrany populace před těmito nemocemi.

2. Protože očkování proti těmto nemocem je dobrovolné ve všech vyspělých demokratických zemích a dokonce i v některých postkomunistických státech.

3. Protože tyto nemoci nepředstavují takové zdravotní riziko, aby bylo nutné očkování vymáhat zákonem pod hrozbou pokuty a omezování neočkovaných dětí.

 

I.

Účinnou ochranu proti spalničkám potřebují ty úplně nejmenší děti, účinnou ochranu proti příušnicím hlavně chlapci a mladí muži a účinnou ochranu proti zarděnkám až ženy v období těhotenství. Jedná se zřetelně o zcela odlišné skupiny osob. Tato skutečnost by měla mít v každém rozumně řízeném systému ochrany veřejného zdraví zcela zásadní význam, a to pro nalezení a přijetí optimálních očkovacích schémat proti každému z těchto tří onemocnění samostatně.

Používání kombinované vakcíny MMR (Measles, Mumps, Rubella), tedy živé vícesložkové vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, však brání použití optimálního schématu očkování pro každé z těchto tří onemocnění. Protože je proti spalničkám žádoucí očkovat velmi brzy, je příliš brzy očkováno i proti příušnicím a zarděnkám a mladí dospělí již nejsou proti těmto chorobám chráněni. Zlepšit schéma očkování vakcínami MMR proti jednomu onemocnění znamená pravidelně zhoršit schéma očkování proti onemocnění jinému.

Důsledky těchto neoptimálních protichůdně-kompromisních schémat můžeme již mnoho let pozorovat také v ČR. Jsou to mimo jiné již zcela pravidelné lokální epidemie (outbreaky) příušnic mezi mladými očkovanými lidmi (1).

Z důvodů, které nebyly nikdy veřejně objasněny, se orgány ochrany veřejného zdraví nepokusily na našem trhu zajistit trvalou dostupnost tzv. monovalentních vakcín, především samostatných vakcín proti spalničkám a vakcín proti příušnicím a zarděnkám. Naopak připustily, aby z našeho trhu zmizely registrované monovalentní vakcíny (např. Pavivac (2)). Orgány ochrany veřejného zdraví ČR se svou nečinností spolupodílí na neoptimálním stavu ochrany veřejného zdraví a účastní se protežování spotřeby vakcín MMR na úkor legitimních zdravotních zájmů všech očkovaných dětí a celé populace.

 

II.

Očkování proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám je v Evropě (31 států, t.j. 28 států EU plus Norsko, Švýcarsko a Island) povinné pouze v devíti zemích (3). Z postkomunistických zemí již od povinného očkování zcela upustila Litva a Estonsko. Dokonce ani státy, které zavedly povinné očkování a na svém území jej velmi přísně prosazují (Francie), nepřistoupily k zavedení povinného očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Neshledaly k tomu dostatečné odborné důvody.

Japonsko ustoupilo od používání kombinované vakcíny MMR v roce 1993 a od té doby toto očkování nebylo v Japonsku obnoveno. Dobrovolné očkování je prováděno monovakcínami (4).

 

III.

Očkování proti příušnicím je očkování proti dříve zcela běžné dětské nemoci, která nikdy nepatřila mezi „metly lidstva“ a která má u malých dětí nejmírnější a nejpříznivější průběh. Je to právě současný způsob očkování proti příušnicím, který zvyšuje očkovaným dětem zdravotní riziko. Efekt očkování totiž příliš rychle vyprchává (5). V důsledku toho se posouvá výskyt příušnic do vyšších věkových skupin adolescentů a dospělých, ve kterých je toto onemocnění objektivně nebezpečnější (6). Příušnice jsou obávané zejména u dospívajících chlapců a mladých mužů, a to pro riziko virového zánětu varlat s možným následkem neplodnosti.

Očkování proti zarděnkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která je nebezpečná pouze pro matky v těhotenství, a to kvůli možnému ohrožení vyvíjejícího se plodu (7). Takové případy však byly i před érou očkování jen velice vzácné. Očkování proti zarděnkám je užitečné pouze pro ženy, a to až ve věku 17-35 let. Vzhledem k riziku poškození plodu zarděnkami je s podivem, že neexistuje žádná klinická studie, která by ochranný účinek vakcín MMR proti zarděnkám potvrzovala. Ochranný účinek očkování vakcín MMR proti zarděnkám tedy zatím ani není vědecky prokázán (8). Dětem v ČR je dnes očkování proti zarděnkám aplikováno nerozumně brzy, a to již před druhým rokem věku. V nezanedbatelném procentu případů proto stihne hladina protilátek proti viru zarděnek poklesnout pod kritickou hodnotu tak brzy, že vakcína nechrání těhotnou ženu před onemocněním a tedy ani plod před rizikem vrozených vývojových vad (9).

Očkování proti spalničkám je očkování proti běžné dětské nemoci, která také nepatřila mezi „metly lidstva“. V době před očkováním spalničky nikdy nebyly všeobecně obávaným onemocněním. Úmrtnost na spalničky dramaticky poklesla a byla v ČR velmi nízká již před zahájením očkování v roce 1969 (10). Spalničky mohou vzácně ohrozit vážným průběhem a některými komplikacemi především velmi malé děti do 1-2 let věku.

 

Závěrem

My, níže podepsaní, považujeme za nelegitimní a protiústavní, aby stát nařizoval rodičům a jejich dětem povinně se podrobit zdravotní péči, která představuje neoptimální a nedokonalou prevenci navíc méně závažných infekčních onemocnění. Máme za to, že stát může nařídit a vynucovat povinné očkování pouze tehdy, pokud nejprve učinil vše pro to, aby občanům zpřístupnil takový způsob očkování, který odpovídá aktuálnímu stavu vědeckého poznání.

Princip dobrovolnosti a svobodné volby rodičů musí být zachován i proto, že rodiče už dnes mohou na své náklady zajistit svým dětem lepší a kvalitnější očkovací schémata pomocí monovalentních vakcín dostupných v sousedních zemích (11, 12).

Politické upřednostňování vakcín MMR je ve svém důsledku aktem odepření optimální ochrany veřejného zdraví a úmyslným poškozováním práv a legitimních zájmů občanů ČR.

Proto žádáme poslance, senátory a vládu ČR, aby vyhověli požadavku této petice.

 

V Praze, dne 21. března 2017

 

Václav Hrabák
předseda Společnosti pacientů s následky po očkování, z. s.
 

Sestavitel petice:
Společnost pacientů s následky po očkování, z. s.
Horní 2, 140 00 Praha 4 – IČO: 04420934
www.poockovani.cz/peticeMMRwww.e-petice.cz/MMR

 

Zdroje, odkazy a přílohy:

(1) www.ockovani.wordpress.com/2016/03/03/kazdorocni-epidemie-priusnic-u-ockovanych/

(2) www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0137313&tab=info

(3) Očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám mají jako povinné pouze tyto státy: Bulharsko, Rumunsko, Lotyško, ČR, SR, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko.


(4) www.japantoday.com/category/health/view/japans-national-immunisation-program-still-trails-behind-europe

(5) www.​academic.oup.com/jid/article/197/7/950/798890/Persistence-of-Measles-Mumps-and-Rubella

(6) http://reference.medscape.com/article/966678-overview

(7) www.​academic.oup.com/jid/article/187/Supplement_1/S146/2043190/New-Horizons-in-the-Control-of-Rubella-and

(8) www.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004407.pub3/abstract

(9) www.jid.oxfordjournals.org/content/206/10/1542.long

(10) www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/2014_Trendy_ockovacich_nakaz.pdf strana 13

(11) Masern-Impfstoff-Merieux, řádek 2 tabulky povolených LP v SRN www.pei.de/EN/medicinal-products/vaccines-human/measles/measles-node.html

(12) Právní předpisy EU umožňují všem občanům čerpat zdravotní služby v libovolném členském státě EU podle pravidel daného státu. Rodiče z České republiky tak mohou požadovat například po dětských lékařích ve Spolkové republice Německo očkování svých dětí, a to vakcínami uvedenými na trh v SRN, které na trhu v ČR nejsou registrovány.

 

Pokud chcete podpořit tuto petici maximálně efektivně, prosíme o podepsání její elektronické i tištěné verze současně.

Petici a podpisový arch k vytištění stahujte zde:

Petice včetně podpisového archu - www.poockovani.cz/downloads/peticeMMR+arch.pdf
Samostatný podpisový arch -  www.poockovani.cz/downloads/Podpisovy_arch_peticeMMR.pdf

 

Více informací naleznete na www.poockovani.cz/peticeMMR

 

Komu bude petice předána: poslancům, senátorům a vládě ČR

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 254

29. 04. 2017 | Taky Skoro Doktor | Praha
Pane doktore, jestli jste to vy - viz. odkaz, pak se vše vysvětluje, takové lidi žeru!
http://www.ilist.cz/clanky/studentska-tajemnice-zbynek-valenta

tsd
+0 | -0
doporučit +
29. 04. 2017 | Taky Skoro Doktor | Praha
Pan doktor Valenta je doktor práv, který se samozvaně pasoval na doktora medicíny.
Bohužel jeho výroky jen potvrzují, že o očkování skoro nic neví a jeho rádoby argumenty a tvrzení potvrzují jen to, že nahlíží na vakcinaci pouze z právního hlediska ( kde se ovšem také mýlí ) a z emočních pohnutek zatvrzelého antivaxera.
Pane doktore, ve vašem příspěvku je tolik polopravd a zjevných lží, které jsou lehce prokazatelné, že byste se měl nad svými názory zamyslet a pokusit se je za pomocí studia a zpětné vazby korigovat a uvést do souladu s realitou a vědeckými důkazy. Takto jste se projevil jen jako tlachal bez základních znalostí medicíny a vědeckých důkazů.
tsd
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2017 | Ivana Nevyhoštěná Bedáňová | Jindřichův Hradec
velmi pěkně napsané
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2017 | Taky Skoro Doktor | Praha
V kolébce demokracie USA vás bez očkování nevezme na vysokou ani vám nepovolí pobytové vízum. Tak proč tady tak zbytečně manipulujete a lžete?
tsd
+0 | -0
doporučit +
28. 04. 2017 | Zbyněk Valenta JUDr. | Praha
Dobrý den, chci tímto ocenit mimořádně záslužnou práci zakladatelů petice!
V době, kdy na západ od našich hranic je vakcinace až na ojedinělé výjimky zcela dobrovolná a záleží na rozhodnutí rodičů, zda ji podstoupí či nikoliv, je v České republice i dvacet sedm let po změně režimu upřednostňován direktivní nařizovací přístup, jinde v podstatě nemyslitelný. A to i u takto sporných vakcín, jako je výše zmíněná kombinovaná vakcína MMR... Ve vyspělých demokraciích také existuje snaha výrobců vakcín maximalizovat zisky, nikde však nejsou používány nesmyslné represe (zákazy docházky do mateřských škol, do dětských kolektivů, škol v přírodě, letních táborů apod). Silně to připomíná praktiky totalitního režimu...
Rizika velmi diskutabilní kombinované vakcíny MMR jsou nemalá (i když je petice příliš nezmiňuje) to je evidentní i přes zjevnou snahu vše zastírat a umlčovat ty, kteří na ně upozorní.
Máme tři zcela neočkované dcery a jsou na dnešní dobu jednoznačně nadprůměrně zdravé! Jejich imunitní systém prostě výborně funguje bez poškození vakcínami!!! Je to nádhera...
Opakovaně tedy upřímně děkuji autorům výše zmíněné petice za její erudované zpracování... Z. V.
+1 | -0
doporučit +
27. 04. 2017 | Adolf Hřebík | Prachatice
Bojujte a vydržte.
+0 | -0
doporučit +
26. 04. 2017 | Hana Kubaláková | Praha 8
Držím všechny palce na rukou i nohou, aby to vyšlo:)
+0 | -0
doporučit +
26. 04. 2017 | Taky Skoro Doktor | Praha
Paní Božena doporučuje získání imunity přírodní cestou. Jediná možnost jak toho dosáhnout je prodělat nemoc se všemi nepříjemnými následky, které mohou být i doživotní. Naopak, zrovna jí zmiňované očkování proti hepatitidě B zajišťuje doživotní ochranu. Následky po prodělané inf. nemoci jsou nejen horší, ale i mnohem častější než po očkování. Z toho pohledu je tvrzení, že je očkování nesmyslné, samo o sobě nesmyslné, lživé a nebezpečné.
tsd
+0 | -0
doporučit +
25. 04. 2017 | Kateřina Fedorová | Hejnice
děkuji že jste s tímto nápadem přišli. Snad to bude k něčemu platné a dočkáme se toho že to tak bude.
+0 | -0
doporučit +
25. 04. 2017 | Božena Šáchová | Uherské Hradiště
Očkování proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám mně přijde nesmyslné. Imunita přírodní cestou je na celý život. Očkování MOŽNÁ chrání jedince nějaký rok????? Žloutenka typu "B", taktéž.B. Šáchová
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpis je nutné potvrdit v doručeném mailu

Podpisy | 4495 (+264 nepotvrzených)

 • Miroslava Belantová | Přezletice
 • Ivana Nevyhoštěná Bedáňová | Jindřichův Hradec
 • Věra Schmidt Dvořáková | Brno
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Ludmila Valentová | Praha
 • Zbyněk Valenta JUDr. | Praha
 • Jana Suváková | Praha
 • Roman Motúz | Hodonín
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Dalibor Šrubař | Jeseník nad Odrou
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Vítáte úplný zákaz kouření v restauracích?