STOP OBALOVNĚ
978 podpisů chybí 9022

STOP OBALOVNĚ

Autor: Petr Pokluda | vloženo: 25.05.2015 | 978 podpisů
Sdílejte s přáteli

P e t i c e
proti výstavbě obalovny živičných směsí, recyklátoru živičných povrchů, recyklační linky stavebních hmot, betonárny a kotlu pro ohřev záměsové vody do betonu.
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o revizi a znovu otevření veřejného jednání a zároveň prozkoumání udělených povolení ke stavbě recyklační linky a betonárky. Záleží nám, aby byl zachován současný stav přírodního životního prostoru. Stavbou v  k.ú. Chlebovice parc.číslo 783/1 příp. dalších pozemků dojde v okolí k zvýšení hlučnosti, prašnosti, zápachu,  tímto bude výrazně ovlivněna možnost migrace zvěře pro kterou je v blízkosti vybudován koridor, chovný potok Košice bude kontaminován povrchovými vodami které jsou z uvedené plochy drenážemi  odváděny do jeho toku. Dále se neúměrně navýší  nákladní doprava v blízkém okolí.  Pro tuto oblast je typické západní proudění, které bude právě na Zelinkovice, Lysůvky, ale i Chlebovice směřovat veškeré negativní vlivy z provozu zařízení.

Do současné doby nebylo vyřešeno ani odhlučnění rychlostí komunikace R48 v Zelinkovicích a Lysůvkách a opět se má stavět další průmyslový blok, který tuto životní situaci občanů ještě zhorší.

Pro takový typ stavby jsou určitě jiná vhodnější místa, dál od lidských obydlí, která nebudou nikoho obtěžovat.

 

                        Osadní výbor Zelinkovice - Lysůvky

 

Komu bude petice předána: Starostům jednotlivých obcí a všem zainteresovaným stranám

Podpis pod petici je nutné potvrdit v následně doručeném mailu.

Sdílejte s přáteli a známými

Vzkazy

Diskuze byla z důvodů většího množství nevhodných příspěvků zastavena.

Podepsat tuto petici

Podpisy | 978 (+49 nepotvrzených)

Podpisový arch v PDF
 • Markéta Mecnerová | Frýdek-Místek
 • Lada Prokopová | Staříč
 • René Šmotek | Ostrava
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Jitka Fojtikova | Frydek-Mistek
 • Miroslava Ondruszová | Havířov-Životice
 • Údaje podepisujícího nezveřejněny
 • Miluše Brtvová | Ostrava 8
 • Lenka Hanáčiková | Ostrava
 • Jan Rodzenák | Chlebovice
Chceš změnu? Jednoduše začni!
 • založ
 • podpoř
 • sdílej
Založit petici