Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem
29 signatures

Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem

Author: Adam Guttenberg | Uploaded: 17.11.2021 | 29 signatures
Share it with your friends

My, občané města Kostelec nad Labem a obyvatelé blízkého okolí, nesouhlasíme se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem a žádáme, aby všechny dotčené orgány vzaly tento nesouhlas a uvedené argumenty na vědomí.

 

Máme důvodné obavy z přímých dopadů realizace této stavby na celkové zdraví obyvatel města a přilehlého okolí, včetně dopadů na psychický komfort, a to zejména z níže popsaných důvodů:

 

1. Bezprecedentní blízkost záměru od obytné zástavby. Žádná podobná stavba vystavěná po roce 1989 není umístěna tak blízko obytné zástavby a staveb občanské vybavenosti, jako je např. mateřská škola a dětské hřiště.
2. V rámci emisní situace dojde k významnému zvýšení emisí rtuti a radioaktivních látek. Negativní dopady krematorií na veřejné zdraví jsou již ve světě zdokumentovány a vede se polemika o tom, jak k umisťování těchto staveb postupovat, a to včetně doporučených vzdáleností od obytné zástavby.
3. Máme obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě, zadavatel v dokumentaci argumentuje nejasně a nepřesvědčivě.
4. Odmítáme další narušení podoby města postavením vysokého komínu. Sám oznamovatel připouští, že by z hlediska emisí doporučoval výšku komína 22-24m, což významně vizuálně poškodí oblast, jež by měla být vstupní branou do města Kostelec nad Labem.
5. Stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, kde v místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“, tedy plocha určená k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Jsme přesvědčeni, že provoz krematoria bude rušivý, a to ze všech důvodů výše popsaných.

 

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené argumenty nebyly doplněnou dokumentací řádně vyvráceny a máme za to, že data předložená v záměru nebudou odpovídat reálným dopadům stavby.

To whom will the petition be forwarded: Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Odbor životního prostředí a zemědělství

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 64

01. 04. 2024 | Smith Lon | London
If you wanted to know about the best writing services in UK then here is <a href=" https://www.bookwritingservice.co.uk/" rel="dofollow"> Book Writing Service in UK</a>. They really helped me a lot writing the phrases with quotes damn they save you.
+0 | -0
doporučit +
20. 10. 2023 | its4everyone almas | miami
We provide you with detailed information about business, Technology, Travel, Online Earning, and Jobs. Information is crucial for life, which is why we dedicate our time and skills to serving people with information

<a href="https://its4everyone.com/">its4everyone</a>
+0 | -0
doporučit +
30. 05. 2023 | Almas ghaffar | Lahore
"Boost your website's visibility and ranking with our professional off-page SEO services. Our expert team will optimize your website's presence outside of your own platform, leveraging strategic link building, social media engagement, and content promotion to enhance your online reputation and drive organic traffic. Let us help you achieve long-lasting results and outrank your competitors in search engine results pages.<a href="https://www.fiverr.com/meharalmas/white-hat-contextual-seo-dofollow-high-da-authority-backlinks">contextual seo backlinks</a>
+0 | -0
doporučit +
09. 05. 2023 | Atrespiratory lectures |
I also wrote an article on a similar subject will find it at write what you think.<a href="https://www.atrespiratorylectures.com/free-ceus">free ceus for respiratory therapist</a>
+0 | -0
doporučit +
04. 01. 2023 | insured roofs | Arlington, VA
Insured Roofs is a storm restoration and solar company with branches in Stafford and Arlington, VA that specializes in inspecting and accessing damage, helping clients through the insurance claims process, and then ultimately fixing and replacing damaged items. Insured Roofs also specializes in clean energy in the form of solar.

+0 | -0
doporučit +
03. 01. 2023 | Best Hostbnb | Mayfield Heights
The smart way to schedule, pay, and find vacation rental cleaners for your Vrbo, Booking.com, and Airbnb listings Best Host BnB gives you the tools you need to succeed with autopay, customized schedules, guest checkout and review management

+0 | -0
doporučit +
02. 01. 2023 | bodyspa by Deblyn | Alexandria VA
Fibroblast Skin Tightening is a revolutionary technology that is used to help tighten and resurface skin in a non-surgical manner.href="https://bodyspabydeblyn.com/">bodyspabydeblyn</a>
+0 | -0
doporučit +
22. 12. 2022 | john ss | austaila

I recently ran a <a href="https://telstraspeedtest.net/">Telstra speed test</a> on my home internet connection and was extremely satisfied with the results. My download speeds were consistently above 80 Mbps and my upload speeds were hovering around 20 Mbps, which is more than enough for my needs.I've had no issues with connection reliability since switching to Telstra, and the overall quality of my online experience has been greatly improved. Streaming high definition video and online gaming are both smooth and lag-free, and I haven't experienced any slowdowns or interruptions.In short, I have nothing but good things to say about the Telstra speed test and the service I've received from Telstra. I would highly recommend them to anyone in need of a fast and reliable internet connection. The Telstra speed test is a useful tool for checking your internet speeds and ensuring that you're getting the best performance possible from your connection.
+0 | -0
doporučit +
31. 10. 2022 | Be Veganism |
I recommend only good and reliable information, so see it:
<a href="https://www.beveganism.com/go-vegan/what-is-veganism">Veganism Definition</a>
+0 | -0
doporučit +
18. 10. 2022 | carnation beauty store | Lahore
I love carnation beauty product. I was facing acne issue from the past 4 years. i have used their products and they have amazing result on my skin.
<a href="https://carnation-store-pakistan.myshopify.com/>Carnation Beauty Store</a>
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 29

Signature list in PDF
 • Aneta Vašková | Bystřice nad Pernštejnem
 • Data of the signer not published
 • Data of the signer not published
 • Veronika Mařáková | Praha 10
 • Data of the signer not published
 • Lenka Benešová | Kostelec nad Labem
 • Jan Beneš | Kostelec nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Markéta Borovičová-Pospíšilová | Kostelec nad labem
 • Marek Krušina | Dobroměřice
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition