Pro přezkoumání rozsahu stavby multifunkčního hřiště na Ježníku
2 signatures

Pro přezkoumání rozsahu stavby multifunkčního hřiště na Ježníku

Author: Petr Šarman | Uploaded: 21.05.2017 | 2 signatures
Share it with your friends

Vážení zastupitelé města Krnova, 

my, níže podepsaní občané, Vás žádáme, jako své v řádných volbách zvolené zástupce, abyste pozastavili přípravu investiční akce “Víceúčelové hřiště Ježník“ z kapitálových výdajů rozpočtu města vedených pod položkou 34 – tělovýchova a zájmová činnost, která byla odsouhlasena zastupitelstvem města v rámci rozpočtového opatření č. 4 dne 29. 3. 2017.

Jako obyvatelé města navrhujeme přehodnotit a upravit rozsah připravované výstavby multifunkčního hřiště na Ježníku tak, aby vyhovovalo zde majoritně provozovaným aktivitám, tj. pěším vycházkám v lipové aleji, cykloturistice, běhu a venčení psů.

Vzhledem k počtu residentů je připravovaný záměr představující celkově cca. 4.500.000,- Kč z rozpočtu města pro danou lokalitu nepřiměřený a navrhujeme investici upravit pouze na herní prvky pro děti do 14 let, posilovací prvky pro dospělé a odpočinkové lavičky.

Stavbu hrací plochy (regulérního sportovního hřiště s umělým osvětlením) a in-line okruhu bychom pak doporučovali realizovat v hustěji obydlených lokalitách, kde jistě naleznou větší využití.

Věříme ve Vaše faktické posouzení účelnosti této schválené investiční akce.

Děkujeme. 

To whom will the petition be forwarded: zastupitelstvu města Krnova

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 2

Signature list in PDF
  • Data of the signer not published
  • Petr Šarman | Krnov
Do you want a change? Just start!
  • Create
  • Support
  • Share
Start a petition

Tento web používá cookies k lepšímu fungování webu a analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku