Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem
24 signatures

Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem

Author: Adam Guttenberg | Uploaded: 17.11.2021 | 24 signatures
Share it with your friends

My, občané města Kostelec nad Labem a obyvatelé blízkého okolí, nesouhlasíme se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem a žádáme, aby všechny dotčené orgány vzaly tento nesouhlas a uvedené argumenty na vědomí.

 

Máme důvodné obavy z přímých dopadů realizace této stavby na celkové zdraví obyvatel města a přilehlého okolí, včetně dopadů na psychický komfort, a to zejména z níže popsaných důvodů:

 

1. Bezprecedentní blízkost záměru od obytné zástavby. Žádná podobná stavba vystavěná po roce 1989 není umístěna tak blízko obytné zástavby a staveb občanské vybavenosti, jako je např. mateřská škola a dětské hřiště.
2. V rámci emisní situace dojde k významnému zvýšení emisí rtuti a radioaktivních látek. Negativní dopady krematorií na veřejné zdraví jsou již ve světě zdokumentovány a vede se polemika o tom, jak k umisťování těchto staveb postupovat, a to včetně doporučených vzdáleností od obytné zástavby.
3. Máme obavy ze zhoršení dopravní situace ve městě, zadavatel v dokumentaci argumentuje nejasně a nepřesvědčivě.
4. Odmítáme další narušení podoby města postavením vysokého komínu. Sám oznamovatel připouští, že by z hlediska emisí doporučoval výšku komína 22-24m, což významně vizuálně poškodí oblast, jež by měla být vstupní branou do města Kostelec nad Labem.
5. Stavba nezapadá do celkové koncepce města, je v rozporu se schváleným územním plánem, kde v místě plánované stavby je dle ÚP plocha „NERUŠÍCÍ VÝROBY A SLUŽEB“, tedy plocha určená k zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžující své okolí. Jsme přesvědčeni, že provoz krematoria bude rušivý, a to ze všech důvodů výše popsaných.

 

Jsme přesvědčeni, že výše uvedené argumenty nebyly doplněnou dokumentací řádně vyvráceny a máme za to, že data předložená v záměru nebudou odpovídat reálným dopadům stavby.

To whom will the petition be forwarded: Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 Odbor životního prostředí a zemědělství

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages | 4

02. 12. 2021 | Markéta Borovičová-Pospíšilová | Kostelec nad labem
Vážený zakladateli....,
Celá Základní škola v Kostelci n. labem nesouhlasí s výstavbou krematoria!
Nechceme, aby naše děti žily ve městě, kde se spalují mrtvoly!!!.
Někteří lidé zde žijí už od malička

Na toto nemáte žádné právo!
+0 | -0
doporučit +
24. 11. 2021 | Eva Semotánová | Líbeznice
Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem
+0 | -0
doporučit +
24. 11. 2021 | Eva Pokorná Pokorná | Kostelec nad Labem
Nesouhlas se stavbou krematoria v Kostelci nad Labem
+0 | -0
doporučit +
24. 11. 2021 | Eva Rychlovska Rychlovska | Praha 5
Nesouhlasím s kremací v obytné zóně.
+0 | -0
doporučit +

Sign this petition

Signatures | 24

Signature list in PDF
 • Lenka Benešová | Kostelec nad Labem
 • Jan Beneš | Kostelec nad Labem
 • Data of the signer not published
 • Markéta Borovičová-Pospíšilová | Kostelec nad labem
 • Marek Krušina | Dobroměřice
 • Jan Scháněl | Praha-Lochkov
 • Miroslav Fronek | Kamenny most
 • Monika Drmotová | Praha 82
 • Data of the signer not published
 • Alena Burdová | Hovorčovice
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku