Pro přezkoumání rozsahu stavby multifunkčního hřiště na Ježníku
2 podpisy

Pro přezkoumání rozsahu stavby multifunkčního hřiště na Ježníku

Autor: Petr Šarman | vloženo: 21.05.2017 | 2 podpisy
Sdílejte s přáteli

Vážení zastupitelé města Krnova, 

my, níže podepsaní občané, Vás žádáme, jako své v řádných volbách zvolené zástupce, abyste pozastavili přípravu investiční akce “Víceúčelové hřiště Ježník“ z kapitálových výdajů rozpočtu města vedených pod položkou 34 – tělovýchova a zájmová činnost, která byla odsouhlasena zastupitelstvem města v rámci rozpočtového opatření č. 4 dne 29. 3. 2017.

Jako obyvatelé města navrhujeme přehodnotit a upravit rozsah připravované výstavby multifunkčního hřiště na Ježníku tak, aby vyhovovalo zde majoritně provozovaným aktivitám, tj. pěším vycházkám v lipové aleji, cykloturistice, běhu a venčení psů.

Vzhledem k počtu residentů je připravovaný záměr představující celkově cca. 4.500.000,- Kč z rozpočtu města pro danou lokalitu nepřiměřený a navrhujeme investici upravit pouze na herní prvky pro děti do 14 let, posilovací prvky pro dospělé a odpočinkové lavičky.

Stavbu hrací plochy (regulérního sportovního hřiště s umělým osvětlením) a in-line okruhu bychom pak doporučovali realizovat v hustěji obydlených lokalitách, kde jistě naleznou větší využití.

Věříme ve Vaše faktické posouzení účelnosti této schválené investiční akce.

Děkujeme. 

Komu bude petice předána: zastupitelstvu města Krnova

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 2

Podpisový arch v PDF
  • Údaje podepisujícího nezveřejněny
  • Petr Šarman | Krnov
Chceš změnu? Jednoduše začni!
  • založ
  • podpoř
  • sdílej
Založit petici