Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem
27 podpisů

Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem

Autor: Adam Guttenberg | vloženo: 17.11.2021 | 27 podpisů
Sdílejte s přáteli

My, občané města Kostelec nad Labem a obyvatelé blízkého okolí, nesouhlasíme se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem a žádáme, aby všechny dotčené orgány vzaly tento nesouhlas a uvedené argumenty na vědomí.

 

Máme důvodné obavy z přímých dopadů realizace této stavby na celkové zdraví obyvatel města a přilehlého okolí, včetně dopadů na psychický komfort, a to zejména z níže popsaných důvodů:

 

1. Bezprecedentní blízkost záměru od obytné zástavby. Žádná podobná stavba vystavěná po roce 1989 není umístěna tak blízko obytné zástavby a staveb občanské vybavenosti, jako je např. mateřská škola a dětské hřiště.
2. V rámci emisní situace dojde k významnému zvýšení emisí rtuti a radioaktivních látek. Negativní dopady krematorií na veřejné zdraví jsou již ve světě zdokumentovány a vede se polemika o tom, jak k umisťování těchto staveb postupovat, a to včetně doporučených vzdáleností od obytné zástavby.
3. Máme obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě, zadavatel v dokumentaci argumentuje nejasně a nepřesvědčivě.
4. Odmítáme další narušení podoby města postavením vysokého komínu. Sám oznamovatel připouští, že by z hlediska emisí doporučoval výšku komína 22-24m, což významně vizuálně poškodí oblast, jež by měla být vstupní branou do města Kostelec nad Labem.
5. Stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, kde v místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“, tedy plocha určená k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Jsme přesvědčeni, že provoz krematoria bude rušivý, a to ze všech důvodů výše popsaných.

 

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené argumenty nebyly doplněnou dokumentací řádně vyvráceny a máme za to, že data předložená v záměru nebudou odpovídat reálným dopadům stavby.

Komu bude petice předána: Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Odbor životního prostředí a zemědělství

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy | 38

12. 08. 2022 | Byteio Digital Solutions | florida
"web development florida ""Byteio Digital Solutions
"
+0 | -0
doporučit +
12. 08. 2022 | texashalal buzz | California
I'm so glad I found Dr. John DenBoer! He has been a huge help with improving my mental skills. He has a very clear and concise way of explaining things, and his techniques have really helped me to improve my neuro. I would highly recommend him to anyone looking for help with their mental skills!
Dr John DenBeor
+0 | -0
doporučit +
11. 08. 2022 | texashalal buzz | California
Texashalalbuzz lets you stay connected to the halal food places near you! Search for restaurants, read reviews of restaurants, and live updated restaurant listings
Texas Halal Buzz
+0 | -0
doporučit +
06. 08. 2022 | dreammerchhoodie store | california
"Love my hoodie! It is everything I hoped for and more. It is comfortable, warm, and just so soft. The size is perfect and it never falls down during the day." dreammerchhoodie
+0 | -0
doporučit +
04. 08. 2022 | jimmy ss | hyd
A Complete Ecommerce Business is waiting for you. Shopify Dropshipping Website For Sale are ready to start selling. Be a store owner and start earning money. Shopify Dropshipping Website For Sale
+0 | -0
doporučit +
22. 07. 2022 | news paper SAMEER | hyderabad
So if a casino withholds winnings, what would be the point of joining it? It is with this kind of thinking in mind that most Internet casino managers will actually go a long way to ensure that the winners of various games on offer actually get their rightfully won prize money. Togel Toto Macau
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2022 | oliver12 JH | USA
Without fail, your writing style is top professional; even your website also looks amazing thank you for posting. internet providers ottawa
+0 | -0
doporučit +
18. 05. 2022 | Gabby David | Illinois
I’m hoping you would share your thoughts on how important it is to reply to comments on your blog. [url=https://www.poker-dewa88.net]poker-dewa88.net[/url]
+0 | -0
doporučit +
07. 05. 2022 | mellesa john 123 | SEO
Wonderful article. Fascinating to read. I love to read such an excellent article. Thanks! It has made my task more and extra easy. Keep rocking. 토토사이트
+0 | -0
doporučit +
03. 05. 2022 | mellesa john 123 | SEO
New web site is looking good. Thanks for the great effort. 借錢網
+0 | -0
doporučit +

Podepsat tuto petici

Podpisy | 27

Podpisový arch v PDF
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Veronika Mařáková | Praha 10
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Lenka Benešová | Kostelec nad Labem
 • Jan Beneš | Kostelec nad Labem
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Markéta Borovičová-Pospíšilová | Kostelec nad labem
 • Marek Krušina | Dobroměřice
 • Jan Scháněl | Praha-Lochkov
 • Miroslav Fronek | Kamenny most
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku