STOP OBALOVNĚ
978 signatures remaining 9022

STOP OBALOVNĚ

Author: Petr Pokluda | Uploaded: 25.05.2015 | 978 signatures
Share it with your friends

P e t i c e
proti výstavbě obalovny živičných směsí, recyklátoru živičných povrchů, recyklační linky stavebních hmot, betonárny a kotlu pro ohřev záměsové vody do betonu.
Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

 

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme o revizi a znovu otevření veřejného jednání a zároveň prozkoumání udělených povolení ke stavbě recyklační linky a betonárky. Záleží nám, aby byl zachován současný stav přírodního životního prostoru. Stavbou v  k.ú. Chlebovice parc.číslo 783/1 příp. dalších pozemků dojde v okolí k zvýšení hlučnosti, prašnosti, zápachu,  tímto bude výrazně ovlivněna možnost migrace zvěře pro kterou je v blízkosti vybudován koridor, chovný potok Košice bude kontaminován povrchovými vodami které jsou z uvedené plochy drenážemi  odváděny do jeho toku. Dále se neúměrně navýší  nákladní doprava v blízkém okolí.  Pro tuto oblast je typické západní proudění, které bude právě na Zelinkovice, Lysůvky, ale i Chlebovice směřovat veškeré negativní vlivy z provozu zařízení.

Do současné doby nebylo vyřešeno ani odhlučnění rychlostí komunikace R48 v Zelinkovicích a Lysůvkách a opět se má stavět další průmyslový blok, který tuto životní situaci občanů ještě zhorší.

Pro takový typ stavby jsou určitě jiná vhodnější místa, dál od lidských obydlí, která nebudou nikoho obtěžovat.

 

                        Osadní výbor Zelinkovice - Lysůvky

 

To whom will the petition be forwarded: Starostům jednotlivých obcí a všem zainteresovaným stranám

Petition signature must be confirmed in a subsequent e-mail.

Share it with your friends and acquaintances

Messages

Discussion was stopped because of many unsuitable contributions.

Sign this petition

Signatures | 978 (+49 not confirmed)

Signature list in PDF
 • Markéta Mecnerová | Frýdek-Místek
 • Lada Prokopová | Staříč
 • René Šmotek | Ostrava
 • Data of the signer not published
 • Jitka Fojtikova | Frydek-Mistek
 • Miroslava Ondruszová | Havířov-Životice
 • Data of the signer not published
 • Miluše Brtvová | Ostrava 8
 • Lenka Hanáčiková | Ostrava
 • Jan Rodzenák | Chlebovice
Do you want a change? Just start!
 • Create
 • Support
 • Share
Start a petition